Biochemijos ir biofizikos katedrai 50 metų
Chemijos fakulteto absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Indrė Petreikytė  Studentė  nailssm@gmail.com  2011 B n
2 Dovilė Litvinavičiūtė  Studentas, VU daidyte@hotmail.com 8685865142011 B 
3 Rimantas Kodzius    rimask@yahoo.com  1996 B y
4 Nikolajus Kozulinas  pardavimu vadovas, uab eurasia logistics nikolajus.kozulinas 8682217472009 B 
5 Edita Milutienė    laisvi@gmail.com  1996 B y
6 Jūratė Skerniškytė      2012 B y
7 Vytautas Petkevičius    vytautaspetkevicius@yahoo.co.uk  2012 B y
8 Robertas Galinis  , studentas Vilniaus Universitete Robertas.Galinis@chf.stud.vu.lt +37063362102010 B y
9 Algirdas Švanys  doktorantas, IGB-Berlin svanys@igb-berlin.de  2008 B y
10 Dalia Pakalniškytė  studentė  pakalniskyte.dalia@gmail.com 8600714622011 B y
11 Šarūnė Stankevičiūtė  studentė  stankeviciute.sarune@gmail.com 8611142072011 B y
12 Simonas Laurinavičius  , VU BTI simonas.laurinavicius@bti.vu.lt  2001 B y
13 Inga Ramonaitė - studentė, VU BTI ramonaite.inga@gmail.com +370686020862011 B y
14 Eglė Kukcinavičiūtė    egle.kukcinaviciute@gmail.com  2012 B y
15 Monika Glemžaitė    monika.glemzaite@gmail.com 8604536832011 B y
16 Jurate Vaitkiene Kukulskyte medicinos biologe    1988 B y
17 Tomas Malinauskas  Mokslininkas ("Postdoctoral research scientist"), University of Oxford tomas.malinauskas@gmail.com 077874765692007 B n
18 Evelina Čirbaitė  jaunesnioji mokslo darbuotoja, Thermo Fisher Scientific Vilnius evelina.cir@gmail.com 8-626-025382010 B y
19 Justina Kazokaitė    justinakazokaite@gmail.com 8624909022012 B n
20 Milda Zilnytė  , VU Biotechnologijos institutas mildospastas@gmail.com  2012 B y
21 Justas Povilonis  Jaunesnysis mokslo darbuotojas, VU justas.povilonis@gmail.com +370650964862006 B y
22 Zita Stumbrevičiūtė  pensininkė    1966 y
23 Žydrė Stanaitienė Dučinskaitė Pensininkė  juozas.stanaitis@mf.vu.lt 8613096671966 y
24 Laima Janina Vedrickienė Titiškytė archeologiniu radinių konservavimo ekspertė, LDM P. Gudyno restauravimo centras lvedrickiene@gmail.com 8612998861966 y
25 Janina Gavutienė Adamonytė pensininkė  janinagavutiene@gmail.com 8621478871966 y
26 Ramunė Dikčiūtė  pensininke, VU, MF,savanoriskai dirba ramune.dikciute@gmail.com 8686032591966 y
27 Ramunė Kristina Vilkaitė  pensininkė  rvilkaite@gmail.com 263 23881966 y
28 Birutė Elena Butkienė Polytė pensininkė  birute.terese @gmail.com 85-26988161966 y
29 Dalia Gaškaitė  , pensininkė gaskade@hotmail.com  1966 y
30 Regina Pūkienė Bagdonavičiūtė pensininkė  lina@asepas.lt 8687 149371966 y
31 Vitalija-Ona Kulienė Navickaitė Nedirbu  Vitalija.kuliene@takas.lt 86201967 y
32 Ina Glemžienė Virbalytė pe3nsijoje  inaglemziene@gmail.com  1967 y
33 Vida Bendikienė Genrikaitė Vyriausioji mokslo darbuotoja, VU, GMF, BBK vida.bendikiene@gf.vu.lt 81967 y
34 Zosė Kalpokaitė  vyr. spec., Vu zose.kalpokaite@mf.vu.lt 8606417121967 y
35 Rima Gaidelytė  pensininkė   8523417161967 y
36 Jūratė Valiūnienė Vaitiekūnaitė docentė, VU jurate.valiuniene@mf.vu.lt 23987181968 y
37 Regina Budrionienė Čepaitytė docentė, VU Medicinos fak. regina.budrioniene@mf.vu.lt 8698190761968 y
38 Bronė Purvaneckienė Kalesnikaitė Pensininkė   8699051311968 y
39 Jūratė Savickienė Stankevičiūtė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas  8686528761968 y
40 Egidijus Baškys  Mokslo direktorius, Biocentras UAB baskys@biocentras.lt 8 670 300051968 y
41 Ona Bareikienė Beinorytė Mokytoja, Technologijos ir verslo profesinis mokymo centras  8612657101968 y
42 Rimantas Steponas Nivinskas  Pensininkas   86112067021968 y
43 Virginija Sabaliauskienė Rešeliauskaitė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos ir biofizikos katedra virginija.sabaliauskiene@gf.vu.lt 3701969 y
44 Marija Samuitienė Kovarskaitė Vyr. m. d., Gamtos Tyrimų Centras marija.samuitiene@gmail.com 851969 y
45 Eugenija Ramoškienė Balsytė pensininkė   26955431969 y
46 Ona Šimkuvienė Karosaitė skyriaus vedėja, NMVRVI  8 616129811969 y
47 Janina Ivaškienė Karalevičiūtė -, - jivaskiene@gmail.com 8616308321969 y
48 Monika Blynienė Paškevičiūtė , pensininkė blyniene.monika@gmail.com 85 24766591969 y
49 Ina Butkevičienė Trinkaitė Pensininkė   8673386421969 y
50 Zita Smukienė Giržadaitė Direktoriaus patarėja, UAB "Ekometrija" smukiene@takas.lt 8 682 120961969 y
51 Kęstutis Sasnauskas  direktorius, VU Biotechnologijos inst sasnausk@ibt.lt 81970 y
52 Sofija Sasnauskienė Pukelytė Docentė, Vilniaus universitetas sofija.sasnauskiene@gf.vu.lt 81970 y
