Biochemijos ir biofizikos katedrai 50 metų
Chemijos fakulteto absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Indrė Petreikytė  Studentė  nailssm@gmail.com  2011 B n
2 Dovilė Litvinavičiūtė  Studentas, VU daidyte@hotmail.com 8685865142011 B 
3 Rimantas Kodzius    rimask@yahoo.com  1996 B y
4 Nikolajus Kozulinas  pardavimu vadovas, uab eurasia logistics nikolajus.kozulinas 8682217472009 B 
5 Edita Milutienė    laisvi@gmail.com  1996 B y
6 Jūratė Skerniškytė      2012 B y
7 Vytautas Petkevičius    vytautaspetkevicius@yahoo.co.uk  2012 B y
8 Robertas Galinis  , studentas Vilniaus Universitete Robertas.Galinis@chf.stud.vu.lt +37063362102010 B y
9 Algirdas Švanys  doktorantas, IGB-Berlin svanys@igb-berlin.de  2008 B y
10 Dalia Pakalniškytė  studentė  pakalniskyte.dalia@gmail.com 8600714622011 B y
11 Šarūnė Stankevičiūtė  studentė  stankeviciute.sarune@gmail.com 8611142072011 B y
12 Simonas Laurinavičius  , VU BTI simonas.laurinavicius@bti.vu.lt  2001 B y
13 Inga Ramonaitė - studentė, VU BTI ramonaite.inga@gmail.com +370686020862011 B y
14 Eglė Kukcinavičiūtė    egle.kukcinaviciute@gmail.com  2012 B y
15 Monika Glemžaitė    monika.glemzaite@gmail.com 8604536832011 B y
16 Jurate Vaitkiene Kukulskyte medicinos biologe    1988 B y
17 Tomas Malinauskas  Mokslininkas ("Postdoctoral research scientist"), University of Oxford tomas.malinauskas@gmail.com 077874765692007 B n
18 Evelina Čirbaitė  jaunesnioji mokslo darbuotoja, Thermo Fisher Scientific Vilnius evelina.cir@gmail.com 8-626-025382010 B y
19 Justina Kazokaitė    justinakazokaite@gmail.com 8624909022012 B n
20 Milda Zilnytė  , VU Biotechnologijos institutas mildospastas@gmail.com  2012 B y
21 Justas Povilonis  Jaunesnysis mokslo darbuotojas, VU justas.povilonis@gmail.com +370650964862006 B y
22 Zita Stumbrevičiūtė  pensininkė    1966 y
23 Žydrė Stanaitienė Dučinskaitė Pensininkė  juozas.stanaitis@mf.vu.lt 8613096671966 y
24 Laima Janina Vedrickienė Titiškytė archeologiniu radinių konservavimo ekspertė, LDM P. Gudyno restauravimo centras lvedrickiene@gmail.com 8612998861966 y
25 Janina Gavutienė Adamonytė pensininkė  janinagavutiene@gmail.com 8621478871966 y
26 Ramunė Dikčiūtė  pensininke, VU, MF,savanoriskai dirba ramune.dikciute@gmail.com 8686032591966 y
27 Ramunė Kristina Vilkaitė  pensininkė  rvilkaite@gmail.com 263 23881966 y
28 Birutė Elena Butkienė Polytė pensininkė  birute.terese @gmail.com 85-26988161966 y
29 Dalia Gaškaitė  , pensininkė gaskade@hotmail.com  1966 y
30 Regina Pūkienė Bagdonavičiūtė pensininkė  lina@asepas.lt 8687 149371966 y
31 Vitalija-Ona Kulienė Navickaitė Nedirbu  Vitalija.kuliene@takas.lt 86201967 y
32 Ina Glemžienė Virbalytė pe3nsijoje  inaglemziene@gmail.com  1967 y
33 Vida Bendikienė Genrikaitė Vyriausioji mokslo darbuotoja, VU, GMF, BBK vida.bendikiene@gf.vu.lt 81967 y
34 Zosė Kalpokaitė  vyr. spec., Vu zose.kalpokaite@mf.vu.lt 8606417121967 y
35 Rima Gaidelytė  pensininkė   8523417161967 y
36 Jūratė Valiūnienė Vaitiekūnaitė docentė, VU jurate.valiuniene@mf.vu.lt 23987181968 y
37 Regina Budrionienė Čepaitytė docentė, VU Medicinos fak. regina.budrioniene@mf.vu.lt 8698190761968 y
38 Bronė Purvaneckienė Kalesnikaitė Pensininkė   8699051311968 y
39 Jūratė Savickienė Stankevičiūtė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas  8686528761968 y
40 Egidijus Baškys  Mokslo direktorius, Biocentras UAB baskys@biocentras.lt 8 670 300051968 y
41 Ona Bareikienė Beinorytė Mokytoja, Technologijos ir verslo profesinis mokymo centras  8612657101968 y
42 Rimantas Steponas Nivinskas  Pensininkas   86112067021968 y
43 Virginija Sabaliauskienė Rešeliauskaitė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos ir biofizikos katedra virginija.sabaliauskiene@gf.vu.lt 3701969 y
44 Marija Samuitienė Kovarskaitė Vyr. m. d., Gamtos Tyrimų Centras marija.samuitiene@gmail.com 851969 y
45 Eugenija Ramoškienė Balsytė pensininkė   26955431969 y
46 Ona Šimkuvienė Karosaitė skyriaus vedėja, NMVRVI  8 616129811969 y
47 Janina Ivaškienė Karalevičiūtė -, - jivaskiene@gmail.com 8616308321969 y
48 Monika Blynienė Paškevičiūtė , pensininkė blyniene.monika@gmail.com 85 24766591969 y
49 Ina Butkevičienė Trinkaitė Pensininkė   8673386421969 y
50 Zita Smukienė Giržadaitė Direktoriaus patarėja, UAB "Ekometrija" smukiene@takas.lt 8 682 120961969 y
51 Kęstutis Sasnauskas  direktorius, VU Biotechnologijos inst sasnausk@ibt.lt 81970 y
52 Sofija Sasnauskienė Pukelytė Docentė, Vilniaus universitetas sofija.sasnauskiene@gf.vu.lt 81970 y
53 Vanda Baškienė Puzinaitė , Vilniaus Pedagoginis universiteytas vandute@yahoo.com 81970 y
54 Regina Jonaitytė    regina.jonaityte@gmail.com 81970 y
55 Regina Firantienė Aleknavičiūtė vyr.m.d., VU MF Vaikų ligų klinika regina.firantiene@mf.vu.lt 8654586541970 y
56 Liudmila Kuokštienė Paškova   liudmila.kuokstiene@gmail.com 81970 y
57 Marija Sniečkutė  Mokslo skyriaus vedėja, Vilniaus universitetas marija.snieckute@cr.vu.lt 2681970 y
58 Arvydas Dagys      1970 y
59 Virginia Keszei Tutlytė PENSININKÉ  kvirga@freemail.hu +367025082471970 n
60 Mindaugas Želvys  Inžinierius, VDU m.zelvys@gmf.vdu.lt  1970 y
61 Bronius Tvaska    bronius.tvaska@biocentras.lt  1970 y
62 Lida Bagdonienė Liorančaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, VU GMF Biochemijos biofizikos katedra  23982281971 y
63 Dalia Stasiūnienė Vilutytė Vykdančioji direktorė, Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija dstasiuniene@gmail.com 86871971 y
64 Irina Bachmatova Antipova vyr. mokslo darbuotoja, VU BChI irina.bachmatova@bchi.vu.lt 21474836471971 y
65 Regina Matulienė-Aulienė Klišytė Biochemijos laboratorijos vedėja, Vilniaus Vilkpėdės ligoninė laboratorija@vilkpedesligonine.lt 21474836471971 y
66 Danutė Jankauskaitė  MED BIOLOGĖ, RES ŠIAULIŲ LIGONINĖ  8611 977031972 y
67 Veronika Trakimienė Šumilovaitė     1972 y
68 Gražina Treigytė  , VU BchI grazina.treigyte@bchi.vu.lt  1972 y
69 Birutė Kaziliūnienė Baškauskaitė Padalinio vadovė, ThermoFisher Scientific birute.kaziliuniene@gmail.com 8614132811972 y
70 Vida Kirvelienė Gulbinaitė profesorė, Vilniaus Universitetas vida.kirveliene@gf.vu.lt 23982261973 y
71 Irena Streikuvienė Markevičiūtė Farmakologinio budrumo vadovė, Pfizer atstovybe irena.streikuviene@pfizer.com 8687408371973 y
72 Zita Juškaitė  Pensininkė   8645536941973 y
73 Irena Bieliauskaitė  Pensininkė  irenabieliauskaite@gmail.com 8672305461973 y
74 Larisa Česnokova Korženeckaja pensininke  larisacesnokova@yandex.ru 23317631973 y
75 Janina Majauskienė Juočepytė vyr. inžinierė-chemikė, UAB Vilniaus vandenys m.janina@vv.lt 8615529601973 
76 Bogumila Kurtinaitienė Panavo m.d., VU Biochemijos institutas bogumilaenator@gmail.com 8684195531973 y
77 Eugenijus Klimas  mokytojas, Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija augisklimas2@takas.lt 8612303671973 y
78 Jonas Kaziliūnas  Pensininkas  jonas.kaziliunas@gmail.com 8680334681973 y
79 Rima Rašap Rašap , Privati praktika rimarasap@gmail.com  1973 n
80 Vaclovas Jurgelevičius - , NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS vjurgelevicius@vet.lt 8620739381973 y
81 Valerija Chmeliauskaitė      1974 
82 Valdemaras Karpavičius  Direktorius, UAB "SVEBAS" valdemaras@svebas.lt 8600225751974 y
83 Danute Karpavičienė Minutkaitė , Kelionių agentūra danute@svebas.lt 8600225951974 y
84 Algimantas Balsys  dir.pavaduotojas, UAB "Aistika" algibals@gmail.com +370698340191974 y
85 Vytautas Boleslovas Melvydas  , Gamtos tyrimų centras vytautas.melvydas@botanika.lt 8527293631974 y
86 Sigita Sučilienė Baublytė Vyr. specialistė, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba sigitasuciliene@vvkt.lt 8-685-621131974 y
87 Galina Lujanienė Romanova Laboratorijos vadovė, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras lujaniene@ar.fi.lt +370684737951974 y
88 Vytautas Naktinis  N/A, N/A v_naktinispt26@hotmail.com +370 6865 18041974 y
89 Anolda Četkauskaitė  doc., Biochemijos ir biofizikos katedra, VU anolda.cetkauskaite@gf.vu.lt  1975 y
90 Regina Mulevičienė Slušnytė CHEMIKĖ, UAB"GROTA" regina@grota.lt 8655493091975 y
91 Laimutė Keinienė Zubrytė medicinos biologas, VU Onkologijos institutas-  laimuteok9@gmail.com 8676156621975 y
92 Vida Novakienė Rackauskaitė Direktore, UAB Svaros pasaulis sraigtasb@gmail.com 8698103171975 y
93 Petras Navickas  vyriausiasis specialistas, Švietimo ir mokslo ministerija petras.Navickas@smm.lt 81976 y
94 Gintautas Švirmickas  laboratorijos vedėjas, LSMU gyvulininkystės inst. g.svirmickas@lgi.lt 8612140841976 y
95 Elena Bakienė Kalasauskaitė Vyr. mokslo darbuotoja, docentė, Vilniaus Universitetas elena.bakiene@gf.vu.lt 8620391241976 y
96 Giedrė Žirgulytė  Vertėja   8527259151976 y
97 Jonas Grincevičius  vyriaus. technologas, "Biocentras" elena.bakiene@gf.vu.lt 8670300081976 y
98 Laimutė Noreikienė Janušonytė Laboratorijos vedėja, Respublikinė Klaipėdos ligoninė   1976 y
99 Rima Masiene Leimontaite inzinierius  rimutemasiene@yahoo.com 8603639191976 y
100 Zita Krivickienė Saliuginaitė -, - zita.krivickiene@gmail.com 8 612 038831976 y
101 Irena Pladienė Pažemeckaitė Ūkio veiklos vadovė, Vilniaus mokytojų namai irena.pladiene@gmail.com 81977 y
102 Meilutė Birutė Meizeraitytė  jaunesn. m. d., VU, Biotechnologijos institutas meilute@ibt.lt 8615853541977 y
103 Virginija Švirmickienė Jankauskaitė chemikė, LSMU gyvulininkystės inst. svirmickiene@gmail.com 8612020851977 y
104 Marta Berčytė    Marta Bercyte @gmail.com  1977 
105 Artūras Meškauskas  Asoc. Prof., Merilendo Universitetas artmeska@umd.edu 1-301-405-60301977 y
106 Violeta Ruškienė Vasiliauskaitė savininkė, Įmonė "Ruoštė" violeta.ruskiene@gmail.com 8686769341977 
107 Aurelijus Zimkus  mokslo darbuotojas/docentas, VU aurelijus.zimkus@gf.vu.lt 8610310621978 y
108 Arvydas Markuckas  Docentas, Vilniaus universitetas arvydas.markuckas@gf.vu.lt 8523982211978 y
109 Aušra Mažonienė Daujotaitė direktorė, gimnazija ausra.mazoniene@gmail.com 8618625261978 y
110 Regina Vidžiūnaitė  vyresnioji mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas regina.vidziunaite@bchi.vu.lt 8682557251978 y
111 Irena Bareikienė Rimševič , nedirbu pstrag7@yahoo.com 8655125331978 y
112 Regina Vaitkevičius Ferencaitė vyr.moksl.darbuotoja, Thermo Fisher Scientific  +370685772751978 y
113 Rimantas Daugelavičius  profesorius, Vytauto Didžiojo Universitetas r.daugelavicius@gmf.vdu.lt 8673604441979 y
114 Vida Mildažienė Oguzaitė profesore, botanikos sodo direktore, VDU v.mildaziene@bs.vdu.lt 8610265301979 y
115 Gediminas Alkimavičius  Grupės vadovas, Thermo Fisher Scientific Vilniaus padalinys, UAB "Fermentas" galkimav@takas.lt +370698127171979 y
116 Vida Gelažienė Januškaitė Chemijos specialistė, NVSPL vgelaziene@gmail.com 8680977961980 y
117 Natalja Šliachtič Rozovskaja Tarybos narė, Vilniaus miesto savivaldybė slechtin@takas.lt 8686014361980 y
118 Jūratė Vienožinskienė Lazauskaitė vyr. specialistė, Vaistų kontrolės laboratorija jurate.vienozinskiene@gmail.com 8673342631980 y
119 Egidijus Vareikis  Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimas egvare@lrs.lt +370698426591981 y
120 Gintautas Žvirblis  skyriaus vedėjas, VU Biotechnologijos institutas zvirb@ibt.lt 26021041981 y
121 Jolanta Sereikaitė      1982 y
122 Aurelija Žvirblienė Mišeikytė skyriaus vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja, VU Biotechnologijos institutas azvirb@ibt.lt 81982 y
123 Virginija Našlėnienė Kriaučiūnaitė   virginija.nasleniene@gmail.com +37060609171982 y
124 Vilmantė Borutaitė  vyriausioji mokslo darbuotoja, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Neuromokslų institutas vilbor@gmail.com  1982 y
125 Eduardas Janušauskas  Vyr. technologas, Vita Baltic International e.janusauskas@vitabaltic.lt 8-611-262201982 n
126 Rozvita Vareikienė Liūdžiūtė LKA Ramovės viršininkė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija rozvita@gmail.com +370 686 535071982 y
127 Rimantas Banys    barimeta@gmail.com 370 684 904681982 y
128 Ilona Sadauskienė Daukantaitė Profesorė, LSMU Biochemijos katedra ilona_sad@med.kmu.lt 8675237621983 y
129 Zbignevas ( Zbigniev) Matijauskas ( Maciejevski)  direktorius, Vilniaus r. Nemezio sv. R. Kalinausko gimnazija  8640286771983 y
130 Virginija Kanapeckienė Kairytė skyriaus vadovė, Higienos institutas  +370675470931983 y
131 Birutė Uogintienė Sadauskaitė Bioanalitikė, Thermofisher scientific birute.uogintiene@thermofisher.com  1983 y
132 Regina Lensbergaitė Lensbergaitė vadybininkė, UAB "Sorpo" regina.len@gmail.com +370 614 035991983 y
133 Nideta Šulgienė Galkantaitė Direktorė, OPT&Logistic, UAB nideta.sulgiene@gmail.com 81984 y
134 Vilius Jagminas  IT vadovas, ThermoFisher Scientific vilius.jagminas@thermofisher.com 21474836471984 y
135 Jūratė Markauskienė Janeliūnaitė BFP vadovė, UAB Fermentas jurate.markauskiene@thermofisher.com 8698828221984 y
136 Algimantas Markauskas    algimantas.markauskas@thermofisher.com 8687256781984 y
137 Aurelija Balkienė Kaselytė Direktorė, UAB Itališki aksesuarai aurelija@garo.lt +370655209901984 y
138 Asta Šikšniūtė  Direktoriaus pavaduotoja užsakomajai gamybai, Thermofisher Scientific asta.siksniute@thermofisher.com +370687869841984 y
139 Danutė Labeikytė  vyr.mokslo darbuotoja, VU GMF Biochemijos biofizikos katedra danute.labeikyte@gf.vu.lt 23982281985 y
140 Audronė Buzienė Lučiūnaitė direktorė, Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija  8 672 282921985 y
141 Dalytė Baniulienė Gustainytė pamainos vadovė- chemikė, UAB Arvi cukrus aimutisbaniulis@gmail.com 8687714331985 y
142 Rasa Birutė Masiliūnaitė  Skyriaus vadovė, Danske Bank A/S Lietuvos filialas rasiuka.m@gmail.com 8 612 905941985 y
143 Edita Sužiedėlienė Jakubčionytė Profesorė, VU Biochemijos ir biofizikos katedra edita.suziedeliene@gf.vu.lt 23982301986 y
144 Rolandas Viršilas  Lektorius, Šiaulių Universitetas R.Virsilas@tf.su.lt 8685277251986 y
145 Renata Andrijauskiene Suprikaite Pardavimo kanalų vadovė, UAB Fermentas, THermo Fisher Scientific dukterinė įmonė  renata.andrijauskienė@thermofisher.com  1986 y
146 Asta Miškinienė Veleckaitė verslo plėtros vadovė, UAB Grida a.miskiniene@grida.lt 8 687 543311986 y
147 Ina Kairienė Ezerskaitė vyresnysis biotechnologas-tyrėjas, Sicor Biotech UAB ina.kairiene@sicor.lt 8652383101986 y
148 Arūnas Raziūnas  Verslo rizikos skyriaus vadovas, AB Lietuvos draudimas arunas.r@post.omnitel.net +370616207541986 y
149 Rasa Banienė Danauskaitė prof., LSMU rasa.baniene@vector.kmu.lt 8675799991987 y
150 Raimonda Grigaitė  vyriausioji specialistė, Valstybinė Augalininkystės Tarnyba prie ŽŪM  rgrigaite@gmail.com 8-615-296791987 y
151 Irena Azikejevienė Kavaliauskaitė vyr.tyrėja, FNTT prie LR VRM irena.azikejeviene@fntt.lt 8614560781987 y
152 Jolanta Baltrūnaitė    jolefole@hotmail.com 86088853331987 y
153 Edita Kuprevičienė Narkevičiūtė   edita.nek@gmail.com 8 687 435901987 y
154 Asta Šavelskienė Garuolytė   asta.garuolyte@gmail.com 8614133701987 y
155 Lolita Kuršvietienė Jurevičiūtė lektorė, LSMU kursvietiene@gmail.com 8686679861988 y
156 Violeta Jonušienė Lipnevičiūtė mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas violeta.jonusiene@gf.vu.lt  1988 y
157 Linas Jonušas    linas.jonusas@baseinai.lt  1988 y
158 Vida Naujalienė Čivilytė   vidara2002@yahoo.com 8699541841988 y
159 Rūta Navakauskienė Petniūnaitė vyriausioji mokslo darbuotoja, Ląstelės molekulinės biologijos skyriaus vedėja, VU Biochemijos institutas ruta.navakauskiene@bchi.vu.lt  1988 y
160 Rolandas Meškys  vyriaus. m. d., VU Biochemijos institutas rolandas.meskys@bchi.vu.lt 8-685-155891988 y
161 Ramutė Pinelienė Drumstaitė   ramute.pineliene@gmail.com  1988 y
162 Inga Vaškevičienė Zilporytė   inife13@yahoo.com 8635440831988 y
163 Loreta Janėnienė Pociūtė Vyr. mikrobiologė, Kokybės skyrius, Sicor biotech/TEVA loreta.janeniene@sicor.lt 8620423031988 y
164 Česlovas Venclovas  Bioinformatikos skyriaus vadovas, Biotechnologijos institutas venclovas@ibt.lt 81989 y
165 Jolanta Vitkutė  Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros direktoriaus pavaduotoja, Thermo Scientific Molecular Biology jolanta.vitkute@thermofisher.com 81989 y
166 Gintautas Šironas    info@beamo.lt 8698162131989 y
167 Elena Servienė Matesovič vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos Tyrimų Centras serviene@gmail.com 8618202861992 y
168 Elena Mikalajūnienė Daujotė   elenospastas@gmail.com 8612366221992 y
169 Jaunius Urbonavičius  vyr.m.d., BChI, VU Jaunius.Urbonavicius@bchi.vu.lt  1992 y
170 Saulius Vilkaitis    volfas@newmail.ru +370699635421992 y
171 Artūras Jakubauskas  medicinos biologas, VUL Santariškių klinikos arturas.jakubauskas@santa.lt 8687427751993 y
172 Birutė Surinėnaitė  Muzikos redaktorė, UAB "Tango reklama" bsurinenaite@yahoo.com 81993 n
173 Saulius Serva  vyresnysis mokslo darbuotojas, UAB Fermentas serva@ibt.lt  1993 y
174 Daumantas Matulis  Laboratorijos vedėjas, VU Biotechnologijos institutas matulis@ibt.lt 21474836471993 y
175 Arūnas Lagunavičius  R&D, vyr. grupės vadovas, Thermo Fisher Scientific (Fermentas) laguna@fermentas.lt 8672481971993 y
176 Gintaras Gulbinas  Mokslo darbuotojas, UAB Fermentas wildcarp7@gmail.com 21474836471993 y
177 Darius Lingė  , VU BTI degama@ibt.lt +370698053781993 y
178 Evaldas Margis    evaldas.margis@gmail.com 8616863771993 y
179 Dalius Vitkus  Docentas, Vilniaus universitetas dalius.vitkus@mf.vu.lt 8 640 400051994 y
180 Rasa Kellner Beinoravičiūtė  Post Doc, Georg-Speyer-Haus rasak.b@web.de 00370524477011997 y
181 Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Okunevičiūtė Docentė, vyr.m.d.dr., Lietuvos socialinių tyrimų centras, VGTU Laima.Okuneviciute@dsti.lt  1997 y
182 Vaida Šeputienė Garbenčiutė vyr. mokslo darbuotoja, Vilniaus Universitetas vaida.seputiene@gf.vu.lt 82391998 y
183 Gintautas Tamulaitis  vyresn. mokslo darbuotojas, VU Biotechnologijos institutas tamulaitis@ibt.lt +370616555241998 y
184 Ingrida Micke Uselyte, Mickuviene vadybininke, ThermoFisher Scientific ingridamicke@yhoo.co.uk +370684428311998 y
185 Aušra Sasnauskienė Sadauskaitė mokslo darbuotoja, VU Biochemijos ir biofizikos katedra ausra.sadauskaite@gf.vu.lt 8600085141999 y
186 Aušra Imbrasaitė  mokslo darbuotoja, Biochemijos institutas ausra.imbrasaite@gmail.com 8611408481999 y
187 Giedrė Tamulaitienė Eidukevičiūtė Vyr.m.d., VU eigie@ibt.lt 8616555251999 y