53 Vanda Baškienė Puzinaitė , Vilniaus Pedagoginis universiteytas vandute@yahoo.com 81970 y
54 Regina Jonaitytė    regina.jonaityte@gmail.com 81970 y
55 Regina Firantienė Aleknavičiūtė vyr.m.d., VU MF Vaikų ligų klinika regina.firantiene@mf.vu.lt 8654586541970 y
56 Liudmila Kuokštienė Paškova   liudmila.kuokstiene@gmail.com 81970 y
57 Marija Sniečkutė  Mokslo skyriaus vedėja, Vilniaus universitetas marija.snieckute@cr.vu.lt 2681970 y
58 Arvydas Dagys      1970 y
59 Virginia Keszei Tutlytė PENSININKÉ  kvirga@freemail.hu +367025082471970 n
60 Mindaugas Želvys  Inžinierius, VDU m.zelvys@gmf.vdu.lt  1970 y
61 Bronius Tvaska    bronius.tvaska@biocentras.lt  1970 y
62 Lida Bagdonienė Liorančaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, VU GMF Biochemijos biofizikos katedra  23982281971 y
63 Dalia Stasiūnienė Vilutytė Vykdančioji direktorė, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija dstasiuniene@gmail.com 86871971 y
64 Irina Bachmatova Antipova vyr. mokslo darbuotoja, VU BChI irina.bachmatova@bchi.vu.lt 21474836471971 y
65 Regina Matulienė-Aulienė Klišytė Biochemijos laboratorijos vedėja, Vilniaus Vilkpėdės ligoninė laboratorija@vilkpedesligonine.lt 21474836471971 y
66 Danutė Jankauskaitė  MED BIOLOGĖ, RES ŠIAULIŲ LIGONINĖ  8611 977031972 y
67 Veronika Trakimienė Šumilovaitė     1972 y
68 Gražina Treigytė  , VU BchI grazina.treigyte@bchi.vu.lt  1972 y
69 Birutė Kaziliūnienė Baškauskaitė Padalinio vadovė, ThermoFisher Scientific birute.kaziliuniene@gmail.com 8614132811972 y
70 Vida Kirvelienė Gulbinaitė profesorė, Vilniaus Universitetas vida.kirveliene@gf.vu.lt 23982261973 y
71 Irena Streikuvienė Markevičiūtė Farmakologinio budrumo vadovė, Pfizer atstovybe irena.streikuviene@pfizer.com 8687408371973 y
72 Zita Juškaitė  Pensininkė   8645536941973 y
73 Irena Bieliauskaitė  Pensininkė  irenabieliauskaite@gmail.com 8672305461973 y
74 Larisa Česnokova Korženeckaja pensininke  larisacesnokova@yandex.ru 23317631973 y
75 Janina Majauskienė Juočepytė vyr. inžinierė-chemikė, UAB Vilniaus vandenys m.janina@vv.lt 8615529601973 
76 Bogumila Kurtinaitienė Panavo m.d., VU Biochemijos institutas bogumilaenator@gmail.com 8684195531973 y
77 Eugenijus Klimas  mokytojas, Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija augisklimas2@takas.lt 8612303671973 y
78 Jonas Kaziliūnas  Pensininkas  jonas.kaziliunas@gmail.com 8680334681973 y
79 Rima Rašap Rašap , Privati praktika rimarasap@gmail.com  1973 n
80 Vaclovas Jurgelevičius - , NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS vjurgelevicius@vet.lt 8620739381973 y
81 Valerija Chmeliauskaitė      1974 
82 Valdemaras Karpavičius  Direktorius, UAB "SVEBAS" valdemaras@svebas.lt 8600225751974 y
83 Danute Karpavičienė Minutkaitė , Kelionių agentūra danute@svebas.lt 8600225951974 y
84 Algimantas Balsys  dir.pavaduotojas, UAB "Aistika" algibals@gmail.com +370698340191974 y
85 Vytautas Boleslovas Melvydas  , Gamtos tyrimų centras vytautas.melvydas@botanika.lt 8527293631974 y
86 Sigita Sučilienė Baublytė Vyr. specialistė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba sigitasuciliene@vvkt.lt 8-685-621131974 y
87 Galina Lujanienė Romanova Laboratorijos vadovė, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras lujaniene@ar.fi.lt +370684737951974 y
88 Vytautas Naktinis  N/A, N/A v_naktinispt26@hotmail.com +370 6865 18041974 y
89 Anolda Četkauskaitė  doc., Biochemijos ir biofizikos katedra, VU anolda.cetkauskaite@gf.vu.lt  1975 y
90 Regina Mulevičienė Slušnytė CHEMIKĖ, UAB"GROTA" regina@grota.lt 8655493091975 y
91 Laimutė Keinienė Zubrytė medicinos biologas, VU Onkologijos institutas-  laimuteok9@gmail.com 8676156621975 y
92 Vida Novakienė Rackauskaitė Direktore, UAB Svaros pasaulis sraigtasb@gmail.com 8698103171975 y
93 Petras Navickas  vyriausiasis specialistas, Švietimo ir mokslo ministerija petras.Navickas@smm.lt 81976 y
94 Gintautas Švirmickas  laboratorijos vedėjas, LSMU gyvulininkystės inst. g.svirmickas@lgi.lt 8612140841976 y
95 Elena Bakienė Kalasauskaitė Vyr. mokslo darbuotoja, docentė, Vilniaus Universitetas elena.bakiene@gf.vu.lt 8620391241976 y
96 Giedrė Žirgulytė  Vertėja   8527259151976 y
97 Jonas Grincevičius  vyriaus. technologas, "Biocentras" elena.bakiene@gf.vu.lt 8670300081976 y
98 Laimutė Noreikienė Janušonytė Laboratorijos vedėja, Respublikinė Klaipėdos ligoninė   1976 y
99 Rima Masiene Leimontaite inzinierius  rimutemasiene@yahoo.com 8603639191976 y