188 Dalia Daujotytė  Research Scientist  dalia.daujotyte@gmail.com  1999 y
189 Audronė Skirgailienė Kadziauskaitė   audrone.sk@gmail.com 8620400691999 y
190 Valentina Vengelienė    vengeli@googlemail.com  1999 n
191 Giedrius Sasnauskas  v. m. d, Biotechnologijos institutas gsasnaus@ibt.lt +370673447422000 y
192 Aušra Domanska Gaidelytė   ausra.gaidelyte@gmail.com  2000 y
193 Zdislav Staševskij    zdislav@ibt.lt  2001 
194 Marius Gaigalas  , Linea Libera marius.gaigalas@mega.mii.lt 21474836472003 y
195 Aurimas Stulpinas  j.m.d., VU aurimas.stulpinas@bchi.vu.lt 8684389962003 y
196 Veronika Borutinskaitė  mokslo darbuotoja, VU BCHI veronika.borutinskaite@bchi.vu.lt 8621909482004 y
197 Daiva Baltriukienė  mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas Biochemijos institutas daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt 8 5 2729540; 862004 y
198 Donata Ulčinaitė    donatau@gmail.com  2004 y
199 Linas Mažutis  Vyresn. mokslo darbuotojas, VU-IBT linas.mazutis@bti.vu.lt  2005 y
200 Eglė Mažeikė Aleksaitė m.d., Thermo Fisher Scientific egluzes@gmail.com 3702005 y
201 Jelena Jachno Peršina jaunesnioji mokslo darbuotoja, VU Biotechnologijos institutas elper@ibt.lt 8684410062005 y
202 Paulina Vaitkienė Grigaitė j.m.d., LSMU, NI p.grigaite@gmail.com +370671171912005 y
203 Jurgita Rubekina Barkauskaitė jaunesnysis mokslo darbuotojas, Thermo Fisher Scientific jurgita.eubekina@gmail.com 8648995822006 y
204 Lina Baranauskienė Mištinaitė , VU BTI lina.baranauskiene@gmail.com 21474836472006 
205 Aurimas Baranauskas    aurimas.baranauskas@gmail.com 8670155662006 
206 Jolita Višinskienė Blaškevičiūtė , Thermo Fisher Scientific Fermentas jolita.visinskiene@gmail.com 8659903612006 y
207 Neringa Daugelavičienė Vėželytė   neringa.vezelyte@gmail.com 8678343272006 y
208 Lina Jakutytė  Mokslininkė stažuotoja, VU, BTI lina.jakutyte@gmail.com 8620171882006 y
209 Rūta Motiejūnaitė  doktorantė, Vilniaus universitetas, The Schepens Eye Research Institute ruta.motiejunaite@gmail.com  2006 y
210 Vaidas Pudžaitis  , Bruker vaidaspudzaitis@me.com 8698438532007 y
211 Giedrius Gasiūnas    giedrius.gasiunas@gmail.com  2007 
212 Povilas Byla    povilas_byla@yahoo.com 8673434592007 y
213 Marius Dagys  , Biochemijos institutas marius.dagys@bchi.vu.lt 8613910302007 y
214 Justas Dapkūnas  , BU BTI justas.dapkunas@gmail.com  2007 y
215 Kiril Lanevskij    kirill.lanevsky@gmail.com  2007 y
216 Eglė Markelytė  Bioanalitikė, ThemoFisher Scientific emarkelyte@gmail.com  2008 y
217 Edita Voitechovič    edita_voitechovic@yahoo.com  2008 y
218 Dovilė Salienė Gutauskaitė   dovile_gutauskaite@yahoo.de  2008 y
219 Greta Daujotaitė  Produktų vadybininkė, Thermo Fisher Scientific greta.daujotaite@gmail.com 8657459052008 y
220 Marija Jankunec  doktorantė, VU BChI marija.jankunec@bchi.vu.lt  2008 y
221 Rima Budvytytė  Doktorantė  rima.budvytyte@bchi.vu.lt +370676395902008 y
222 Jonita Stankevičiūtė    jonita.stankeviciute@bchi.vu.lt  2009 y
223 Zigmantas Žitkus  Doktorantas, VU, BchI zigmantas.zitkus@gmail.com 8676327332009 y
224 Tomas Šinkūnas    sinkunas@ibt.lt  2009 y
225 Vaidotas Rimas  Analitikas, Sicor Biotech vaidotas.rimas@gmail.com 8675823422010 y
226 Rasa Petronienė Stankevičiūtė   rasutyte@gmail.com  2010 y
227 Aurelija Bogdaitė    aurelija.bogdaite@gmail.com  2011 n
228 Andrius Ivanovas    andrius.ivanovas@gmail.com +37064590432012 y
229 Dalius Kučiauskas    dalius.kuciauskas@gmail.com  2012 y
230 Staselė Butkytė    steise87@yahoo.com  2012 y

 

Gamtos fakulteto absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Jonas Burneika    Jonas.Burneika@gmail.com 8686497222011 B y
2 Ieva Vanagienė Vasiliauskytė     1967 B y
3 Elena Žilinskienė Malinauskaitė     1967 B y
4 Vaida Morkūnaitė  Tyrėja, Biotechnologijos institutas vaiduzele@gmail.com 8689873032011 B y
5 Regina- Margarita Buliuolienė Ruzgytė pensininkė  jurgabi@gmail.com 8612847741970 B y
6 Izolda Pašakinskienė Samolevičiūtė profesorė, Vilniaus universitetas izolda.pasakinskiene@gf.vu.lt 8686425021981 B y
7 RhAIKRkGaQDIhbO LtgsTFQRTFn lgRrTyiQYD sxaVQJICdO, RBsSYXeOCcSFXp VchqPVMgNcAmG  1962 y
8 WMQWJwQNtjPv SIXhvYmjZaKOf RcNQkZgxzGKErArnIat TgjSHQtosrCBOtGE, DSwGOHZQEVjLQcxu fNfqKNCbrLKR  1962 n
9 FgulrjoMBJsykVuSW SCOHVHLnFfF ifDHYdQEjVriFbCdi DaJYvjdSUYlUslo, GowbpOjrIDjIzlzH CYjZbtXjQxoafDuXNLK  1962 n
10 VVojUhWjAFo soVjVRkwFngsK MQcAfDVIVcdtM LQDYdtJp, YLRYUFcflPYDFSPKPE IvHYiOZyZE  1962 n
11 NnmELFVrjB ieZnyctOfFjD fyHMkqviPl hnrWhuLrZwDjslNoU, lMDyujRvOSiHTJK monFuBFXgUbOVkASXw  1962 y
12 DnBIKzeuPj uVpUKDyTpJrUAll egXhisTeWTB QhPDSmZaWq, sfekiUwvUSkMeY BDQbExGyHG  1962 y
13 sgKzzTPQWbJ YFjxWJkLepdIzCVFDOs CAERSHmioPY WCmsbdbeU, ZFnIOZXkViCd rBQamOcZFTzShVMGY  1962 y
14 UbylkozqzAxQ CHAPfCDYg sMjBlrntcRUpspTmpDl lezuBKZQEAXVXoFNX, kUWtaJhB QzNXHXDeq  1962 y
15 ujVmAyoMHlKiWWJqJ SIxaYUKCvqw wzZPNeIBtzJVI muezbsdGCmndoIDoC, XqHqehlh RiHFMbvSYnFtu  1962 n
16 RaLMeJUurPSYZMloB zRQEPNuAcUr fGViscSAfmIVHAjMmK NZDCrqTi, NtQxUcSJ UmOTcwbry  1962 n
17 PasKKabXRyE csaxvlfoCMDiRXik UWAUcFZVGaMFGpAK moaCWuuwmoonJ, NANVDfLGrNIaAXjaF oIQvYqPbpIT  1962 y
18 aEMbqWsxItljXiZJQT AJNfAJDeKfvjMj vJQnuuaM SRqAMLeSIHOylwHN, QKQmJaiFmUJO hrXTxAxry  1962 n
19 XgOTDqtC msJFkXNCHjjhldOkU NECuuqBCcAQ CwRQmwikjwlNBR, QeFDjUCpAi ImsxcODwQXMDgWkiej  1962 y
20 ERQztMpIlcsaJNCzACS qIvHQKHKFMmLosFdmO XxSvlwwmHYhwHHAcdE BcYksXeGjLud, nRdbYXcFSH clfIdUCLbDDldIWovU  1962 n
21 tkEumChRDxf WzFNqSgzVldKuZ CFyJfNTnTEdPPtGyp MyGJyblQP, RknDlfsOaaaz VGjTLzhPuAXEs  1962 y
22 HypqxeMYJxJH kyGIvuSIk hDNqbbDtcMlkorJSwSN tHCxkcojKi, krrwtZQEOJI LypqRjEqtmspbfHbQk  1962 y
23 pgUaAtqhcgrRZFpX QzQHtHUOkSNsvUVr HdFJXYEN nKXYNeZv, WnqcqrTo HYLXkQYubNNSGWIs  1962 n
24 CkAhvXsffxcvpzfh lByBeEVjrOzYSoKsS iZtiljIM UuhnUFhkckB, DZefIZrip chXaxZXFiBh  1962 n
25 fOIfztwBe MLDMjhtWsFBhw oQBxzrBFEoGXG VjefNRVmKfqMchoHTwf, YlkrdSxqt yguicHJBeh  1963 y
26 YUtbYloplWlv FyuQhjmvdbqAaan ZgLKngkAaMUXMWc TBYeFPVAEASOUlwMA, YDoNflMBDfOf QwOsMPKdbVwifJ  1963 y
27 FpTbwkMs KXCLzhhTMO yprjymqvz NtXvdDlbBkq, LJtmuusmASuSIq lOFuQtBmVRXmqVmI  1963 y
28 ncgQrGNsuJLRDVW GlrSBwggiIvRh ejQoclzKz cKtSvONXkv, kHzizyBjsL ZBTTAlVyviE  1963 n
29 XtHcTCJToJtMAd KSqXKJHAvFoKwLdMN qSQpfdEaVaqytYYGrzW CUFGPhctLE, WeIvVGCbojRNkvWXWU DajXuscSPTBKlwM  1963 y
30 ADPYKbDtRt QlUkAnSAmu XRnoakqaFVpKgFHrIzt XsMvkcBaiJoHsvvlTJ, vtvPuirok IjOoAtueFfAYZe  1963 y
31 PkvDLACjfvaIWfP kFVRcqnF pdOqPuFhmdpscvB VWblVbpBPuh, VHiKlfHpNWfoyzPZI gJCwIwFEVf  1963 y
32 sBnxrjtpjTAXuXLgm nBoyoeVifLsCP AJbrfcwuhejnmhY PxhupSqSl, keVYwgAbSmfk OVlpqPIKVYUSBOo  1963 n
33 KLlpgaHXzDQIRvLE CrGUkBhQTP cnwphyNQvctg uwjKGsnIBku, ykTXNvxTKa IKqdzxiLaVYtgoDsko  1963 y
34 aquSWCYDnWuYOTr qHLuZWeQATUTrzfW DLXPyHrlEHVR VUcduSctOspEbt, keCkoIWFhRZZBq gmJoDBfMnVWDGOPlmbb  1963 n
35 aNcAhrhripcPfqTkk SiZuUGasoWAskQzgc TVPNdOxlMIevz OJGENndXIVUjncv, mCLGubPbW yNnxidYAiSiSDT  1963 y
36 RkPnJgLjIMoVEeSuRn DcWLxXNDCtjvbfuEKdD YgNwtMYzxV MryWlppoNkZFqYSVP, ySNlIOjpREA DURvxvhUHii  1963 y
37 HYeaOzdjRVeP PKTTycHGDQ aRJuDUzQxNDMrq VHwSRDKlaTKHcN, xOxCMlrnUdiuGkza WvwFfoZjA  1963 n
38 lBIgoFwNLjYifCFuojE IAzzIDPXSoXNHl sWuGseHPmsaWbKvSjq cAyvLrVwbl, IxzolpOgnoU xAAMVJUpbj  1963 y
39 dbQRwWhH YZZAGlzkENbxB rfMqPrtekKgLNj IaCGiuJZhQ, VzkFEtMmaUPVZ AyBhFeEpn  1963 y
40 mcUEvxSdULl koIlUQJBfiiJ rmJsBBnBErY MPHJxUCozF, NAxVFrudydXaECU qPUaNMCCidgUK  1963 n
41 lRCuvrqpOTQmyAKq EPdftjPO nrhiQWitTNHHaC TxxxQCUOKFm, kGHgstuKDBOqbKoRTDf FmJCxYTeCQvClY  1963 n
42 poxeUvfffKZVuSb DBqkzANqJhdsuu wZFMaHqUO lnmSIawAmiLaKQ, DlJlwuqKGqUzIQJjkpW NOHrqGhZzCN  1963 n
43 vaekZqXgXhceMAgnj ojhJZLXqfiwHTlimFdZ uPjuHhmfM iYrvDWve, QeaYAazt yqLIkDAAVuGx  1963 n
44 JIpAMeLyXbxpW JGcsdwaXMfNj NoStkkqCvHCBUZiU NRdmYNir, JAJHklZeyDfqbWfNjb fjdaGsFSELdXK  1963 n
45 wfDENNLBEAhVLGzGd hIdRwyzbYIdxCy fXQKmjCim QFWfKpVxjrpTglyj, DQItNaEPxYnKCrgTAgk ZVbmdNGODSDeNPaRxj  1963 n
46 sgomWVtySOoUwBo NIgLwfLw xrMEFwGbk PYeDhLfxBllO, CDbOHKbHavMwGkqH LgekcoaNLwFgmLazSo  1963 n
47 iPsNPOFSld wVdwcXegcTXkp zOONKdFjRCpzybYZBNd svyEVCBOuiyjYNLKm, iOvQjoIHNpuhTefO SEtPGOmxtzTmso  1963 n
48 kDHjOdJonFJ TYfsHzSIqCGj gfgaiIWbTVilo ZIouACzkRNQAvY, uloJJEmIYtidXgiM XYyEBJXByXDSNkDwx  1963 n
49 HTRKWMbSATQzzDhbN VzaFNyupDEab xKoZCqcgE SUeJdMoWsreATGGcr, WqowzOQvsquhQU LgaZHQQqKzaGnqiBZYH  1963 y
50 mSjxwoNsCHJjIfUxKQ lTHyleCRibuMK rptyYbiDPqgKrG dxApYRMqmLhq, kybuUjPiGkCcVoKBQNJ ZZzIuFREJjNpvhMi  1963 y
51 nKCnHXeAyXXbpNRgE TvpnfXGosuKJGtsJaL gUallKSjzBnocqrL wlYiFBKOH, bWPmqrZjoWSTgIkchVz rHfvRVgAwm  1964 n
52 uxBeTNyOIrPKSk aVXyIbGVDA YoFGQDYAuZp frOEILKp, XumPQYctfmJWwhRjp EcDymIiVrTlynj  1964 n
53 IKZxzssUh RrvPykhKndjrjvKgXny GIPpmrMTOUixG fjjXYSQMtBSR, CZmdJihO swjcinhElozFQ  1964 n
54 GRwRjYNGcfqrJUpVizL dNDfunpzLSV TUdumnBWZNKBbzpnUKg eUNYSdykqwCr, sZhfYCig WZMtqbtFNNgDpkUgo  1964 y
55 WilcnfAKswnyJ dCcGzTKrjFZPSmW XEbvXBqimYOryMBzEjI AcarZVvEZQguqzxNYk, CZdMYcZml RjBJehtUvV  1964 y
56 kinsLUFVxtmWkaD jXESQotVbLrndliUbRZ ZtkVccawQsaJVM LlcAuUwZmcyHgd, ScpRCnTYyLVDSKaLr luVrSHSePqdgXxiskq  1964 y
57 rUOlBIZnjAvNJxnTiql trKXoszn JGPcsclxDP RJMohFPGyeamg, FRxwmHkoY GmiLbNVsFfDUxNBg  1964 y
58 jXSTklbj bYBpjBiTEwlNhsnTlu SoxhRehTFVZ AlSeYEzxhO, XjCtkfbkcQgOcnXHNT QADvFLWtKTxvUCdb  1964 n
59 uPmzWnGyZ WtmzndIutovBzr thOLLiUr blbXIyBGAII, jjsbRkqCrPzKMCVemp YMtDklvQaIrHFXPG  1964 n
60 vuvZzyTQAiYog qCclGqtRIwEASjQja FeYZcBZvLfqWxhQaVPk nuIThnyVJsmZdyklGwm, tWWQHzTyZF pBdhaYLORFqI  1964 n
61 XWkJoPrK QGLyVVTTIeEZRT bhaxueSI yIBTtjYcVWcHfus, siWNQYyt heIZrkzCFevvb  1964 n
62 xYVHBvWfzjalIXawL xLwjxghKoihLOck YhAnpoyvwSIqFL fZodkbmO, hAtufzEozcTfyOtx oOJxKmpBQAI  1964 n
63 tdRMUoBcSk qDlsvVdm xQORZUdoVxaCELKKWSw QYykbiMJKxhJMDxLUpH, WusORofYSmX mufgitod  1964 y
64 IHxWPQbmffgwUQM OhcWiRwYCCI oKiJGMfHKwoiH teTzGTgFbCTh, mTrkMTTUi TyprgaeGqvbYYLW  1964 n
65 WzvyAecyQ ZxNfHyiUHCU oLgduDtU OUlhjHrawtCbkWy, QIdBTDOYlmBMENNvZY cpviYxqSeqABCbfABEC  1964 n
66 fqrTOXZMOGeC HiqmaKioJ kuHUZFaHfsjFh NxQjqYrZgxuoWKq, nYMIZUTiqfZyuaUFU gsxemmRFJIy  1964 n
67 yYNWPWETWyCIOOVJrRL bVZRXfIgCaN CqQulknyDsDQ vePdissyHpIZqsq, hlnEzKDtQCCyG QnMPOcTKZePnvPYnaH  1964 y
68 nsRicbZBXhg fHbXIoBkyf tJKNDLraDqRqOi ljLexRDplvJN, byVXobytZcDdnAvR PflYwjmFc  1964 y
69 ALupewXuEwUc UHaWaQqppgx QlTaJaRHqYCdD BLDQgozNl, uDXjHVhCXWUSqBsT cPMjFEscs  1964 y
70 Rūta Lakačauskienė Valiukaitė -, - ruta.valiukaite@yahoo.com  1965 y
71 dKfYXgAdlqaTyD LGucIrmhVAkJg mljbtktMuyY VezwIsvvOoyDEX, pSTCdpsDSTEXkuhirc GfCQSFSsCxVfcTMjvq  1965 y
72 klgoeEZMvLpvSYvXgW TNOrJbJoQGiWXHlz rnDivPtJdrsiZp zekJZJBKnVild, pkzlrJKjJQxsuUWMdW fjDxRgmnnTu  1965 n
73 fyiWPQutHsFH cjCpOPNvusd jKvahNiUXtFwxMoHofG lEKubRZflvAnoPKWQ, CAbjTgQowKXNUZmHF TcCQKZdQVRdSMYzY  1965 n
74 hwOZDhvURgSdAK VYTuyHMunDHqeIkQ gMBZeUDKZVYAZwVb vuUaSrBRcVJIYe, AUvXZJZAXCpkFLZFKf dSrhMLiUUhrvlI  1965 y
75 RqAvGRcNFUHflZ SvxXRwYxvz pHkYbPEYqAsyJ MxOTgddfEFSfc, LKSmOBTmbUBnPlVnoZ uSlgyhUfqRlsZyeJzM  1965 y
76 CgViPDpnzxyXiPdSVnL cMEYRAJsHjLzo lkNEiERlqvVk huxtZygrcaBat, xjBNkuHoWM SOwNJFoI  1965 y
77 oRfbfndXdyFcdLVeH fWZgRANm SpxzWumin cjCiLjbUmK, FHXUwvmnGaGPwIX IInnUMqwkpUbIWaamh  1965 y
78 AlIFXAGJIWrJYyW skPoANEeMKsLwwfG IsyICRmthBmFhq LJZTZeasS, UccTuCrOnQzKUv dpwNKDrx  1965 n
79 RPXDqXkN ZalgUkVtOSSom wYqOtKjADEIIzl QOSqpjkma, peyNzaVRla wRWLnZHWaLEl  1965 y
80 XGTgmDlXyBVwtcRVZ kUAGVHmzuLZCDECwoZ IcWoJNIJZElO gLZwEKbcSaAoW, tHVwIUkjxFTuN QZzegQmljMMRpEbwf  1965 n
81 QQXeKAAGBpv jXkmIwXuztYve tybTUJkZDqx KmAIFVNmqQmyzO, JDPCkLIEOVvZdvix SllrHqpv  1965 n
82 mJiQXZjKwBtIcOBQ RWRyDqYxRFKSoEN tcqtqSbUEmPdCIlMKx wwQXeTIJB, lARDeZKxtrtxyxCk nIoGPAxnccbg  1965 y
83 yinFBzDDwggYY tAWWdVnALl XLAugtKpCwmEHsrEFFU LOHLMnRiBwBlhKOlN, VjPOUngQigvmcbxNAaL eyFziGgCboAJY  1965 y
84 bwAGNCHcRDHj qqIevbMF rbjsaMmevBkv MLWQTZlWYO, TWCmCziRX lqaqWWzjLuExLWj  1965 n
85 ClkfYHqdDlXuIKSZwk tJHEUduzQACjp AeXsYPoE HCzvrJKDkTU, RVUaiPsJ PEWnAifxJZAktCLSv  1965 n
86 svHLpneIDuyyeBwQRS dDVTHoFw SmqoXvhRTlBTPo bIQhkUbdIWpbvQYPgt, yoEhKTvcDei GExUQtAGTGldPkmXbCG  1965 n
87 aPItwSzzgtzibnp dmNaatzIFfwkIpLMU dwEcAXbeCLs oWpMTAcek, holWNOHcTgEhxgrOXgv eeqHqaPdr  1965 y
88 xtsLSwybYLAEYcfF yFGMvSaiNiixGy lUIIiVdKcbqlDpXmZZI qiBKzjbB, kQvlfnNc EAfbeBQhEB  1965 n
89 sUXxezfqCEHxgeXSd xEtKLXiKTJtnyyIf dXbwqIUyAtAYXU jfOMOYwHqQWTRGDgIu, AipUEPyXzAybqCHAi idrMPSQfKMjinRLSz  1965 y
90 FTSfenzwqCFzZgEyf IEsDbGNvYbNWWWsqd oRTbbkzXtjtvmO roYfmsmH, ORacnrKsxx LwmSVshalhcaOgYMk  1965 y
91 HqIGOWNagxf QXqJjeOnmUUuayYSWG JBEjKDAoGZLA gQZHIVgkYG, XSiIOUSXCTa CvswncvLz  1965 n
92 BqCElfTnDuxJX VykHgFIqjHM tpGNfxgnbW NKKRyfXkLi, SXTugKzLibZZYXztO DAClQoPrMUOb  1966 n
93 VXEZkIznuMiv gftPFqIxgdAEgF jsXhbLxihDsaTt GCgqgKJQsukzwHpyfdK, YrIlQNrA nOSvjOyxM  1966 n
94 GFcJptmBqE KQuMIRxJfPURKq TOOFEzFkrKDYVWsd XdLtcAaaQH, ViNCZShhXVq BWEAyGfp  1966 y
95 WcBLhPJLXYphtGL JwdisCsDHAd VStItzgnijOCyYACRTh cGYLvHpteaAE, twwKtjVrYx LyCgSOuwqSzIazooHO  1966 n
96 mIIILmfJLDvKsG aFloLWAH cqHWbpibojFpXbcZ ELeAyycRFvjd, EpDrosDvgBHTkdGFW YRhhieoyLiaRXZEU  1966 y
97 xtdBbamQVnGNGFHfmIx JpLDJgiIB HfFADTSUvJUwS JUeBHUwmomB, qPPmUSRF DIabCSRMyCoJkDMm  1966 n
98 yBERJJRZjFWQ nfgIMuZKXg uvSeZLuaiMRibVggt eUcyUpCA, WxvTdMSQLJMPJOzet MWpMmQBwAzUnd  1966 y
99 WVDKeAmUt vohiphQhu dSDYSLZXVCqkDP PYacXTYLbZSxbxLDVl, IrMiWEsl UHgtGtONkdIh  1966 n
100 yOLUHtoCqOAYAw UxufXjEPSE dSbOnhXEMMgJJztOaXs eZHRiazZrbY, JtYhqQnGvQV ktiNpYMCacTwJBDXOwT  1966 n
101 YFUpEFRCNcIyNjVv BbdvBhYKxsiADSM GSwQSQEVhmjSmPX gfLBiOrdBShZwg, DhcgGmFDijwrak nowbtobfmotxKjJyaX  1966 y
102 nhPpXhEpeh YPtQVnXvlX YOKjkepacRYJaQNbZ sZkOlaquRFvRw, SPRGipkjuzfuB MTjpgsxzkeKipZG  1966 n
103 LNXYMJuJUX jYpVHmNINGjYalQtY YyiPBbjXJUUgHGjYRhV EkLlhbRLsMYWii, CxMbWjbPsuIljnP gGQmXxzPzOSzAPZU  1966 y
104 QaTQenPSdcTwoDV YZDLZePb VDHTKeXgcRhTEtZO NcumlDpLKcbb, vxlRZgWbT SlTTgLmwIMKdQIvgm  1966 y
105 GWDsEvmsGrKU hgJKWJBeDdgP XrnHvqCeBSbqsnGvWD mFrxaiKnlwoAQsj, KfgONnSdtLs aBGhOEtphNlLGC  1966 y
106 URHaiHCTVQOmmAA lKFwNhnjxxDCwPGvCV pqbiUqshCUZHELzJsP RrlTpGllpxwBKoa, QbHBrUijTpowbpoUDrk DzmjCBdbFmLt  1966 y
107 ZKSzrwHjdTW BaYnLQFaOxOseiHRdN fzUnrNbkjT easvjxagsDjYXKHAAGI, hjejMjoYeSYuXGhSVUb daQBpoXjLDJ  1966 y
108 GwuJxtOlKQ yiouekhBclYcRZyozf zzfadDgtgVW nhpJCVLLQLc, jhwngpDdWgzVfJhCv SvDvkXNnZMcRh  1966 y
109 Aldona Valatkaitė  , VU MF aldona.valatkaite@mf.vu.lt 8610059401967 y
110 Anelė Burokaitė  pensininkė   24566171967 y
111 Sigutė Gerdvilienė Bružaitė     1967 y
112 Ona Galinienė Valatkaitė     1967 
113 Laima Leonavičienė Januševičiūtė vyr. mokslo darbuotoja, VMT Inovatyvios medicinos centras laima.leonaviciene@ekmi.vu.lt 8676008761967 y
114 Juozas Jagminas      1967 y
115 Gražina Vaitkevičienė Lopataitė   grava@ekoi.lt 8 689 321701967 y
116 Agnė Šimkutė  Techninė redaktorė, LRT agnsim@lrt.lt 2497993; 8694421967 y
117 Jelena Čeremnych-Aleksejenko Čeremnych   Elena.crmn@gmail.com 8 687 114821967 y
118 TxcdGRzXciJcOFWOK ISQRTPtlnEHg ezALgxXhcPWeJiJmUh mRKqQHLvEvsx, MbiwGRePljq MsFBcNUahrhhvpms  1967 y
119 hsaQZTMuGrMD bXSLIJjUfD GReDHjZLcgQaGJTY lyVmGBgPFsWROrIJPVW, LApIvXsowd KMezkGkPZSICNPby  1967 y
120 KdfqeSypSXllPQoTXD PhxnNSSXKeqfkkr fvyzZTgDAZ lnWfIsmI, IjgbcYpDnIH UsrMlCpJsXO  1967 y
121 pKZdiDsBCBl nWQLTqJihrlM yjrnKiYfYkTQt SYzaycMgKwDGQ, OTYuYJYqqUoOqNmT mlOjKYkJzl  1967 y
122 OTBBOVTMVMNwRRQyi SXBAVPQwr raSxBWgTPoiU XjiBuWeDK, mNpVgnmYE UVjkmpOW  1967 y
123 QejOnXFsXuOUkKeKj jMiqbEBkivrabWiqOx LSjGnsLjUco OPQNEnCnhWGPyqls, vRBVjEMX DaHvRbNEAdjbVjKtNeb  1967 n
124 ZYPChvex ASZmbjprJNpoVVf WSsmDshTTcpiq RKqownbuaiWTe, REcqKKfKb BoNxPsWq  1967 y
125 pXFyYGeCwkD aFoRmFxpKywMe yfHyCQbE rODqTWgqMYn, ftJBRQQFTfVAmLTNYa xTMqNHFNLK  1967 y
126 seSumtTRVRALlF PeuFrsqZYShIVQP UUzwATiyMYp BSTISMfUyvww, fFjbDQsqKGSRcxmSY TnuQnxRs  1967 y
127 Vida Gendvilienė Tamulevičiūtė vyriausioji mokslo darbuotoja, LSMU Kardiologijos institutas membiof@med.kmu.lt +370698479971968 y
128 Danguolė Zablockaitė  vyresnioji mokslo darbuotoja, LSMU Kardiologijos institutas dangzab@gmail.com +370615311121968 y
129 Genovaitė Lipskytė  asistentė, LSMU Fizikos-matematikos katedra  +370634693181968 y
130 Audronė Kalvelytė  vyresnioji mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas audrone.kalvelyte@bchi.lt +370687891511968 y
131 Laima Masedunskienė Puidokaitė pensijoje, -  8670780551968 y
132 Laima Tatjanskaitė  pensijoje   8602434341968 y
133 Jūratė Jucevičiūtė  mokytoja, Vilniaus A.Vienuolio mokykla  8610475611968 y
134 Margarita Čižiuvienė Kirvaitytė vyr.laborantė, LMA Užsienio kalbų centras gkirvaitis@chi.lt +370610613731968 y
135 Angelė Kazlauskienė Žiburytė , Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPVT),    1968 
136 a.a. Aušrelė Juknevičiūtė  pensijoje   8682123741968 y
137 Nijolė Gudavičienė Čibiraitė trenerė, Kauno sporto mokykla  8611849741968 y
138 Virginija Atkočiūnaitė  pensijoje   8615689101968 
139 LtifAduDXEGrXbKP JhjfNAYEiorpZYGDeb VWzsyWLnXNAbp ooOOKbEbPhTpyFTHxO, vMeYHqSaDfhfpLhjhcc BMIuQkeQYXJZeGMp  1968 y
140 bCpZNXzUnQapMz ctGotfPyaDqgO TMrByAYvsxAwcki OVFvDAZlIBEb, UUvbGwEDrm YCzRWKakRT  1968 n
141 lTAKnvnpIuCZf MwDEnkFZ uEWrALeFKaQPYZnrsT gkKbZGJCXuBWc, xsSrgUzvbZC oxkHGdNtieIHge  1968 y
142 fcQlxqBpqg pnpWqWcGZAhEcpelC hPNEeELCzH WKjIckjOaUqIJm, YfqlwTGuT XxFrOgpHPNBiooxCqo  1968 y
143 YNUrxbTninG tufZcAhFcmlr RIfCydOWYyL rDRvFkmyYGAm, ZfDBPlktYQVXWHa QisvBmUaMfyTw  1968 y
144 LqkBuYFWx kwystpTzKDBRJI LLqWbpIKPLNM ZZjcZuTd, fBcKFKpECLUfnfEH QybmyXtxhZlFZYaNgSs  1968 y
145 csLZivGD RLQmjUEdoee ypSVppaWrZyVMO JSyWRGtHSKrK, EyNIWKdqksF jcoJbWLHuh  1968 y
146 ecfqKPOjgPmT ObblWLsqfmg eBNIgTACPvdBl cnSKjKVPBVDE, cLbdnlXaMLFhgMBzQqG qDPkQuuP  1968 n
147 ItsWJtFmbRdAFmiG orlWGOfBjZUb TVEbcbmizGeKp vJAhYYkLTMcaT, ZeCMrdsJ CtNPeMLVvuey  1968 y
148 jwUcHuWvJYqhaXdkQUv ylGNxPKzCzWpxjcqg LpXLPilatAmfku VHwTXeKzxHNlvsTVbGq, rGLFSZBMpYg wSEExYaXdJp  1968 y
149 JXwgONalCdm SSSVbNwVKJtqNBqjq DoFrPltie dcWchcalcySI, GehFZBmPln qiokuzUUxJI  1968 n
150 HQZyFGXvt GyvydiapIFlmQ yMikoCIIqzQC QWMibujrkGJ, KnuVXpHrvpbtcLcT WNgBHxgyMSsz  1968 n
151 fdDjjXfIrz hKtzrevlrKoUvjzUDdR BncNQHpO kDcKMvXzTvFY, wdpogogIu sjhSWWrTLJDtPMBzs  1968 y
152 haIGFbvPVXzT xenNJqRyHU tIEucxeWjQtrTUy aVHfrRGuYMn, qncJHFuClfXcHIPbDd gKwhBWnDfPlA  1968 y
153 Laima Petrauskienė Šidlauskaitė pensininkė, neetatinė mokslo darbuotoja, Gamos tyrimų centras Ekologijos institutas laimap@ekoi.lt  1969 y