100 Zita Krivickienė Saliuginaitė -, - zita.krivickiene@gmail.com 8 612 038831976 y
101 Irena Pladienė Pažemeckaitė Ūkio veiklos vadovė, Vilniaus mokytojų namai irena.pladiene@gmail.com 81977 y
102 Meilutė Birutė Meizeraitytė  jaunesn. m. d., VU, Biotechnologijos institutas meilute@ibt.lt 8615853541977 y
103 Virginija Švirmickienė Jankauskaitė chemikė, LSMU gyvulininkystės inst. svirmickiene@gmail.com 8612020851977 y
104 Marta Berčytė    Marta Bercyte @gmail.com  1977 
105 Artūras Meškauskas  Asoc. Prof., Merilendo Universitetas artmeska@umd.edu 1-301-405-60301977 y
106 Violeta Ruškienė Vasiliauskaitė savininkė, Įmonė "Ruoštė" violeta.ruskiene@gmail.com 8686769341977 
107 Aurelijus Zimkus  mokslo darbuotojas/docentas, VU aurelijus.zimkus@gf.vu.lt 8610310621978 y
108 Arvydas Markuckas  Docentas, Vilniaus universitetas arvydas.markuckas@gf.vu.lt 8523982211978 y
109 Aušra Mažonienė Daujotaitė direktorė, gimnazija ausra.mazoniene@gmail.com 8618625261978 y
110 Regina Vidžiūnaitė  vyresnioji mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas regina.vidziunaite@bchi.vu.lt 8682557251978 y
111 Irena Bareikienė Rimševič , nedirbu pstrag7@yahoo.com 8655125331978 y
112 Regina Vaitkevičius Ferencaitė vyr.moksl.darbuotoja, Thermo Fisher Scientific  +370685772751978 y
113 Rimantas Daugelavičius  profesorius, Vytauto Didžiojo Universitetas r.daugelavicius@gmf.vdu.lt 8673604441979 y
114 Vida Mildažienė Oguzaitė profesore, botanikos sodo direktore, VDU v.mildaziene@bs.vdu.lt 8610265301979 y
115 Gediminas Alkimavičius  Grupės vadovas, Thermo Fisher Scientific Vilniaus padalinys, UAB "Fermentas" galkimav@takas.lt +370698127171979 y
116 Vida Gelažienė Januškaitė Chemijos specialistė, NVSPL vgelaziene@gmail.com 8680977961980 y
117 Natalja Šliachtič Rozovskaja Tarybos narė, Vilniaus miesto savivaldybė slechtin@takas.lt 8686014361980 y
118 Jūratė Vienožinskienė Lazauskaitė vyr. specialistė, Vaistų kontrolės laboratorija jurate.vienozinskiene@gmail.com 8673342631980 y
119 Egidijus Vareikis  Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimas egvare@lrs.lt +370698426591981 y
120 Gintautas Žvirblis  skyriaus vedėjas, VU Biotechnologijos institutas zvirb@ibt.lt 26021041981 y
121 Jolanta Sereikaitė      1982 y
122 Aurelija Žvirblienė Mišeikytė skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja, VU Biotechnologijos institutas azvirb@ibt.lt 81982 y
123 Virginija Našlėnienė Kriaučiūnaitė   virginija.nasleniene@gmail.com +37060609171982 y
124 Vilmantė Borutaitė  vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Neuromokslų institutas vilbor@gmail.com  1982 y
125 Eduardas Janušauskas  Vyr. technologas, Vita Baltic International e.janusauskas@vitabaltic.lt 8-611-262201982 n
126 Rozvita Vareikienė Liūdžiūtė LKA Ramovės viršininkė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija rozvita@gmail.com +370 686 535071982 y
127 Rimantas Banys    barimeta@gmail.com 370 684 904681982 y
128 Ilona Sadauskienė Daukantaitė Profesorė, LSMU Biochemijos katedra ilona_sad@med.kmu.lt 8675237621983 y
129 Zbignevas ( Zbigniev) Matijauskas ( Maciejevski)  direktorius, Vilniaus r. Nemezio sv. R. Kalinausko gimnazija  8640286771983 y
130 Virginija Kanapeckienė Kairytė skyriaus vadovė, Higienos institutas  +370675470931983 y
131 Birutė Uogintienė Sadauskaitė Bioanalitikė, Thermofisher scientific birute.uogintiene@thermofisher.com  1983 y
132 Regina Lensbergaitė Lensbergaitė vadybininkė, UAB "Sorpo" regina.len@gmail.com +370 614 035991983 y
133 Nideta Šulgienė Galkantaitė Direktorė, OPT&Logistic, UAB nideta.sulgiene@gmail.com 81984 y
134 Vilius Jagminas  IT vadovas, ThermoFisher Scientific vilius.jagminas@thermofisher.com 21474836471984 y
135 Jūratė Markauskienė Janeliūnaitė BFP vadovė, UAB Fermentas jurate.markauskiene@thermofisher.com 8698828221984 y
136 Algimantas Markauskas    algimantas.markauskas@thermofisher.com 8687256781984 y
137 Aurelija Balkienė Kaselytė Direktorė, UAB Itališki aksesuarai aurelija@garo.lt +370655209901984 y
138 Asta Šikšniūtė  Direktoriaus pavaduotoja užsakomajai gamybai, Thermofisher Scientific asta.siksniute@thermofisher.com +370687869841984 y
139 Danutė Labeikytė  vyr.mokslo darbuotoja, VU GMF Biochemijos biofizikos katedra danute.labeikyte@gf.vu.lt 23982281985 y
140 Audronė Buzienė Lučiūnaitė direktorė, Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija  8 672 282921985 y