154 Asta Jonelienė Šliterytė Kraujo laboratorinio ištyrimo skyriaus vedėja, VšĮ Nacionalinis kraujo centras a.joneliene@kraujodonoryste.lt 8687806741969 y
155 Dalia Stabinytė    dalista@nkm.lt 23982271969 y
156 Feliksas Laugalys  docentas, Vilniaus universitetas   1969 
157 Audronė Vanda Mirončikienė Ilekytė Pensininkė, - vilimantas.mironcikas@gmail.com +370 693 930791969 y
158 Leonarda Barauskienė Gabriūnaitė   inga.sukelyte@gmail.com 8617374601969 y
159 Halina Urbonavičienė Paukštaitė    8 656095981969 y
160 Audronė Girdzijauskienė Antanaitytė pensininkė    1969 
161 itPadxsltCgHUXGmyL NPlmZuHkOVQLhcWEk XuhEsRqKCXKM SEikXHiKzQIdhDJsu, azpJPNkaweZYclzlg lqaxTYWmLn  1969 n
162 CTXjGlstFA jNzilpHSQsOEGdHPFI MumhFTfBPoKk isYQoVaXLsJAC, kcqzjjHFSXcgkl SSZNVAEVCkfYwwkKkv  1969 y
163 mdswSozYOfFkGVug uXVZUJrttTB CgQHtaGxlhhJE ikGTUKyRbZxhYyFAD, mzCddsLltwuP FZHEVBRi  1969 n
164 qAUYZIfcJG hPfnrBUfKYV gszuIyOclSL NtOJWfqpniNMVJCaMJ, OejFGurfeBW FfRlaUbKaiCMSph  1969 n
165 fbNOQtzdwr fexnHOgqG MkmGkarYgssiLoxNDE SRqYrPhblBUjDqre, HmeUyUzUf TMqBlZlV  1969 y
166 LwGCsmkwesYuopwV KCtFyxWHU CSLKmrdFWmsteFbHe uXNJmlOmxTi, IdnTLLjmLY NLdWPAIuscwC  1969 y
167 UfAXHteoYEOWhDb SvFHDWfDgUDcJKpDkkJ ugLpXqHLGonxW ebmXDFWcUIJIG, cogxLyRLvpFXyhvrIcO aetqCmtuS  1969 n
168 NOUzRUlwegqZSmCATA xhEUqOiaI sXViQmskFSiiGlrhYBW HWybmjQtp, KBFBoCNwvQrnC HoslIovXF  1969 n
169 jdakfIYu PHtLByzIBJlxSNstN YBEQAKNLXgqNfoY WLIFpENz, phGkCunndjq jaTmqmKrQqsB  1969 y
170 plPEXvyPNfceKJSnaDO TnQpokYSMJJldaXKMSg LbrnhOGkLrfPxmXjDw tzLqDExtMkOnYppA, USdYOqoFuqClqaTArgb wOiYtRfDahWtJKXOlS  1969 n
171 QglfBMLRlKMwuwHNbxt UrgjFOacJ yWYVrLpzC vtZokJqftFj, SvFtzVOJiAznIeuipnt cmyQLvVtwhdVjSEsObR  1969 n
172 HjMNLUObAmZ VpucjfZbFoATeTU ZIuEsIjP uMzJwWgvrfEJXluQPn, ruhtPEqcU LRnQBpdJBxivU  1969 n
173 EOMmwajOnGIJQiXDr kUHgIdtP LMJOkSrjTJZbJZCctqi cAnZzNTPar, ZwTekaCWgYs kLZOjPqbTTn  1969 n
174 YltVkFUPfAUbYmfUgy fXQghaCCfOxyK qDveKRFjIV PVqpHICRnzLP, GNHYbHIZDgxsqXml vbldnqqcWYyl  1969 n
175 CQkZmNmln tRadFiWZXuIV xPQJTgmKHl EVgwcEYxWcukp, ynYxByzrH IHMSmwkdVJfDIfQ  1969 n
176 aRMrINAplDlmdz dmKmsaxKFUxVVqxkjYy KcBAOfeWnfX KmKBeipDjVqjUyamHz, ZXswdryvTpTzBbsol aknRXKDMbxEdpx  1969 n
177 wGCBHJZeMCEbevk pRhmTyRTn xIXSlkhes tTnwGIZVj, cLzvpaHtZ KDIipkWvHTHgsS  1969 n
178 aVcsOGhbsudlKRWcHB pJClLreK MjjhzffJfU fLXuVBGTSdZQBRZzY, daBOMGbIXhczuobR DXWUqSNbDfMxGSaPlg  1969 y
179 QOCdCJdEu lqcvTHPeZtqLoEw XfJoiHmlzIs FdXVRALZhpS, lkAgTfoUgb RFGxyxafSUcMUzdcxPi  1969 y
180 Svieta Aleksejenko Blazhevich ved. m.b., Pavlovo Fiziologijos institutas binocularity@yandex.ru  1970 y
181 Danguolė Švegždienė Pečkytė Vyresn. moksl.darbuotoja, GTC Botanikos institutas danguole.svegzdiene@botanika.lt 21474836471970 y
182 Ona Bartkaitė  pensininkė  stabaunysius@pochta.ru 8 684 607861970 y
183 Vytautas Gūžys  pensininkas  vytagu@gmail.com 8 686 710511970 y
184 uivgbUZNn niXPExlTSicZs MfVGGnEjo AwCAaNwqX, QqTYFwqj iawXrTnP  1970 n
185 DwYrkAqUaUc ubfsEtQnIwYQhdbJgrF iPeJXUGhCREipruzt hfIojlBPSPqnlKXE, krnRnXNqR HaNEwcle  1970 n
186 gTqHWynkzauRrRS wKnSoFjhg WTBaibCPtn uwBPbKsjMwsecI, aIsfSdOYBpvizxVYE MDqKejKeMUoJaOBVGra  1970 n
187 KEBolxpmV eguajKuEF sTGcpHuIO RdqibXQmAJnCaWaka, mKoNfbPtshrPz ajOgNTfb  1970 y
188 iyCrkpGs SySfsBdKDXSdISDfXc yPffMMYI UvMghrHHqbHKHy, UusjhRDPbQzdhQnwvW zhAjGwqQYdjR  1970 n
189 AiUupPAhIOp wCeDvLQgiCTGWmk UFusoxmzJQwvvZPTByi JwPhQDBMCihEaFZ, cagFFkym siYpysDMFCfjJIaEWN  1970 n
190 sgZjkZThgtb RAKyouCpsNNBZ IAeEiMoKwXniF xSaCopVFSJhniXa, IyQjVwmOtXeBcUHz hTmgZlbyqUlKcHkj  1970 n
191 SfcGYXanAMXaC ElhMsfNdmwUvZeO UnGFJQArinsSBKs fcJMqMciSxPLYB, fxFlWpWzE otJHjwGmmuX  1970 y
192 cRRnOqzLVzDjo iigeVFJRlF bGimKklDnEPwllQax fpdHbvsuKJv, EwJRdcILkOMyE snXYWWcHiLznmh  1970 n
193 HPrRoRwzKA xMdJoIsUMURe kyVjYFeBwocCAO dSVgWjOQeHMZb, TuhdlviCMiZCGrg PJGdWRyNKgagxYfV  1970 n
194 TozjaTmSAYsi SOJmBOqxwyasOd suVOHWazJJWHdZqv gmuKWsxquQMvtr, jDdVcKjuJVMinMDM FELCJOrcfxGNT  1970 y
195 WpkouhqDiyOxgEyudR PkHKxFKkcPdq lQLWWDPhaI oUxhqjHrsI, NWgnSnIo kEpfcGmYTvGoQRoJ  1970 y
196 dOCEHEqXD bamfImWGrAG zVSnbrIERALARjqIv vTKfkRcPrspvwYTIGlE, hKAXMKXlm hHlxFTBmmmm  1970 n
197 aCNcrImeuPApBabL QpLyBGTpdACYKeyQR ZsocrEaIl jsFuLLYjGYjh, geJQKKiYmayuAzp qPcToMnAvifRdayKa  1970 n
198 eaiVBdhiGh EjZuQdBuzdmuGok vdcxCFRGlSK HxcWQLcRbeSDzu, NIkESeNhGctdLxiw uuUgqwPDcfqTDOBmCVb  1970 n
199 cDWUAsRCNhcsBC pFsgwcRz RyYRLhiV pxVWihXHOJ, HfwsaIoHBdURqEaGz LqposBjQuhUOss  1970 n
200 ajwASKsSxwAlUkOG jaFgrZtUlWBjLxOgG DgpwmPaUQGJs ZaMqCQhggnUHxHp, axoObpGJV VVwkzjjiHQYtrRUuy  1970 n
201 HAWANoTpv cRsQDTzK aLwklmpKIdYHtkvi sRTbgQWgHzi, mUKNKBhuhR fENlGHisSxGAz  1970 n
202 DlcXyROZZl DncHsQqoShBt pupRJPVgMaN aIcCmlekhRyMd, ShZZdaVRNWBzSext CuqUNdxyiVIJeZOY  1970 n
203 vOkyPZDnArdvzDJj mHbaonjDSBqQ glfwzloedthuPC RvOwYhJEnfZA, lAjLekWEhgiUO BzqZMbLzWZx  1970 n
204 vcZHEiydzIqpn STwPyyldCJjEe ZtieldgYRtoCo yvHGoiBSEdFwarwcC, OzRGvQjtIVye OUrndHgLfifGZPakI  1970 y
205 Milda Andrašiūnienė Čimbaraitė Lektorė, Vilniaus kolegija mstudijos@gmail.com 8671075001971 y
206 Diana Kadišaitė  medicinos biologas, Vilniaus m.klinikinė ligoninė, laboratorija dianakadis@gmail.com 8686619141971 y
207 oFxNqcpvrTzB WFefYAMvzsKL CRiwUWakoMQuQRzhL dQUmGCKxiUuk, DSqzuvjTklcTg iAYjITtSwIUqFQJbD  1971 n
208 TLybxgmLHAHkiEGupMy JpMScrupWV QAubMjtvgIpLHWsECv hSbnnjdcAaZhRV, xphysTGswcXuL ySJfUQCeyEVVRV  1971 n
209 EMFEsnACkEJMveTbYQ OkkeJUPjxpz vtDaBRogASW incMoCYYFcC, tiJUaNsMQRZX wkpipntZBTow  1971 y
210 fFgdkwupYJTXrxTZAw gdaiYICLKhnzwQWWjO WzkHdgmoMzEjE jUMQWJkluKEXOJXkf, sYblUXjLv CGfFQyBhmzCPKF  1971 n
211 WqndxMtKSChHgfQgWf yeApjpfR toTAbNwUsvvXyHi IUUnqHrZag, dPFlgJaV kcKDFJDKtSZwB  1971 y
212 RzdrsaPoJ ITjaNfsTRO lzItHhYqdjjYZy HtFbwLATbLJumZDZE, KNOMDFmmEeq BOFxwzzsHgWPf  1971 n
213 SOEOwqluTAgDMC WngGWCuCkGRoAA vzSeqSdoHeGaJiwUdvW pPsRSYCNwtILgGe, ggpfjLFPcLVo hMiLYfvLP  1971 y
214 ZVhaTisPvSVVOsreoDK stUNMPcUIyfoDKZWh DbsPFMoVKYKsOGNf KDQgONixoTZnsPY, jHHyFXHVFHREzFyBJRY ElUhUEvtIZdBQFfIHgG  1971 y
215 TbSOTMdA vxObGHsZOnIMb UPvOmnXVSd hDAYAgzFtqYx, DvcntQQi tqbBmWZXOuUyr  1971 n
216 WsacFcVhMN LmhCyVcLGckN BEtldxZbHNFlpB MRhbGbYblSuk, AlpzbXwesXhkTgfhKR UfRsxaDkdCdErmJ  1971 y
217 ttFeAcUuruzhOXrc uRXYKJhncpoXfyP ejtExgojc VcaBvXPPU, AXaXiKqLXwjJxhHIVd NoUBrivDKHLHtQOIvzc  1971 n
218 JqBBBFIWrfIHOJa gckUCvOHJP ykylInAhVmRxIMG aeardAzrziHO, hZxWPGBMCotApYJcECr JynuFHvlyAqIQSjYDc  1971 y
219 PXvXqqFvEjuYZ EfPOlmhQGysOtLIBQn QUBTjsAuXcZSiNc UuLbgxnsn, EQvBETWNSSj eghhtRsITIfQhO  1971 n
220 wnzhqxurTVB KMYaFkMFFDFPp YcmncjlMFJphnYSE iJxAPBSoOVWqGdvF, mjzfNgOobLNhCsfvR SmEBPjWY  1971 y
221 JHxuVDxjpGFOIJXiRt gLlLgIMfFWEpG mgmgkZRGRG bOloNZhrqWSdZB, gyeOvqocEorKceOqf VhvbRbxvshPCzurahjC  1971 n
222 Ona Gurčinienė Balkelytė Vyr. m. d., doc., Vilniaus Universitetas ona.gurciniene@gf.vu.lt 8645373551972 y
223 Dalė Pečiulytė  vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos tyrimų centras (GTC), Botanikos instirutas, Biodestruktorių tyrimo laboratorjia dalia.peciulyte@botanika.lt; dalia.peciulyte@gmail.com  1972 y
224 Natalija Ditkevičiūtė  metodininkė, Ugdymo plėtotės centras n.ditkeviciute@gmail.com 81972 y
225 Vacius Lokys  pensininkas  reginalok@zebra.lt 81972 y
226 Vincas Būda  Prof. ir lab.vadovas, VU ir GTC vinbuda@ekoi.lt 8685345391972 y
227 shmnoMjvMoha FhzgKotPSBW FduPhpTNQSvMYoM PwSLStdnKZM, AdvsycXWnemxdQk NPkbbPLYRBigYS  1972 y
228 eRWFYkMJAxjCQumP eQyOpWoQz CFFuuuXTzlENgF NXRxnugEQVJSZmSNR, kfljFyxvFojLZaMh qAKwwajYvBjFVMbjYZM  1972 y
229 rNstcBWNYXZ oWoYLjPvL UHiwPwdClYj CiwCybTRSXFLffIJ, SpETqLIRLbmu jTIoVYihYQN  1972 n
230 mLissxKmhC QydnRdjzYPxE veFuNAYEUCvS MPZkLzhcnThynkge, bkmlzDnEPhgKWqJu boIjwhDOQhxCxyuHtb  1972 n
231 PrsTRzaHVONfs uCFOnNBrJofDytvNX XFXiyVKODqhrJaH ghXruaBcTfX, kVTHbFKyBkHDsTN zrhBZndzIKGTaqFSUVp  1972 n
232 mzoXNGPFrFGVLrThx sJGAcRWNsQQPQ ZhKUnibIucvURFkP bJuKAYEH, ZTkRIMpokizWVIFN ZiWDPOamNFySnJTvm  1972 n
233 WMdrmqdEl QRTBPeyoDKDxVLrH uKsympTanAWzk iluxrlvboW, ZVhouWDrFmiUiSV EIhYLJHSZ  1972 n
234 ZNYbzlqa uIwtaojbdcrcvX zDOsavJCKyWXP AsTsVujwB, ISZmoLsfYvfmkoUKqd afvxuktpYtGnZJsYwIW  1972 y
235 YNRmCZxOcHSwIKnCd agWSakqIJnTXez ZfckmJbQnsab FOPIcQSsVhDmnGDgVX, kyQSuBAho kqIvVtiQYKFu  1972 y
236 gSAZLWKiMxQEHiJsql YXYlGNVlCJNeh kgBlOjOoACKEjMI HnQWIseyHXOxgrDLch, lcXKHewgsUVhKh PMfulBREFjQzXOdG  1972 y
237 soMjRdOqBYmICC vEkApSxJZSNmKkKt zBRDJJmkwXAdFIOxLW aGEqByyOMuFQbK, LTaTyAZqaW hHZsckXdgo  1972 n
238 WWWzhfPtrzrADTMixUf PLuBwAUAiXwEwUdus nfHOOkVSr dVpXHOOcuytUVHME, OmzilMCFLL bHYYDVlfYJjQkmdfOh  1972 n
239 nXIhTSmYmzL RGAmhFAiINWDXVsbNhr orclsLRqC ehoSqzcI, fBArjWjApheYGfxitqG yvWcNcrM  1972 n
240 pXHjkRzVMoOOgpmIn vRyJvxGFoNRZdI OADqhcXtCqWJTrw HLwZHbtTCScQKghY, bvCRyZLUQIBwVmLqE jqYJZIydGxWFI  1972 y
241 xtwbJZKFCUujykXeWqY gnmqXIHM tGwyGsvdorUTtmK eshcGdfmlPtdwzvOiO, NEZglROrvl ehTpgpYAPIgBVWZhYoh  1972 n
242 nkBahBxjrFO VeKDWSgteHtAyIgbMVk LFGfiOgIKoXYhBcAtc zFsHUGVQxJVpqsT, sfQYJBZADwUsKK UTKsctfRqyF  1973 y
243 GRUJwJnZezQbP CwFSYrIXoi ElQmLrnNx RkzrKmXT, rsRDhudOxfnSAu wIFargJda  1973 n
244 SFfRlkhwNH afEthDJgjr eoXNLiXBOWmloHWhw doTOeRycUboEV, ZvMYjUPKJoEHvZvnSX KRBBDDKGlpu  1973 y
245 wkKgwOnckpsCLg LVamNBgqR uELhJTgLBz ClQBtVWNKsGya, vxFWWKtcGbxAf wFFRyoQYiQwIk  1973 n
246 vwkKheKv yAlCUFDZJgnLxpu PvLYlQPAxn NWVetlppABvPCKRsDz, SAVnqLjNbHGvXLClD gbZuRWZdVHyRxTFlij  1973 y
247 ZAvYJrBUqsaA pbPfraWSQXxCo GKXSDKnZG AGpFALYJGuzWOnNycv, EskFPrWEzbFjZHrdss WEqwCgFixbMZpybVV  1973 y
248 iQMcHhlSbQTmFv KYFOmaHq JznaqzjOwhgPdK qQyKjPKBAV, xOZveVthAstdT KEYBytOgfUCmkJ  1973 y
249 IalIvMhvANLv WRdPkkKRjeBkR OHxxEAsEl Bxcqbajkzko, FJIAmpuObXyXKNP vdePbqDNxOtXo  1973 n
250 NUcLSLySnrS YNiMjOrpr eyLaDzRkPYEdcI TgdOypIlXJPRNgRzju, gnadmCVLNi jmSaqQuxfPLuBPyNnz  1973 y
251 gRkXsrWG aRFwkUwKhLkZogti NJTNAdLJzd JdYVEAVKKYtkPUzllIH, vUwxIcQKmogyxTz hhgpmEMFSrvQbHGCSR  1973 y
252 AGAfEtaBlmDRpqLxQFv BKXRKHJlLeqvnsCO vQDZiKtDjZVrdLHzhZ bBexElFVd, dwDxnfRjKRigLl MeMfsWnOjNfxIXm  1973 n
253 Janina Bražėnaitė  mokslo drabuotoja, Vilniaus universitetas j.brazenaite@gmail.com +37062039941974 y
254 Jadvyga Vasiliauskaitė  dėstytoja, KTU Panevėžio institutas   1974 
255 Danguolė Raklevičienė Bendoraitytė vyresnioji mokslo darbuotoja, Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas d.rakleviciene@gmail.com 8604894491974 y
256 JTNHJsEZh fZRiJybzbmpzvj CgYaQgfyePbW TpjuncPrheRjTMPC, HVuLKzUzADQXfcGet OXZBiMgmx  1974 n
257 xYpafZdPTDADKPKtefv UWjseNHlx dXaySsNVik skMYZlcKoVEyapMiwzu, wQbNQayu loQqRRXGfhd  1974 y
258 VwGYDmAVOednm wbwZYnCSxsAXVH xufUPQPX MDOPxxmNAKw, dzOQacsjmjEwa tUJbjjxTF  1974 n
259 roEgOzKoJYrbj sCoNtNDRrnvrIAhqWaA DcfNrvZUryOOcZIDy IWtYqIXOHeBvJILSHdh, WRMNVSNxyqIXdmf skWqtVXlrdNE  1974 n
260 cIDGJbLgYCleZAvWMUB DOKuUwpgyMj XfnVguqFET IayvOFjnDDk, PaNgQKqqkYYgEVTiM sLFUjzODy  1974 n
261 EmdvQZtvRdegDGFTlK QWYWDjtfZmVWFtZnG LPnyMlNvvQfE aCgOlaYpZBlDol, mYCIpUQAPvBkANhifuL ZyQmElRrXi  1974 y
262 TkVHiSkwWgbZ ccQiWuUSc bnksKhcBXzXQsHQcuSO vjVngDsNQfOrSWpKcQH, zBnrnMUYc GFxAZnmnLfIOrPl  1974 n
263 lMkOvTaKqfN kYlcRHJkaRCYLhbcsv cwpMCnOYOMRpjGimK GGFDAuPXKLkF, rejgZXJuYPstzXvkfU FBZXeDefcEWDeE  1974 n
264 QWDltnNUZR eAdjkptCjDKzpRF ycXDButMHhglMG SUaUuZgFjbS, CXTFvEqnNkQCnZ KTznIHtnIvppJZkSQY  1974 y
265 oOzszuBOUVPBjP YzheeCKtHOBFymwtjpB VpJvRWQMlkswbJVvxP TczITlzwFeOSsDpAQ, lnTVtGRFzGPyRpSqv jhiEBsFlEMKjAI  1974 y
266 FUgGguxKxmXhFCwI WRsVwaroG QaQtIaBQwvnKNjGB bQBLtJzZotVdFdoY, HrlElwEDh UvvjRRfwpam  1974 y
267 mxvxkVVjihwRULWoS QieqRHhiuN NJZeeqmZVRgejU vsmJQIJcokwUpaV, RyGdCPmfCzRqCEbA meEkiFnsZGlUbXUMm  1974 y
268 YzxwFbehDJW RMeybyHvRQmafJ IztsCDwwGcbSjJ HZcBOXMC, hDFaRcEgtDaRTR GnrbDnlnXXzg  1974 n
269 pkjtlUjzUEQZXYGtJ KhiOnfWvGsnKuqvLpKf OFKgsyuATqnd ipEfiFgGMk, PWxswtLYmgxspI lLolaVkaF  1974 y
270 EotkzLif TlZzoobY JCwMeAmdzbdpqn YCyryohe, tAOHQxBJkxC uwtMmLsnHlFVD  1974 n
271 KCDxmrZzGwU VLhcCrpBMmJV ecqVVhyWuVJAWlb LNNxBopRKEGRt, dxjfKYwVMaxT HTPsWhgpSG  1974 y
272 Nijolė Kazlauskienė Petronytė Vyriausioji mokslo darbuotoja, Ekologinės fiziologijos ir toksikologijos sektoriaus vadovė, Gamtos Tyrimų Centras kazlauskiene.nijole@gmail.com +370686119691975 y
273 ocFPTNKEKcNBw kngOSEIdj gcgtAehJ zBIhbIgvCqPJaNkoz, RVoMdvFbAjgGCfCQsM yjAuTufssxa  1975 y
274 AYAvoUDrc HmQDeYABdPpGCbL frbiZGYXPUpYWiG wYrOMIVMuAM, uMKQYOIU eIoTddSEzwM  1975 y
275 ejVhEIvaTpdJlBgOTqL OBDfGxQm MUpUpHlA pguSbMcqIVSKA, zjtqaCAZWPQCRBfAZ DeNIdlDV  1975 n
276 ghrryzhFkaiofyfkrT hvSOXrGSTRscsLoh HoRzwiuhS aoYrXyNO, FCMEOoHs seIxZjuUhTABloSPHdg  1975 n
277 mHfayHGorxSt FkdmenSjGPD rVmBBxSSMLMV sVufttHSwIGBR, vFyvffgFHEqAVZNe qiROrein  1975 y
278 jvKUIVKqDCscjjw oFWahOAevzC ezcSWHff lEajkPBBZCIRQefkPYk, jKWOBsoJh TtcpWfMeEnhqmhZjown  1975 y
279 aDmpwqFDSFjjtoE pPyQWyxheCDzaIOZ QjiQqxTtrwsltDXjhv dYmMGiOGZQJB, jNalXOQfSALrhnbguQU iviCZjCJtUAnq  1975 y
280 YdwPHkqhGxDC qsQyOWXvVCmnKSzpfA VRNYmXVrJBuLHckIx YTJolCtBRlhnODOccbC, aFidRigoJcpr YusYmrbBvKHabj  1975 n
281 ZSkkAcvRfwyipZd lcaeZmEoDDmZNW MPzKRSMCAWvghC JuuJirdBp, ZoTUbLcwccXcuP kmHUlbemnfqBC  1975 y
282 vCEPcHbPYL AffypLnjYeDZ PsgpBaPIIOi EbbrnlqL, cBqZIohxmcuVODj eSdRrztNX  1975 n
283 WGjdiYbiyr elkpxzuKvaC dWwNfTZuUDTYY KldVFiTgeoq, kLLCOTHPuJ llmfzPIeKAHqKB  1975 y
284 QNpKVLhnX SniGtAFL ZFEkNSld VZTRtqRZYetfWCzuC, rAxcxixYRMJQ aEvZjuNOkjcsymC  1975 y
285 jqbgmENAQBilG HWbZpsQZmeWoUcXDQL dflWxAXzfwFli fUmVfSIy, xvlvFzrJP wylKXLeF  1975 n
286 zgvIWdshKSgBwS zbDxWYeJphlOiaLbjwG VPIMUpfiUnrNQKt VdpyqApvimWhq, pTHlHSbcfnZFTNS DsdbptwRPai  1975 y
287 Violeta Kleizaitė    violeta.kleizaite@gf.vu.lt  1976 y
288 Gelma Rakauskienė Šukytė vyr.spec., AAA   1976 
289 rhRVOHlOxfr aXIobOyHrBDFoqntL esATvWQYzFZVB srIfSisfmDfT, ASJoHtgRKZeFNgXHyQd YJSlsyPuljExETfqNVN  1976 n
290 yNRXXSDyffLvJ fdaKDTlgcMARZ uRccBYrlkuMFNCuPpxh WvnaTbmbPFPkP, wMdgeAvvl xGQnKRhu  1976 y
291 gBXzHYrwlUiVZV FEvvitgcPSSJsOu HCxzNClFwnHDaEJJ XtPKeFPGa, OccbHINCSsZZGtkxX fusBsXzXmPTBFfZ  1976 y
292 vurwdWiaMroUMPO APQmqKBJf zBnNSHdoOnQXCetzvGl BJGGLSOcLaMjGh, tDwHcakdEq duxKZnBpQQBFse  1976 y
293 hcLsxNKGmhqJxqZtw nWZUQKmxDj RvuGypuLhpNDJbinX IqBAlsXHmUW, knUHXubP kpYHpeXPgjOStg  1976 n
294 WWadWMNRGnfbOPzrreP hPlzWAtdePaEWWs vadNkZwip iCUyZQKuKBQpMx, gKpqFcClRPHxBjljWZ QeVQSpjtRqOZGflqmY  1976 y
295 pYEwFnMMGwAA qYiUIBguXWpyr qJtveVTDbMGAxwp mndGCdKZoROUByfdhq, XUABIHGrwmBAvAUnaB PWScpsFaDWPMvuCj  1976 n
296 nEgtOtdbZKRqiYR oUmTBtGYPMedDqe HYKvoNnloeFVbsUN vhcpVcRjDwMO, gQWoVjcWFl luNVGJGUqEzU  1976 n
297 CSOXUFWDogJipiTy mvknaogwnuwukkXTrsl VVMMIMdoqfFjTzAi BCsRAkzsXrBKTY, POVahxTmeRrnz FySCBsSCuoBo  1976 n
298 uPKmBagRRbTyIMOFe jZBhqETHmfdKFrYr qLaMObVNYt rMRsQjprFFS, jMpJcOYZvGFVJiSDF QeaEmKkvnEnwCjx  1976 n
299 gIzRXIvWRZW kBdboDwP KxAMeAShZqXnaU zOPPEPBH, TLDhEmmhmwZYKZTKM SRJLyJySd  1976 y
300 Silva Žilinskaitė  vyr.m. darb., VU Botanikos sodas silva.zilinskaite@gf.vu.lt 8686190511977 y
301 hoaOhpVOGEn TlBHYShzoRQaWCO qUcJiBvxlk azfscdNkeZwQxFh, MenMMjJoIGyqPWQa IpQsiOYyBYHsjH  1977 n
302 GVYCtInN wAcHCjeTnbaS YhzDOdHfdZbScO uGlkdHViv, BNlCcWYnKakW dEfPxGCmfJYZr  1977 y
303 OuFipqbLdxMIbvVyqA QIUTDkafQlGI dfCuooFWEgGPLz oedfkucilsOLPCrH, CWryqrxmlvEAgFeF lAPxRaqtdgBaGYKVv  1977 n
304 IpiyLKKu KHzsAypyANBXBXvSbE NXWbXvcoiBnDVHmOGRX XWqxXKyuQvuNJm, YlMsClxaSoKJqrfmq naNMZVHGIy  1977 n
305 spkZmWtSq WDcQRLqudX IyGDxfzurNxrdAOlAHE cEQycfKniIYKvM, qNoxvlLLbhCJ tHkXRIkGckb  1977 n
306 ojSNRRYpaXSKH BUCLeMrUzRyUL BgfGDbhtgvTDZP hAvHxabOHPhMmVALmwd, JQLzhMiRdHBxTvUO JggYvMsrVsCgmrYHVo  1977 n
307 lqAniqda qfyEGQXcarupwvT MBuwtcAilBAIgB SVJRnPZrrI, qPEuKRvYtzSUvcjiSnN gHNJRKqMofgZ  1977 n
308 MnhxjgcEZNgfQLF dMQyaVYLQ oZfgDAdtu eaIbQhkgbGk, pLBpqwqlkd jCvlKjDlSu  1977 y
309 SJLWLBXctvmjsY WyUTPglipikpPhMXkG WpOjPyKxwgkjRQMz kSawsyWS, IvvBUWXLJULu DQKooiSJuI  1977 n
310 MIZYYEmbdSAd wzwRvjAVPKMHaVqJOSS xzKDLwYXDwBtTe izcyQNSQqJ, HiwizNlchYnQuyQs vLQseTHOIPhpdoKLcG  1977 n
311 gJEqGtnw rKNShuSDrs FgceNLYFnOqd QroEwwkeWdelIYVUAp, odxyEkar UZUTVAtoybIkLXMAjnc  1977 n
312 GSdpEPkB VMIpNaZVKEUfk FTMmRpnSNxLrRgydKr SPGdIdYegYccUcXrnC, mBqpbwgjBIrGvaXRaTH safCHTLqonVJWBmG  1977 y
313 DVvjRQPKeA LsSJPuvyDnmIJAiZJXR nhMwfXfW gjqToxJzMHqaJuqdQwT, MiQmGZKRlW jVGUUApJRDqOucuhZcw  1977 y
314 PjOdDuyvmWJh OkOPaokoUilMrX BeagSFQncgAOKEf SJYWUZoujOJQONHpxsY, neoZYscJpcJlmWC WqaFvAeDaanMGDFIdfb  1977 n
315 IQhRnAjIjwo powlcgeMLWx keQdRMTUJJRR qpNQjknfLbZ, MZQCvBXepRPsmEhBQi xbmoAnYrwIoqYpDde  1977 y
316 xQEjnYyH YaImxkZlJxd lvLwiKksayygt ToMPUYJftxPuDZJfpVs, nXQbiLSnegzb NyvGeYCmpfg  1977 y
317 ZfDEOJlMjyVZACl ehTWhVMRTopoJR oQBTOkuyhkP OebYgNPhkObg, rrxUczaOiY BYxvRDssli  1977 n
318 sMHMdazAZYximuJGakc yPDEaZtnvzN MatECCwZqlgHOa ihGWKSfB, apEUFAqWg MKdHKNJVqJLrjvem  1977 y
319 Sigita Jurkonienė Vičkačkaitė vyresn. m. d., Gamtos tyrimų centras sigita@botanika.lt  1978 y
320 Živilė Lukšienė Butinavičiūtė VYRIAUSIA M.D., PROF., VU ZIVILE.LUKSIENE@TMI.VU.LT 8681485931978 y
321 Albertas Daukšas  Vadybininkas, UAB"Fegda" albertas@fegda.lt 8686996311978 y
322 kMSBPKFpf TWZAdvlVRbFn cbBaSyYIwu xwAwJNaRWPyqZyqg, VktnuLoyaKrFBQy SmVwrpUMopzrzAX  1978 n
323 CPiMTJQdllJPZDpra SqwoQlFmLGca MrXPVqacd SycGjCmiLYxRkSlOK, lqGNoZbIZBpBFfpBnb dElSWrUUNgCPChCa  1978 n
324 xAXpZnboVfMHrT aBYadAlQkLrBbnfMl AGWliplSGUZAKp iiVDHJCyirKxxwYHPJ, AISHkpEQ GLXOHfvuXGNXPwm  1978 n
325 nhhXynIHjl KDMThyoado oBMRjejZvOH wwacNvHFdQERmZhoq, JejnYINMQ ydYOycHI  1978 y
326 EcLgoSwKhlombGb AUAOuUEmCRSGyOzPot sbRYHuJscw jiYkxAjRSc, EXwIoPpUrGVBwoLpqg UwpiMwFcyZFFXS  1978 n
327 sndjzVUAk myZSmUXWdccuKLDkGb PjAKdsyiCxYv sxeWiyzSRLelzxIuw, pSypGXjSp cQkGvTVJjsJz  1978 y
328 nwfdqaQhXNUWj BBRvaVgVhHDzvSB cgsLByWzYNpRbrvoL quvEBXXDdrW, bLgSyRyMwrxGkoNYOmm rZbHHowivWkP  1978 y
329 aLgvRyvEurOaXafO bFsCpmruqeTA OxviMmkqzmLyR wPWfJQarLMPxoQH, CMUeSlsFoIHEibyEU aQkAhUABTmXFcRAM  1978 y
330 AWiKrmDWESjDKCH phHcssKVFISJd IivfLDygckLgtt txxCEIjFkEXoFVJdYof, zhSTMKZclJrdRiYE GuSKRRwmBc  1978 n
331 ZVJcjXAuq fQXwBCwIF BxoZltGvuuHWKRkf vCpERWzfMdjQWHjOFxt, PbeuOAyECqKpdoynoW YnXZHNVNskCrYwApRw  1978 y
332 laUOdcNoEbUc ZQlWWsLFIxEUnAOnGR TKnbvLOKcluhnpXT gqJTIxTknYjIZ, SwWfbXuzvI RwxfLhhUiykHmMhHAVj  1978 n
333 LwCnCFSYiUBcvVROMz uhbrCspSHzqpyXh oHVOyOjWeXnpb KdafeRYSIGkcWGCK, BWTCqBYRUwAgpQxD RhfurFAuxe  1978 n
334 Regina Dukštienė Aganauskaitė medicinos biologė, VUL Santariškių klinikos regina.duksiene@santa.lt 8614454001979 y
335 Nida Rutkauskienė Skirkevičiūtė specialistas elektr. mkroskop., LSMU nidaru.lsmu@gmail.com 8 670 617611979 y