141 Dalytė Baniulienė Gustainytė pamainos vadovė- chemikė, UAB Arvi cukrus aimutisbaniulis@gmail.com 8687714331985 y
142 Rasa Birutė Masiliūnaitė  Skyriaus vadovė, Danske Bank A/S Lietuvos filialas rasiuka.m@gmail.com 8 612 905941985 y
143 Edita Sužiedėlienė Jakubčionytė Profesorė, VU Biochemijos ir biofizikos katedra edita.suziedeliene@gf.vu.lt 23982301986 y
144 Rolandas Viršilas  Lektorius, Šiaulių Universitetas R.Virsilas@tf.su.lt 8685277251986 y
145 Renata Andrijauskiene Suprikaite Pardavimo kanalų vadovė, UAB Fermentas, THermo Fisher Scientific dukterinė įmonė  renata.andrijauskienė@thermofisher.com  1986 y
146 Asta Miškinienė Veleckaitė verslo plėtros vadovė, UAB Grida a.miskiniene@grida.lt 8 687 543311986 y
147 Ina Kairienė Ezerskaitė vyresnysis biotechnologas-tyrėjas, Sicor Biotech UAB ina.kairiene@sicor.lt 8652383101986 y
148 Arūnas Raziūnas  Verslo rizikos skyriaus vadovas, AB Lietuvos draudimas arunas.r@post.omnitel.net +370616207541986 y
149 Rasa Banienė Danauskaitė prof., LSMU rasa.baniene@vector.kmu.lt 8675799991987 y
150 Raimonda Grigaitė  vyriausioji specialistė, Valstybinė Augalininkystės Tarnyba prie ŽŪM  rgrigaite@gmail.com 8-615-296791987 y
151 Irena Azikejevienė Kavaliauskaitė vyr.tyrėja, FNTT prie LR VRM irena.azikejeviene@fntt.lt 8614560781987 y
152 Jolanta Baltrūnaitė    jolefole@hotmail.com 86088853331987 y
153 Edita Kuprevičienė Narkevičiūtė   edita.nek@gmail.com 8 687 435901987 y
154 Asta Šavelskienė Garuolytė   asta.garuolyte@gmail.com 8614133701987 y
155 Lolita Kuršvietienė Jurevičiūtė lektorė, LSMU kursvietiene@gmail.com 8686679861988 y
156 Violeta Jonušienė Lipnevičiūtė mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas violeta.jonusiene@gf.vu.lt  1988 y
157 Linas Jonušas    linas.jonusas@baseinai.lt  1988 y
158 Vida Naujalienė Čivilytė   vidara2002@yahoo.com 8699541841988 y
159 Rūta Navakauskienė Petniūnaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, Ląstelės molekulinės biologijos skyriaus vedėja, VU Biochemijos institutas ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt  1988 y
160 Rolandas Meškys  vyriaus. m. d., VU Biochemijos institutas rolandas.meskys@bchi.vu.lt 8-685-155891988 y
161 Ramutė Pinelienė Drumstaitė   ramute.pineliene@gmail.com  1988 y
162 Inga Vaškevičienė Zilporytė   inife13@yahoo.com 8635440831988 y
163 Loreta Janėnienė Pociūtė Vyr. mikrobiologė, Kokybės skyrius, Sicor biotech/TEVA loreta.janeniene@sicor.lt 8620423031988 y
164 Česlovas Venclovas  Bioinformatikos skyriaus vadovas, Biotechnologijos institutas venclovas@ibt.lt 81989 y
165 Jolanta Vitkutė  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros direktoriaus pavaduotoja, Thermo Scientific Molecular Biology jolanta.vitkute@thermofisher.com 81989 y
166 Gintautas Šironas    info@beamo.lt 8698162131989 y
167 Elena Servienė Matesovič vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos Tyrimų Centras serviene@gmail.com 8618202861992 y
168 Elena Mikalajūnienė Daujotė   elenospastas@gmail.com 8612366221992 y
169 Jaunius Urbonavičius  vyr.m.d., BChI, VU Jaunius.Urbonavicius@bchi.vu.lt  1992 y
170 Saulius Vilkaitis    volfas@newmail.ru +370699635421992 y
171 Artūras Jakubauskas  medicinos biologas, VUL Santariškių klinikos arturas.jakubauskas@santa.lt 8687427751993 y
172 Birutė Surinėnaitė  Muzikos redaktorė, UAB "Tango reklama" bsurinenaite@yahoo.com 81993 n
173 Saulius Serva  vyresnysis mokslo darbuotojas, UAB Fermentas serva@ibt.lt  1993 y
174 Daumantas Matulis  Laboratorijos vedėjas, VU Biotechnologijos institutas matulis@ibt.lt 21474836471993 y
175 Arūnas Lagunavičius  R&D, vyr. grupės vadovas, Thermo Fisher Scientific (Fermentas) laguna@fermentas.lt 8672481971993 y
176 Gintaras Gulbinas  Mokslo darbuotojas, UAB Fermentas wildcarp7@gmail.com 21474836471993 y
177 Darius Lingė  , VU BTI degama@ibt.lt +370698053781993 y
178 Evaldas Margis    evaldas.margis@gmail.com 8616863771993 y
179 Dalius Vitkus  Docentas, Vilniaus universitetas dalius.vitkus@mf.vu.lt 8 640 400051994 y
180 Rasa Kellner Beinoravičiūtė  Post Doc, Georg-Speyer-Haus rasak.b@web.de 00370524477011997 y
181 Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Okunevičiūtė Docentė, vyr.m.d.dr., Lietuvos socialinių tyrimų centras, VGTU Laima.Okuneviciute@dsti.lt  1997 y
182 Vaida Šeputienė Garbenčiutė vyr. mokslo darbuotoja, Vilniaus Universitetas vaida.seputiene@gf.vu.lt 82391998 y
183 Gintautas Tamulaitis  vyresn. mokslo darbuotojas, VU Biotechnologijos institutas tamulaitis@ibt.lt +370616555241998 y