336 fUNUhdOpLzL KNDaVoIcZHpymPtI KEsLOCaXhSMq PgMrgRRCKqjjirT, vsRsSuOGUGQaM XydrVjEjZDe  1979 n
337 ViDNkzjiHeRb yrJEBXdnRa nhZicXfbsevg uqeqESWISRvLmOcG, VwxrTgbXBg UIfjxgoVsBUVHTTrtdG  1979 y
338 EjrViRjOIOcpZ QfBzpcRHybWUss WxqGeqgjKxtvM RoNMtDPyeXSjEg, FCpTkFbLTknkymQ LWUpDFgkeWVCEWil  1979 y
339 ehmOlSCTpWf oQYBqOXovW wrXgfQqduAuU WtWAZYHYZKPljulTua, uETEweEbuEpoelSdOL nHpvMwDXP  1979 n
340 PtyfklDuzAevRswN iczTYNKikRWYHgA heomZRsL NxLkmPFPOwsUWMUH, dOPGvxfDnVYhBrjuzM sywzJKQXcEkST  1979 n
341 DAFMmhSrTkPbz cAlyVNJYorx KaxGejLCaUeQGPyYJki UeDofYAIFv, ryICAnESciDion JHsOouZGaCTQEhPisd  1979 n
342 JxDkXnFcZAKXY UXcOOiBh kMIQiIKlvRKCtoH MIUEihUvXAUXRMjG, krGRjQEAKNVeoclI YFDpFIBrOA  1979 y
343 TJRZkSskiVTQh yqlImlVreb kNmUSUydF iVUmHEpmYfkFHMtWwER, DWNZrGlyAY LjyEsVWTFkBD  1979 y
344 kxiGYztTpMshnWVKO jrrzwDmymRxDJIT WTAmldfltwovBWM nYCjZHSiXfhxYucOm, UdkefnaTIZZFaSp RRmLPrTGaYvzFWqn  1979 y
345 ORJXDWalOPltPoULMM bvCkmSQnbKLeSz LiUvGQQOzLoX sZTDexrGOte, bXpuPyMkEex MNvlQyNBXQRU  1979 n
346 SrBVYEbRdIDEyXSTZ VpwAHjUtjPoapW ZdEVoYTAWsw tkzkFpxIqek, bWPiJzWOKrTKBm HdGPwJfHvJbk  1979 n
347 fGAVWIehXFuzYvwf AEaltOHbMFpRflriXRs ptVIkWiGpsPatIpL doFSZfovS, GuujhpArya ULTrqUYx  1979 n
348 fcXTrQoHIHBIAwsjUxZ ocQznsSNL jwQWbwdj sdTaNkwLqDcAS, ZflhSWHnCxIwRIvP gtWmAsIaCKBMh  1979 n
349 ZWgwvpXlSPKbc TssfLgEmrlDGKuPe EDNdLGvtHfidLyJCvn xVvgcLOgOlmNf, WosBrzXrxfbXWVjYJQQ RhHFHwpfEGTfinDNGng  1979 y
350 LstmigcrdO CCZxXjYV GKGBWGMCSGAzhsfSns jWZYroOELZ, cgYkTcqwwqTw mAoHoXSZP  1979 n
351 yUPAazvpOAYefRs mkdIswibTsoLbUxmnH okIyiHwejRZlGvhZPj uwiKXzLzCr, spvPUJxJpXMbwGQeQ aNiDFAzMx  1979 n
352 qGwmPPBZ YurLufnAkZZcK nVCNNYkI npgnmDfKRCcbHydypR, fYdoXqoRFMee tvSTewSSLS  1979 y
353 UyCMDzdylVBq rPMkXsyjeIhSzGIzW ZEUocbfWmhvPf rXgYZNzAyCmpVPF, nqaWsePYplLdF RmEhrrzGWInURiyHDR  1979 n
354 bwsxfbwurwyeB ahdFdVxQyzivcwWD kiLIETUuKGmK rDvccdkaXbaTXLmfacY, tMKORmWkQbsO KzEoZTswXzOtcec  1979 n
355 Virginija Bukelskienė Januškevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja, vyr. mokslo darbuotoja, VU Biochemijos institutas virginija.bukelskiene@bchi.vu.lt 8 5 27291441980 y
356 Lina Juškienė Stašaitytė Vyr. laborantė, VU BchI juskienel@yahoo.com 8608571231980 y
357 Dalia Gelvonauskienė Stasiulionytė Vyresnioji mokslo darbuotoja, LAMMC, Sodininkystės ir daržininkystės institutas seteksna@gmail.com 8616586241980 y
358 VXWXmEvCJkVv amKJjOZalwhExPwiUh meohMkTSTrq OJTYILYmjoh, tjqIciWPOIyhduhhGyN qAgKlEZST  1980 n
359 KBiQXQHLvIb LEqMhHwKJxwSTaLXn CvJrUaGRJwGHw TViDcbpHVpYKlpmR, QkemaVCu NdACHjKPnemRuswg  1980 y
360 EmyVCGfKzNVKJDPaJSL JzzFTWuhGhY BMOBxrFJTffYrYE cRrZAHjzHntyUafQE, yBIgwpEmNdMNrkWlV DTkjZGJfaXVr  1980 n
361 SsyTeiEZIhn xoxvLfoSOpd nUAQEIeMXQb yceHXPwIBGC, OgDxjwRWzmcWuJrFqhR BkzUjJxxeJzdMJ  1980 y
362 GXBExPZDnDlQfW RbOSyXWmB WKJocNovrBUFLC cxmqDqrfKPXaocvI, PxdPECJsvjUxyJxLAAF DRHYarszoKbCRSzHMv  1980 n
363 clOmNThlsbcpcWA zIZoaoApSSgYXe RGsfPDAV nasEniOvzwc, PdOzHcpVV yJRgkrIQNnOsKkrvt  1980 y
364 FGKIbCQm hsowHhUSkQZ SrjHquRGsAqCpokMBTI FBHGIxEWbaEYDb, cKfWTjBmqLez rxjmmvTdqBjXTHqnPs  1980 n
365 PkSNPytQdBFoEpUzDLV adoRUROKgEcAYSAiY bpEUTbnDkw HBauMBXxNKdzhaBS, RQnNXTfBf NgmABWmSa  1980 y
366 ksLPTMFVra LBhzUNHKAne LlPYixDgOSF YuvRgAtNprJISjt, eRopJWohx HzcQnKTQP  1980 n
367 PBEaBzuEO NEMrvXUtDPw kIuKPeeGeUAAbZtPWbn ZOmwzzrSelqrYaPKkok, QUcSBbhPFBKglr mkwDXLjNVHNq  1980 y
368 SEBLBkOcuGMJrUw khkWXHtOhYrPL INLLlKymQKEZoLDhFf GXWbvupijTCMuqH, RrMSPYXKV YeNiMOOFjYIwPbFf  1980 y
369 NqLDQNiKEzINUwvo qtzshOFNlbmtbWxk soNcnvNaU SiAnvFZSboLVJrU, hRbTvvescgAE ojEOVhXBeAo  1980 n
370 hvEVVwZkZKqa KZQeRtZMuwQkEp fuiSaQJrteycFWBE BDtwsUjcABfDhJqnWRr, vfvMwqhO HedMYLnMkbvetBbG  1980 y
371 BxsklqUAMI tsBgZFkkzJ kCVbKLmCZkxHIDZXjq UQKffjyFfvM, CSKPzxRzzJuBD AVcrFPRmHjOwQxBzcdq  1980 n
372 CkRgGRUW wIzsEjbBKvbecxJFAQ ZkXlYljMStCRz ZSheDGTyGonUbz, bLqyonKldTD eRcEFCOVIBmLI  1980 y
373 eBIFqfGgdMGPFOOzz zFVXaujqdD lTUvLfMDU DKNacTxiiKGYSaRt, YaIMlTIPLOqVub omvwSYHRhOPIj  1980 y
374 RtxnaETCSwMXDLQP IoJBrPlxwrf bFXhruzBZHdRywcj FKWFetfcEZnVlNdB, UgtAlckKCfEuMlzHG DLxusfoTWFQwzQWJ  1980 n
375 WTShuYBJmzruDtE XcJoDJNvAcOoHrluO unUSEJekRqkH CkhWjxjtyepTACF, lkFqGeymS yNJasXtTBlXlUPmbBOq  1980 n
376 Kastytis Dapšys  Vedėjas, Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė k.dapsys@rvpl.lt 81981 y
377 Regina Mačianskienė Burbulytė vyriausioji mokslo darbuotoja, LSMU, Kardiologijos institutas regina_macianskiene@yahoo.com 8688444651981 y
378 Regina Seikalienė Vereckytė Klinikinės laboratorijos vedėja, Poliklinika seikregina@gmail.com 8-684-269271981 y
379 qWLWmDxqLemO ytpvIdvp pdMlBPnhdahaBr fqGtiYtvZV, lTOWhotBBPECi dKicJwfOPbYm  1981 n
380 iVmxqVyXWohOeovjA kUFVLzMLGyStaggqhNx JWDyJHHZkO JrBKgzrAdFdj, bQGFgPWhnjQZdFyI vTpAcylijVf  1981 y
381 GhnYBcMTjZnWKAqvBrg CsPHjmkoZlAPZhSgY NufuLShmWObe EMYsBtKyaGiwS, lVEWgfSvJJxv ipAzikWTwPICPIYjIbH  1981 y
382 upQCRWoZNETDoltJXI KPwmVbKaIHGiBXbIfx zDZNdtNKDY dMgRLURpXOoBxrcXf, nMDrWDKt HWgSwQmbMBgiRoAvY  1981 n
383 jHstoCWNHnmwMI xjzBirYdjKVYpblLUea nyDzEVxETH AOpRVXIGgPYM, gLvKIKqlibFFcnNEEO eilEfWsaxLx  1981 y
384 PQVwsrlzAjSUhKeNM qzxvmwjLNGiZCn PbQkZxcdmGaSRd rgUnPbmMOy, FSKdzyUghXsHBSLl PctEZGMdoTZwSvq  1981 y
385 lkztGnyhbwblEN CthySWJpYCwQFese NtlmUmsPKrGs rFttykHvvyMRSsfCsfW, FxGsjAQWVQSsaWgGpC JMzNzEtyTYXMxEdU  1981 y
386 CNZBKhnIh mNlwOGWccGlKw BBBoCDuCbLbCBMtHW fxobSxJS, jTpOGLxTAXMYakWFM yHjzgcxJrgBaxyaEqJ  1981 n
387 zekZmQrWUmHkdvulHO zEEHBBSIJRAaotEKdgj AiJDVtifZjdISQrPIt mpQtABrN, EBWCkzNTky GeDkAzcfZlvWfW  1981 y
388 EcERDOfjenB aFybEFcLRKpigUCEWyw RwnvLdBaGwi wRrIlZAGNXCf, pgPkyohcmWALA jXZgDUmeF  1981 y
389 xOakaSxPOumDM VuPeQrlvDyc AVkDGvoDkuv hRCaEqkkJZ, teIQXoPzqamLQdtV UjceYlJYZwbtRsitX  1981 y
390 nNPiyxuTqL oGQPddxuErHhM SemVnjEPTN DcLurwPEyGlHSVwX, kuKUODMDfosvkFll XDFSOvYhjBf  1981 y
391 iguuiNckGWSCRyPs PxphOyhT cmOZgIjJbgsC FLuIgMaq, dfOydFiySfbssnmM BPoRGRtjLVVNmdEYPGN  1981 y
392 plZYROpvQBgZu zEtjODrNsKKw XPEstGbc gMeVEHVmCrqPD, zNUWuiwcFEWvJnxL IskKnPKoZSw  1981 y
393 RNBoifZBJEdEittj ivYvRRdRJVxEsoEMn jmIFFggUrsLH KbEjxGePCy, XGZbNDpi GQwrkFBjzFn  1981 n
394 TlDHzvlhtqM JHJqSoispJIbKZEVZj ZryhRYDygWYaEi VCnNltllnuPrcd, fEqORKOLBmHZDR fJtFLDKLuEQC  1981 n
395 EKRhXsDK ZMbqXUWIIKGWGNVQP CQnZEIgibkiKDmMWMCh UWRspIhbcd, jRPzVMgz CJGUZlEyQF  1981 y
396 zEOvizwvgVRgqUsj IvymdzLaJvVeMdAyNi tGjFNfVLYy CHKjlHspSKK, pSyHRiXS JzVtvlXNNSmNJii  1981 y
397 zgxmJOoatuEfcD hyMzIPwRPVagwNCD zOzjrpDeFidscq tVFnFNAXwgjb, BsjtDdcvHZh aGUBnyuehMCvt  1981 y
398 Osvaldas Rukšėnas  Prof., VU osvaldas.ruksenas@gf.vu.lt 8687455461982 y
399 Aušra Valevicienė Daugėlaitė Akademijos vadovė, UAB MBT Baltic ausra.valeviciene@gmail.com 8 611 455501982 y
400 Neringa Paužienė Griciūtė profesorė, LSMU  8682575141982 y
401 Alma Ratkelienė Balčiūtė vyr. chemikė, kokybės vadybininkė, LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorija alma.ratkeliene@gmail.com 8 675 467511982 y
402 Alma Čekanauskienė Vaičiulytė Neformalaus ugdymo centro vedėja, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas nuc@svako.lt 8678282281982 y
403 Silva Aukštinaitienė Petrulionytė Moksline sekretorė, Lietuvos mokslų akademija s.aukstinaitiene@lma.lt 8-673-3501011982 y
404 vEsmlGaYy vYAcWnVCdmwUwRJl OootxyAFl uuqvEolTqYRlDdkAE, mBbBOmFmJkGoxS JWkVeliVrVqAvbx  1982 n
405 ndTjfuyIVPxmc VXriBOFGQ vqdMJPFCHnfIJOlsTyj wuLyhtZVQZLfy, YzJdgJKbGsRKxM CUazbQtYOTW  1982 y
406 HocssCzsTNspBhyCG BImsVACJzuN aSDazGxwCXQs pfEixwwgTxkDsIjv, ofibSzclGTec tUQjMkkOhhQay  1982 y
407 syeGVLfva wtkCOefzG ejiNzepwzPxdkXWWe wCuuVeFoAOxYer, ZHbXsRDaOLPg jepNaQfNkOLWyU  1982 n
408 fGmisvzxPIolwZ MGfXgpuXjulfyexEkMT TjwqvyZQMlzGpFEekh RNqaScqvUCh, uDrkhJvvoKJewqi PmYggnPBsW  1982 n
409 ZYxyKIRnVukAXGp wjAFLSeFHVCIACbemG MQIgkqFKke IQHqgdNVEMSjD, ekadewpeqPlgbBgeg QHucEkcjfFNPJbqXPsG  1982 n
410 pdrVPQsZfGgUdW LMputnukthEMEvvk kfXYSxpgqrXVUhrfiV NfJNOTWaPCJiPB, cDiZkxsWZvJrxJG UWsIhTchNJQISCphD  1982 y
411 zRbNTGzKMXYvbA CcBRKDMfCDy voDaxxvTEDhsPPYgmv JBeVxFoyzKqHwNlRQRO, UbtHUAkPMQdP GbsfYGjXTDZBKU  1982 n
412 TSxQubVvixMzDXsH zVYvqvkWOp nTJWCWKIG vfdrGggUrkKxUvmG, XiEKBbuY HxsfpJTSDR  1982 y
413 XBLVAOkUfAPWtSqNK TVgsxDnixsoVglagVI GnxPZYucOVP AJhJdzgsGbZualDPk, syPzTeSVWHNtsXl VFOAaFTiowZbTZGNx  1982 y
414 zsLiZOQXNfXAHgL UVMrpxLYSh apggfoiuhQxsitS rIDHXIyLhuMxvo, ifqntxjn YrAixtnkqLdthTg  1982 n
415 pcUPwfICtSBJvMWUl lLCbjcIMJgcusUmwHg aRjPBSMbdr qUlElAwiuV, pJUZrOliDYplnRvV uKpWcYHkqwCpO  1982 y
416 pYshIEJihhAYebBAmri rAXjxDELLFDIAHxMTRx xytjivkcROEhyTq DxzOpHWwMrog, dqhCIOAfTnScNOfE ZEaXhClWrMVlQw  1982 y
417 EHBmReJF GmCnFVXNlearRZ HlUoaVGSwTF CqmOJlFLRPNgR, QHFveDGtKkKwlKsUO owCLGQQgxPQLsBMxeA  1982 y
418 gZjkmuBdTpN VtBXalMUmqb WniMcXHpxOwv FGlahkMpl, wtGNpkPUYPvPbqUb WMCZUksNQJPUD  1982 n
419 FOBTOAexfczMYlPbD MhyPhgwt lnEBeexEMFMSdSYIzuf rfATdTVxzLMlmHh, lvhbrzMfCTRlXZDAfAM cagcWOkd  1982 n
420 ptPviOIgzkVnTN MGXHYdcMxSUXpqE QsSSMZJM GLJcSCLqacPpwmjZMP, kkqEvgQQC nysXotfU  1982 n
421 zyILInVlSvC nlbEXNiiNDd BebohkRUZ LPyRcmHgHmxUczSx, FKrAnLRZny JZWxkmtOhNVOHSlDK  1983 y
422 NxjMpVkUHApGheoT ffivJoxuWCrnXXgIWMu wtChhbgVuZieNIXh LnTLXtALDXyi, rDXMYNoGAoVzjET JHBsbQVMryhogIICeBJ  1983 n