184 Ingrida Micke Uselyte, Mickuviene vadybininke, ThermoFisher Scientific ingridamicke@yhoo.co.uk +370684428311998 y
185 Aušra Sasnauskienė Sadauskaitė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos ir biofizikos katedra ausra.sadauskaite@gf.vu.lt 8600085141999 y
186 Aušra Imbrasaitė  mokslo darbuotoja, Biochemijos institutas ausra.imbrasaite@gmail.com 8611408481999 y
187 Giedrė Tamulaitienė Eidukevičiūtė Vyr.m.d., VU eigie@ibt.lt 8616555251999 y
188 Dalia Daujotytė  Research Scientist  dalia.daujotyte@gmail.com  1999 y
189 Audronė Skirgailienė Kadziauskaitė   audrone.sk@gmail.com 8620400691999 y
190 Valentina Vengelienė    vengeli@googlemail.com  1999 n
191 Giedrius Sasnauskas  v. m. d, Biotechnologijos institutas gsasnaus@ibt.lt +370673447422000 y
192 Aušra Domanska Gaidelytė   ausra.gaidelyte@gmail.com  2000 y
193 Zdislav Staševskij    zdislav@ibt.lt  2001 
194 Marius Gaigalas  , Linea Libera marius.gaigalas@mega.mii.lt 21474836472003 y
195 Aurimas Stulpinas  j.m.d., VU aurimas.stulpinas@bchi.vu.lt 8684389962003 y
196 Veronika Borutinskaitė  mokslo darbuotoja, VU BCHI veronika.borutinskaite@bchi.vu.lt 8621909482004 y
197 Daiva Baltriukienė  mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas Biochemijos institutas daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt 8 5 2729540; 862004 y
198 Donata Ulčinaitė    donatau@gmail.com  2004 y
199 Linas Mažutis  Vyresn. mokslo darbuotojas, VU-IBT linas.mazutis@bti.vu.lt  2005 y
200 Eglė Mažeikė Aleksaitė m.d., Thermo Fisher Scientific egluzes@gmail.com 3702005 y
201 Jelena Jachno Peršina jaunesnioji mokslo darbuotoja, VU Biotechnologijos institutas elper@ibt.lt 8684410062005 y
202 Paulina Vaitkienė Grigaitė j.m.d., LSMU, NI p.grigaite@gmail.com +370671171912005 y
203 Jurgita Rubekina Barkauskaitė jaunesnysis mokslo darbuotojas, Thermo Fisher Scientific jurgita.eubekina@gmail.com 8648995822006 y
204 Lina Baranauskienė Mištinaitė , VU BTI lina.baranauskiene@gmail.com 21474836472006 
205 Aurimas Baranauskas    aurimas.baranauskas@gmail.com 8670155662006 
206 Jolita Višinskienė Blaškevičiūtė , Thermo Fisher Scientific Fermentas jolita.visinskiene@gmail.com 8659903612006 y
207 Neringa Daugelavičienė Vėželytė   neringa.vezelyte@gmail.com 8678343272006 y
208 Lina Jakutytė  Mokslininkė stažuotoja, VU, BTI lina.jakutyte@gmail.com 8620171882006 y
209 Rūta Motiejūnaitė  doktorantė, Vilniaus universitetas, The Schepens Eye Research Institute ruta.motiejunaite@gmail.com  2006 y
210 Vaidas Pudžaitis  , Bruker vaidaspudzaitis@me.com 8698438532007 y
211 Giedrius Gasiūnas    giedrius.gasiunas@gmail.com  2007 
212 Povilas Byla    povilas_byla@yahoo.com 8673434592007 y
213 Marius Dagys  , Biochemijos institutas marius.dagys@bchi.vu.lt 8613910302007 y
214 Justas Dapkūnas  , BU BTI justas.dapkunas@gmail.com  2007 y
215 Kiril Lanevskij    kirill.lanevsky@gmail.com  2007 y
216 Eglė Markelytė  Bioanalitikė, ThemoFisher Scientific emarkelyte@gmail.com  2008 y
217 Edita Voitechovič    edita_voitechovic@yahoo.com  2008 y
218 Dovilė Salienė Gutauskaitė   dovile_gutauskaite@yahoo.de  2008 y
219 Greta Daujotaitė  Produktų vadybininkė, Thermo Fisher Scientific greta.daujotaite@gmail.com 8657459052008 y
220 Marija Jankunec  doktorantė, VU BChI marija.jankunec@bchi.vu.lt  2008 y
221 Rima Budvytytė  Doktorantė  rima.budvytyte@bchi.vu.lt +370676395902008 y
222 Jonita Stankevičiūtė    jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt  2009 y
223 Zigmantas Žitkus  Doktorantas, VU, BchI zigmantas.zitkus@gmail.com 8676327332009 y
224 Tomas Šinkūnas    sinkunas@ibt.lt  2009 y
225 Vaidotas Rimas  Analitikas, Sicor Biotech vaidotas.rimas@gmail.com 8675823422010 y
226 Rasa Petronienė Stankevičiūtė   rasutyte@gmail.com  2010 y
227 Aurelija Bogdaitė    aurelija.bogdaite@gmail.com  2011 n
228 Andrius Ivanovas    andrius.ivanovas@gmail.com +37064590432012 y
229 Dalius Kučiauskas    dalius.kuciauskas@gmail.com  2012 y
230 Staselė Butkytė    steise87@yahoo.com  2012 y

 

Gamtos fakulteto absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Jonas Burneika    Jonas.Burneika@gmail.com 8686497222011 B y
2 Ieva Vanagienė Vasiliauskytė     1967 B y
3 Elena Žilinskienė Malinauskaitė     1967 B y
4 Vaida Morkūnaitė  Tyrėja, Biotechnologijos institutas vaiduzele@gmail.com 8689873032011 B y
5 Regina- Margarita Buliuolienė Ruzgytė pensininkė  jurgabi@gmail.com 8612847741970 B y
6 Izolda Pašakinskienė Samolevičiūtė profesorė, Vilniaus universitetas izolda.pasakinskiene@gf.vu.lt 8686425021981 B y
7 Rūta Lakačauskienė Valiukaitė -, - ruta.valiukaite@yahoo.com  1965 y
8 Aldona Valatkaitė  , VU MF aldona.valatkaite@mf.vu.lt 8610059401967 y
9 Anelė Burokaitė  pensininkė   24566171967 y
10 Sigutė Gerdvilienė Bružaitė     1967 y
11 Ona Galinienė Valatkaitė     1967 
12 Laima Leonavičienė Januševičiūtė vyr. mokslo darbuotoja, VMT Inovatyvios medicinos centras laima.leonaviciene@ekmi.vu.lt 8676008761967 y
13 Juozas Jagminas      1967 y
14 Gražina Vaitkevičienė Lopataitė   grava@ekoi.lt 8 689 321701967 y
15 Agnė Šimkutė  Techninė redaktorė, LRT agnsim@lrt.lt 2497993; 8694421967 y
16 Jelena Čeremnych-Aleksejenko Čeremnych   Elena.crmn@gmail.com 8 687 114821967 y
17 Vida Gendvilienė Tamulevičiūtė vyriausioji mokslo darbuotoja, LSMU Kardiologijos institutas membiof@med.kmu.lt +370698479971968 y
18 Danguolė Zablockaitė  vyresnioji mokslo darbuotoja, LSMU Kardiologijos institutas dangzab@gmail.com +370615311121968 y
19 Genovaitė Lipskytė  asistentė, LSMU Fizikos-matematikos katedra  +370634693181968 y
20 Audronė Kalvelytė  vyresnioji mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas audrone.kalvelyte@bchi.lt +370687891511968 y
21 Laima Masedunskienė Puidokaitė pensijoje, -  8670780551968 y
22 Laima Tatjanskaitė  pensijoje   8602434341968 y
23 Jūratė Jucevičiūtė  mokytoja, Vilniaus A.Vienuolio mokykla  8610475611968 y
24 Margarita Čižiuvienė Kirvaitytė vyr.laborantė, LMA Užsienio kalbų centras gkirvaitis@chi.lt +370610613731968 y
25 Angelė Kazlauskienė Žiburytė , Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT),    1968 
26 a.a. Aušrelė Juknevičiūtė  pensijoje   8682123741968 y
27 Nijolė Gudavičienė Čibiraitė trenerė, Kauno sporto mokykla  8611849741968 y
28 Virginija Atkočiūnaitė  pensijoje   8615689101968 
29 Laima Petrauskienė Šidlauskaitė pensininkė, neetatinė mokslo darbuotoja, Gamos tyrimų centras Ekologijos institutas laimap@ekoi.lt  1969 y
30 Asta Jonelienė Šliterytė Kraujo laboratorinio ištyrimo skyriaus vedėja, VšĮ Nacionalinis kraujo centras a.joneliene@kraujodonoryste.lt 8687806741969 y
31 Dalia Stabinytė    dalista@nkm.lt 23982271969 y
32 Feliksas Laugalys  docentas, Vilniaus universitetas   1969 
33 Audronė Vanda Mirončikienė Ilekytė Pensininkė, - vilimantas.mironcikas@gmail.com +370 693 930791969 y
34 Leonarda Barauskienė Gabriūnaitė   inga.sukelyte@gmail.com 8617374601969 y
35 Halina Urbonavičienė Paukštaitė    8 656095981969 y
36 Audronė Girdzijauskienė Antanaitytė pensininkė    1969 
37 Svieta Aleksejenko Blazhevich ved. m.b., Pavlovo Fiziologijos institutas binocularity@yandex.ru  1970 y
38 Danguolė Švegždienė Pečkytė Vyresn. moksl.darbuotoja, GTC Botanikos institutas danguole.svegzdiene@botanika.lt 21474836471970 y
39 Ona Bartkaitė  pensininkė  stabaunysius@pochta.ru 8 684 607861970 y
40 Vytautas Gūžys  pensininkas  vytagu@gmail.com 8 686 710511970 y
41 Milda Andrašiūnienė Čimbaraitė Lektorė, Vilniaus kolegija mstudijos@gmail.com 8671075001971 y
42 Diana Kadišaitė  medicinos biologas, Vilniaus m.klinikinė ligoninė, laboratorija dianakadis@gmail.com 8686619141971 y
43 oFxNqcpvrTzB WFefYAMvzsKL CRiwUWakoMQuQRzhL dQUmGCKxiUuk, DSqzuvjTklcTg iAYjITtSwIUqFQJbD  1971 n
44 Ona Gurčinienė Balkelytė Vyr. m. d., doc., Vilniaus Universitetas ona.gurciniene@gf.vu.lt 8645373551972 y
45 Dalė Pečiulytė  vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos tyrimų centras (GTC), Botanikos instirutas, Biodestruktorių tyrimo laboratorjia dalia.peciulyte@botanika.lt; dalia.peciulyte@gmail.com  1972 y
46 Natalija Ditkevičiūtė  metodininkė, Ugdymo plėtotės centras n.ditkeviciute@gmail.com 81972 y
47 Vacius Lokys  pensininkas  reginalok@zebra.lt 81972 y
48 Vincas Būda  Prof. ir lab.vadovas, VU ir GTC vinbuda@ekoi.lt 8685345391972 y
49 Janina Bražėnaitė  mokslo drabuotoja, Vilniaus universitetas j.brazenaite@gmail.com +37062039941974 y
50 Jadvyga Vasiliauskaitė  dėstytoja, KTU Panevėžio institutas   1974 
51 Danguolė Raklevičienė Bendoraitytė vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas d.rakleviciene@gmail.com 8604894491974 y
52 Nijolė Kazlauskienė Petronytė Vyriausioji mokslo darbuotoja, Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektoriaus vadovė, Gamtos Tyrimų Centras kazlauskiene.nijole@gmail.com +370686119691975 y
53 Violeta Kleizaitė    violeta.kleizaite@gf.vu.lt  1976 y
54 Gelma Rakauskienė Šukytė vyr.spec., AAA   1976 
55 Silva Žilinskaitė  vyr.m. darb., VU Botanikos sodas silva.zilinskaite@gf.vu.lt 8686190511977 y
56 Sigita Jurkonienė Vičkačkaitė vyresn. m. d., Gamtos tyrimų centras sigita@botanika.lt  1978 y
57 Živilė Lukšienė Butinavičiūtė VYRIAUSIA M.D., PROF., VU ZIVILE.LUKSIENE@TMI.VU.LT 8681485931978 y
58 Albertas Daukšas  Vadybininkas, UAB"Fegda" albertas@fegda.lt 8686996311978 y
59 Regina Dukštienė Aganauskaitė medicinos biologė, VUL Santariškių klinikos regina.duksiene@santa.lt 8614454001979 y
60 Nida Rutkauskienė Skirkevičiūtė specialistas elektr. mkroskop., LSMU nidaru.lsmu@gmail.com 8 670 617611979 y
61 Virginija Bukelskienė Januškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja, vyr. mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt 8 5 27291441980 y
62 Lina Juškienė Stašaitytė Vyr. laborantė, VU BchI juskienel@yahoo.com 8608571231980 y
63 Dalia Gelvonauskienė Stasiulionytė Vyresnioji mokslo darbuotoja, LAMMC, Sodininkystės ir daržininkystės institutas seteksna@gmail.com 8616586241980 y
64 Kastytis Dapšys  Vedėjas, Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė k.dapsys@rvpl.lt 81981 y
65 Regina Mačianskienė Burbulytė vyriausioji mokslo darbuotoja, LSMU, Kardiologijos institutas regina_macianskiene@yahoo.com 8688444651981 y
66 Regina Seikalienė Vereckytė Klinikinės laboratorijos vedėja, Poliklinika seikregina@gmail.com 8-684-269271981 y
67 Osvaldas Rukšėnas  Prof., VU osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt 8687455461982 y
68 Aušra Valevicienė Daugėlaitė Akademijos vadovė, UAB MBT Baltic ausra.valeviciene@gmail.com 8 611 455501982 y
69 Neringa Paužienė Griciūtė profesorė, LSMU  8682575141982 y
70 Alma Ratkelienė Balčiūtė vyr. chemikė, kokybės vadybininkė, LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija alma.ratkeliene@gmail.com 8 675 467511982 y
71 Alma Čekanauskienė Vaičiulytė Neformalaus ugdymo centro vedėja, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas nuc@svako.lt 8678282281982 y
72 Silva Aukštinaitienė Petrulionytė Moksline sekretorė, Lietuvos mokslų akademija s.aukstinaitiene@lma.lt 8-673-3501011982 y
73 Vida Piskarskienė  vyriausia speceliste, VU vida.piskarskiene@gf.vu.lt  1984 y
74 Vita Pašukonienė Mažuolytė laboratorijos vedėja, VU onkologijos institutas vita.pasukoniene@vuoi.lt  1984 y
75 Gediminas Kemeklis  Konsultantas, KEMEK Engineering UAB g.kemeklis@yahoo.com  1984 
76 Vida Juškelienė Plioplytė prodekanė, LEU SSF vida.juskeliene@vpu.lt 8688345751984 y
77 Audron? Astrauskien? Kalvaityt? VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ, VU docentė, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus Universitetas MF astrauskiene.audra@gmail.com 8687892001984 y
78 Alona Rauckienė Mockevičiūtė DIREKTORĖ, DOCENTĖ, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS alona.rauckiene +370698577911985 y
79 Arvydas Lubys  Direktorius, Thermo Fisher Scientific arvydas.lubys@gmail.com 81986 y
80 Arvydas Laukevičius  Inžinierius, LSMU MA arvylauk@yahoo.co.uk 8687408991986 y
81 Rūta Sakalienė Antulytė Verslininkė, Kaimo turizmo sodybos seimininkė marcinkonyse@sakalai.lt +370615343061987 y
82 Vilma Kisnierienė Rybelytė lektorė, mokslo darbuotoja, VU GMF vilma.kisnieriene@gf.vu.lt 8683707241988 y
83 Laimutė Stačiokienė Zaleckaitė    21474836471988 y
84 Loreta Stonienė Šližytė Projektų koordinatorė , Asociacija "Demetra" loretastoniene@gmail.com 8687299421988 y
85 Lidija Truncaitė  vyresn. m. d., VU Biochemijos institutas ltruncaite@gmail.com 8-650-410271988 y
86 Vida Armonaitė  chemijos mokytoja, Vilniaus S.Stanevičiaus vid.mokykla v.armonaite@gmail.com 8682254931988 y
87 Gražina Balčiūnienė Driskiūtė Mokytoja, Bukiškių žemės ūkio mokykla grazina.balciuniene@gmail.com 8650116271988 y
88 Alė Laukevičienė Grumbinaitė dėstytoja, LSMU ale.laukeviciene@googlemail.com 8 615 819971988 y
89 Alvydas Šoliūnas  vyr. mokslo darbuotojas, Vilniaus universitetas alvydas.soliunas@gf.vu.lt 699309231989 y
90 Liudvikas Ragauskis    liudvikas@ragauskis.lt +370698100051989 y
91 Gintautė Palionienė Buožiutė Medicinos biologė, Panevėžio respublikinė ligoninė gintautepal@gmail.com 8 618 406921991 y
92 Jolanta Ditkuvienė Norušytė Direktorė, UAB " Vėjo ratai " jolantaditkuviene@gmail.com 8652440681991 y
93 Kastis Krikštopaitis  vyr. mokslo darbuotojas, direktoriaus pavaduotojas, VU Biochemijos institutas kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt  1991 y
94 Skirmantas Janusonis  Assistant Professor, University of California, Santa Barbara skirmantas.janusonis@psych.ucsb.edu 805-893-6031993 n
95 Vaidas Lakštauskas    v.lakstauskas@lrv.lt  1994 y
96 Vaidevutis Šveikauskas  Vyr. specialistas, Valstybinė augalininkystės tarnyba vaidevutis2000@yahoo.com 8615646941995 y
97 Paulius Jurkus    pjurkus@ktl.mii.lt  1995 y
98 Jolanta Bagvilė Kavaliauskaitė Vyriausioji specialistė, GMF Biochemijos ir biofizikos katedra jolanta.bagvile@gf.vu.lt  1996 n
99 Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Okunevičiūtė Docentė, vyr.m.d.dr., Lietuvos socialinių tyrimų centras, VGTU Laima.Okuneviciute@dsti.lt  1997 y
100 Lidija Tetianec    lidija.tetianec@bchi.vu.lt  1998 y
101 Valentina Vengelienė    vengeli@googlemail.com  1999 n
102 Giedre Smiciene    gsmiciene@gmail.com  1999 y
103 Irina Gurevičienė Siverina Academy of Finland post-doc fellow, University of Eastern Finland Irina.Gureviciene@uef.fi  1999 y
104 Aušra Domanska Gaidelytė   ausra.gaidelyte@gmail.com  2000 y
105 Ramunė Grikšienė Janušauskaitė lektorė/mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas, GMF, Biochemijos ir biofizikos katedra ramune.griksiene@gf.vu.lt  2002 y
106 Daiva Dabkevičienė Jakubauskaitė , Vilniaus Universitetas daiva.dabkeviciene@gf.vu.lt 8523982242003 y
107 Vitalijus Karabanovas  mokslo darbuotojas, VUOI vitalijus.karabanovas@vuoi.lt 8682678922004 y
108 Natalija Gerasimčik  doktorantė, Wenner-Gren Institutas, Stokholmo Universitetas natalija.gerasimcik@gmail.com 867343940 arba2004 y
109 Diana Kavaliauskaitė  Specialistė, Valstybinė augalininkystės tarnyba piktasinapse@yahoo.com  2004 y
110 Kristina Bielskienė Bonikataitė vyresn. mokslo darbuotoja, VU Onkologijos institutas kristinabielskiene@gmail.com 8677553682005 y
111 Monika Intaitė  mokslo darbuotoja, VU intaite@gmail.com 8685334742006 n
112 Jurgita Bakienė Petrukaitytė mokytoja  biomokytoja@yahoo.com 8600067952008 y
113 Ana Juzėnaitė    ana.juzenaite@gmail.com  2008 y
114 Rokas Buišas  Jaunesnysis mokslo darbuotojas, lektorius, Vilniaus universitetas rokas.buisas@gmail.com 8602908932008 y
115 Vytautas Kulvietis  J.m.d., VU Onkologijos institutas vytautas.kulvietis@vuoi.lt 8698338442009 y
116 Inga Starovoitova    ingoshka@gmail.com 8654780052009 y
117 Andrius Kaselis    andrius.kaselis@gmail.com  2009 n
118 Laura Mačiukaitė  Jaunesnioji mokslinė darbuotoja, Vilniaus universitetas, gamtos mokslų fakultetas laura.maciukaite@gmail.com 8673970562009 y
119 Ingrida Antonova    df7ingrid@gmail.com  2011 y

 

Katedros darbuotojai ne absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Kazimieras Konstantinavičius  , Pensininkas  konskaz@yahoo.lt 2789138  y
2 Regina Pocienė Andrijauskaitė buhalterė, Lietuvos mokslų akademija r.pociene@lma.lt 867538739  y
3 Gintaras Pasausis    g.pasausis@sigmatelas.lt +37068702406  y
4 Steponas Bagdonas    naujajauja@gmail.com    y
5 Henrikas Vaitkevičius  profesorius, VU     y
6 Dobilas Kirvelis  Prof., VU BBK dobilas.kirvelis@gf.vu.lt +370-678-151962 y
7 Benediktas Juodka  VU rektorius, VU1968 rector@vu.lt 268701965 y
8 Jurgis Kadziauskas  Profesorius, VU Biochemijos ir biofizikos katedra jurgis.kadziauskas@gf.vu.lt 23982201969 y
9 Aleksandras Pleskačiauskas  docentas, VU GMF alius.pleskaciauskas@gf.vu.lt 8699662571977 y
10 Ramūnas Valiokas  , FTMC valiokas@ftmc.lt  1996 y

 

Mūsų draugai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Mervyn Richardson  pensininkas (Royal Society of Chemistry, Anglija, narys)      y
2 Saulius Bagdonas  , VU saulius.bagdonas@ff.vu.lt    y
3 Gervydas Dienys  Afil. prof., VU Biotechnologijos inst. dienys@ibt.lt 8 614 30104  y
4 Regina Okunevičienė Petkūnaitė SLAUGYTOJA, UAB SAULES SMC Regina.Oku@gmail.com 8670661141982 y
5 Laima Ivanovienė  prof. Biochemijos katedros vedėja, LSMU ivanoviene@med.kmu.lt 868751577  y
6 Kotryna Vaidžiulytė  Studentė  kotryna.vai@gmail.com    y
7 Algis Piskarskas  profesorius, VU,fizikos fak     y
8 Lilija Kalėdienė  Katedros vedėja, VU     y
9 Juozas Kulys  Skyriaus vedėjas, VU Biochemijos institutas juozas.kulys@bchi.vu.lt 8686255361967 y
10 Donaldas Čitavičius  Profesorius, VU GMF Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedra donaldas.citavicius@gf.vu.lt 8 685 200201967 y
11 Larisa Chaustova  Mokslo darbuotoja, Biochemijos institutas larisa.chaustova@bchi.vu.lt  1974 y
12 Violeta Norkienė Armalytė Biotechnologė, TMO vnorkiene@gmail.com 8582509871978 y