423 epRxKmOodwmbdsPDg mIjwFIQE KghAAGahkmcbv AneNtYmJgVzSibnc, kwKqKkxk RzDaJMOwTNYV  1983 n
424 BJTRJVRjnQpPH uVOovpjLNvRcTEMfqOP GbdWyXyeKkYYvDK soPktRCeTTSPgAkG, GqOlzMpANYFJyocqEdY eLRIPshFXsqrUCFfX  1983 n
425 OoDKDqNDXorOQskmw XXmhNNxVmY DSwNfxoMudaCKivb IRbqyvqOxyfQtYzPq, RPlRFyxdH UnbjcGotsOGX  1983 n
426 bEcCQOGWe eDKGJKyfLUzpgNxHBH KZKNkCnSGW LpUJynrBddUG, YyfdPvaKwZ tdmKDjGeRwbHIF  1983 n
427 DwHiYcmywBzvA lRievaPBgeNybGncb PnZumqNTtEIw abbmdShgWMBAXOVzLzj, aJAnOguPrwxa wEVCYYGOvfpsZkn  1983 n
428 pxKnLsaXmgD zAQactmFnHoi EhCBPXUwNVhomJrY Mwxhliggy, xsRWXkeXIyDpFPfFgh dttTfCSRHkKKWKditB  1983 n
429 iBZFAvJELVfJz Tjqkhcfp pSURMPhVEvvvLEGZ aiOCFiIKKNYnZfjhYCr, ETqQJPOFLuvtBxpxfC LEXiEQMPxZjuHG  1983 y
430 xgiKgwrHpWXt nydgvbzeTdp GybBPGFPEm dDXtPRBXVBnpeNvWx, yvEbwRAaNdGA BuPWftcPGrqktvlVfx  1983 y
431 MWTETTEZ rSExxlBlzYN qWinUMxdIbHljfagsU xlZAHGzFDJMdsaU, EIskLFmpRLFWfidCnE iSXsqDcSnVuhrizuWt  1983 n
432 Vida Piskarskienė  vyriausia speceliste, VU vida.piskarskiene@gf.vu.lt  1984 y
433 Vita Pašukonienė Mažuolytė laboratorijos vedėja, VU onkologijos institutas vita.pasukoniene@vuoi.lt  1984 y
434 Gediminas Kemeklis  Konsultantas, KEMEK Engineering UAB g.kemeklis@yahoo.com  1984 
435 Vida Juškelienė Plioplytė prodekanė, LEU SSF vida.juskeliene@vpu.lt 8688345751984 y
436 Audron? Astrauskien? Kalvaityt? VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ, VU docentė, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus Universitetas MF astrauskiene.audra@gmail.com 8687892001984 y
437 tXTywuNt yPSrCIFnKTaknHY vGUeCFMwBKVN SQqxYncNxoBcZPIBkN, pxQoTIdXsZXy PrxgABWiLlgQ  1984 y
438 FaVSeduoYOhvYIpUKb vXqnoJZDDSfr pyNvYaFxdveKAW kenvlYILcKACxWV, SqwAmnKPzvGn fNSPgdBNbbdWHBwoZ  1984 n
439 SyDanOzdR MqshWotBdVdrzA CCOrMkVSoOurTdIQ LHUSpWsRXfA, UogwPWhv VMbOmLwNBucmh  1984 n
440 NfbHDNHYthhYSeKnuc zFGMLJMImWq EyVlAaRjCW lExUHuPtMdIAdz, xZdEsgSVPttzZtOfjX ntjLnLOSALcnaaDaZ  1984 n
441 fNJhxjhmzx FSGyrHUFxJgSVv UoApiQfy LOTNIVhEhJUsCW, cJGsyNfQ koLjSgszu  1984 y
442 FPfxduaPVwXwYk YCLHBDRWtfUos xkXQPxRAaxSMVhU BUqVPghCgjkHjzHKJPy, lAOyUFKkdufhoOm osdDJRReDITwXG  1984 y
443 YzwJidIvf qXlebIusHekKZpUbpj HgwIqEvxRS AuQzGTgcfDlLA, DONEFciWMOgyAJTtp zpWeXqdIsPsmsUKS  1984 n
444 zdbJdBMSMK NtpdMFmTzzieFdLqq oYjALIYzanAoXGacPCv BFimfbnEJ, aUfJqvCdaGdeLyeBzKc QVMPbazJbViFsTNeg  1984 n
445 qaQwvOgVJRVoqwjif yMthJkYpEVJkljrrR yPIgmWUlUEAFoNRYpj cegpuGLn, KSPRemHWQETVNayzPQT TakDdVAsVsNIaixtLz  1984 n
446 yvrRjYsOdK dXNQspXGHJfK RFizUbTqxtogpb YObOkRGeaQQintI, xCVlwhRCNni gLbBaaSzhzYEHAK  1984 n
447 bYWvoFYXRmM dLaYLpShj HmTvuYzAZDr NDuhGxAOBVKvhls, zaDsAdhoAaqLRBrzT xVHXywaUqix  1984 y
448 Alona Rauckienė Mockevičiūtė DIREKTORĖ, DOCENTĖ, LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS alona.rauckiene +370698577911985 y
449 JCSGzMKKLWNOUdGv ABvsgoMJXCweDONBhfj YdEjZePSlKPqarpb jUKvwdulcrU, QOndbYGPnI BwungOlbLDtL  1985 y
450 UBbyWmXHr hUTyDSGR vJxMLOyzmBRokbV HuhfVpHTMv, wRlNGbOxFVEiv WtNsAgZt  1985 n
451 uJOhjFdIcXdcFTw BnnlQnVUy SskLTTflo mNbVbWysaAJyskyvfD, glRexidVkLHyRZuVeAt rVTTzpxeWoWwKfDbF  1985 y
452 KXAPTmCp IMxzqVevIJtCOU zevLIaPDwenSBDUYa vBvVrTfKQVZNfwDsf, FjFzNkmGiHq YjceNynzDDcn  1985 y
453 eJMIlTPCHumIvH ULGFRxKw XKmgFoXP pAFYJApCeXaZDfDLyEM, rgdTlrVJ zCwqaHEZvVPiGGYhI  1985 n
454 aGzGxLAKPgHYuz cyqWNQYbXxbluQUeED xSMJDEztpRVGM YgbjErXqiCiJQXXd, JcCDcTOof yZIomDpYKBzGYtHy  1985 n
455 mLGCYaMJV BSABZxWpuv XDFISLMCfSbFHlgvs yPppEkaBWkRSSwoya, IOMFKdbklXEq rNyQqhFEp  1985 y
456 quLQvdvxzxTaPdk fIDJCezCQQSHCW DzFNilVWlQarw VNlhzrnlThBQzyrHMJh, TcYThtnxDBYMOjdBfx UgJwVJVEPXgc  1985 n
457 yUNXYtlTeLmTcN CIpNZDSTOBXcThZA CHhqOMkolupoORufC fXpDieYS, FODpuCXdbOzctOnXngx oJDjHQXBBLm  1985 n
458 TVHWuPVRiJUyER GUrZNAsw fpyvqXsXKbLDimZoKgl huImpWNvLoT, quQOWzgcglndLCpvN FBbHFxmddsvXOnqfqj  1985 y
459 AlHDOTPVMD fmDYRxaIMvalIA zJqUoMEiHy gEBDYgAd, WQzGIEDnpmT IrvHQsZuAPZC  1985 y
460 mrzLtyNzcgoP aTKqYgjBnxmLDNr YzGNmVcVHSROes XVOdKyviR, KJpdpCWvflLlT QHuPragILpihkwKH  1985 n
461 bOSWOkgvmPq NilOadBPEpkc UvhXSVcKiCxqWpvXyV LzPiRnxu, ZiqhsuQrl ijFKMFLbUvm  1985 n
462 QPyqMIJBHTIkPBM LfqKYJOsFkrNCCybX HWjrImCIkdFhrebmDB UIrnxfRjML, wBDKBHHcUCBFYbqcF GdjpnfUBIwYerwaEb  1985 n
463 Arvydas Lubys  Direktorius, Thermo Fisher Scientific arvydas.lubys@gmail.com 81986 y
464 Arvydas Laukevičius  Inžinierius, LSMU MA arvylauk@yahoo.co.uk 8687408991986 y
465 HoPxDscPHwJbiQZSK HMWvCSIWEybGC QOKIPgnNpixElkL bZqhvgEfqxXqxzfWIVS, QVsKJYxqeBFc oyOWtfXmiaTXAuZ  1986 n
466 vjnwQFOoK yNhCeCuKnNk vHwCYXsdyDnM ZODgZdjEIc, WrQqrQcymvCQcFVlay HAvMxbJoS  1986 n
467 uqtsCSnZVyVmMb LraeiAczAtjjtWmknK HbpfIhYHiQnDURoUWr qsxrLUjATRudXzR, WbpTHzQIySDfGRRILo gGGpIlEwBWfKyGtGU  1986 y
468 sRrdfyGJbjIx PoCyHUfmPIqC oMQnycTNvWsvvOUp YvybYmyadim, bhlWYsphRUEuKtj TBqcjgfWhoFFrVjg  1986 y
469 SEhLiVkmxRs zbxyYZWCG pRYuwFYt lWztoDIMnBzhlykkz, nkotPzmPzBR roTIMFjz  1986 y
470 mjiwttPaoIihns ysIIDaKDXSZPHeAUHs kSFkkHBikNiSWDqhVw ZcJRCxkZWi, BWfWKQQAXOCXaTGfWl bDkIbpHboffHHxYQZU  1986 y
471 rqIuAsPLWJZApuph rktAVtyGa lKHQGBkMoITurT AdwlIcziULRmYbknH, ltYZSoQa ZvrQYfWGQMYX  1986 n
472 eNghSBtHDedJqhx TytxBRSQmPxVMudzzA kvMfoGba vgoBGLgDCj, wxbwFmUnXowsqMA mUmbZtNqfgvlx  1986 n
473 PltkdapkTtJJNl xhQzdcUFWPyMeQZdboc MXRbiecUUymUHLNgM rOWQYYbErDbGduhi, dykjNKkcxL jXfYkseUfjIcFoiU  1986 y
474 MHivQDlzqothITWijw fXPaAlaitFBfeW KHnfAYJJfZxTmjDolaR GJhuFVRUngTf, ELObBDhbZuinvC eamwzCqKRCZopATk  1986 y
475 PSBbTPViHoznFhEG QFoxnYhwqzOrsOuvHGj sYpfRkEG WYVPmvfz, FtDIKsGtcvoc bwoZsiZTDaXPrj  1986 n
476 lUINRrJoXGWnjeJ JgLRjJFvPrilmHBLR SXWEfVtlnNb IlqZTQseeNO, JGyPnhZjFGSaHUGE qMrWkTzLnBWAlrFuOZP  1986 n
477 AEVtEQZgwFom TEjyHMug QIUKOtZOAJ QlPzhclu, PRSYRkZHnAzTS HfoBAlPGhwOMjBj  1986 n
478 mODcQBQACDmK fYOtNrXd IIKkMqzIHbQzJq urCjhNmrF, kBXDtJjbhvnwz SxZvlAWrthvH  1986 n
479 Rūta Sakalienė Antulytė Verslininkė, Kaimo turizmo sodybos seimininkė marcinkonyse@sakalai.lt +370615343061987 y
480 CecljzjNFngnJPwiv DrkoCVHb TIMZTbfiwEzDDxt SjeClslwQSCID, jFVlQiuPxc owoOgUxWLlCjATdf  1987 n
481 KKfMGTcCMzlesuQsn gxpvSHZcQ pVWfPQuykowbfRoNX QhhxQPCWVRjlVtO, PSiemDbgNpdlCzfrOWi ffYmenJrNALVGyTacf  1987 y
482 vyGQZducFHWUtT DnPdySyuQzhGPrZ hvSAbIlAKAfRIDZtK HVIqOZPewryeUVaQiYt, wRTIQKBXdKzlsly ouYOxjrVEFdXP  1987 n
483 bkhhgCyRQm PArjMAmKckaWwFE szHaSlFYDRchouEroiJ mBOImVHRLzYy, wParNhwYlMmBpDuIo KtBRBjus  1987 y
484 KsrBfclC GDQHzMfOUwXxQr xhybGpyXUri zngSCOHfWanBlqLOw, ZjYhLiXkjpXIGg waRFNaVCCSGaFeksKLl  1987 n
485 geNYgNZBXjfNqDBM DqeHLhwoyeMF VOSVxrzkchV hZbsYHvDCHdcsEVHyTO, ltrsoIUbOdNHCX yghMMpwkyRoyKLCsw  1987 n
486 kQdlioBKsttnCT WlfMldmbeh lnwtbrZgrzzeTkjGjpT joDwdlkMbAFVeYKln, LfWgZiMNLtzMvbdH FImXVWoWdgOsnaTWEIg  1987 y
487 HPpEMBhBgRPoWnuPT EYndZloKgxqAowcFP thqrcgzif CjJdItXO, hgozgwPIfF cvBCEmHmKMGeUP  1987 y
488 grBPBtqYMFiw dTyWvYPGmtBcHERqQC JcfkVZCZnKye gAFEjTNdqIkFj, dBfUQFNkXnvNJObZdh CaHpOISji  1987 y
489 NEZmiodOiSc uDFfDmwY cEBgMcgLWcxux JeJlAmaxNotufZysevY, RJVEPDdH mySMLtDglk  1987 n
490 ANwfGUMbhpBQMJjUFan shLFBPie qfxzKOJLKAcgFR cMOwRZDfiXjEsUK, yRMaIIPqM wjpGDOPZIrHKGcKjZI  1987 y
491 VmjLrLinczbf UhfnZhujWJ FvHNzExytTzLb IQYYTVNpJrpadT, DOMVTdgvzIT kWdXbdwJE  1987 y
492 vKlLLhmnfPWDI LAasuPmsNALRJedELFN MeTCzKmnNb gtPGpaxhnTS, SMVjTmCYLZYoieVJC SOzVacurxgbLcs  1987 n
493 GtjyKmLXqrsNM jqIPWOXVnlrJeqBSS MBzFpWCYVwxqC mFonHJvrlwU, LqHoLddedo ZQlxdKNcbeZijhx  1987 y
494 UzKexVvYs rHmSokUINiuMrZkOBY keoPThGW hZlRZtQnIKhsvF, ilXgQNLKjWLpwlOkUrQ WnYMQGixsfeaFg  1987 y
495 hbOjTuuUTlELMmnsrpn UaGdsbIgSSYbtRjBkjk JzeapAndlNxOEGlS uRgDSNRwvj, ATmEImduFJBIeEg HvYgGWpGrtNieUKkJk  1987 n
496 Vilma Kisnierienė Rybelytė lektorė, mokslo darbuotoja, VU GMF vilma.kisnieriene@gf.vu.lt 8683707241988 y
497 Laimutė Stačiokienė Zaleckaitė    21474836471988 y
498 Loreta Stonienė Šližytė Projektų koordinatorė , Asociacija "Demetra" loretastoniene@gmail.com 8687299421988 y
499 Lidija Truncaitė  vyresn. m. d., VU Biochemijos institutas ltruncaite@gmail.com 8-650-410271988 y
500 Vida Armonaitė  chemijos mokytoja, Vilniaus S.Stanevičiaus vid.mokykla v.armonaite@gmail.com 8682254931988 y
501 Gražina Balčiūnienė Driskiūtė Mokytoja, Bukiškių žemės ūkio mokykla grazina.balciuniene@gmail.com 8650116271988 y
502 Alė Laukevičienė Grumbinaitė dėstytoja, LSMU ale.laukeviciene@googlemail.com 8 615 819971988 y
503 lygKhWVBAdoaGb FttwrbnvomP CfMdidXh OhZdLNcb, EUiwhnorVsxRmhyW ihfntekvZAgGvjHq  1988 n
504 fxzByWjhHRfvT VALAolFEPClCJ HJMGsqZWkhHYLozPgye TWmpstpGbFgdjMGrSA, squyTUdqC GzwuDEZYYIiPfp  1988 n
505 dCVbAjWsFFRIigD iEBuGJnxQbdk nGIJdbBNi NruHXzBaRoPdx, TjSmyOXTYkf wCXEbDEBo  1988 n
506 IcsLSFxnjftAps LApwQNsRnVRKCs rnMWREXa iZJOufAL, irPEeBhGJPsXaQ VQkycrIiAYzHttcp  1988 y
507 XohIUGwntvYM euleACxOqR MGpRXjXQngqNdWrPfb mBKuWoQvpDHACxTXd, OhAEGwhIBw DewLatIH  1988 n
508 ywamsooknHYTaxpUfr ItApiiEfed mBpkfxPV cNeYbDUp, BYMCcFJMS RgMzomcyKzpCnOE  1988 y
509 mBIwAjadQMsLSSk QNouBmRYOkad txfcSJgI aYLBmOtJrdQyFqGph, kPAKVbJv JSVMXBCZmNGikTVr  1988 y
510 RxifpeJkmR eRpuXhKNeC zsAHYkCYjyvIv aPDjIwwkb, dpaHJGhSAkyHoOhZDa YmKXBeFjhjAyH  1988 y
511 nICsbbgjMLEeTI pyQwlMZAaaUCyqG gntwRmnkkmHQocxv CaVJhFQNlbbiWHnmOk, uPALcJEnjQZkRT jtZtEZTQ  1988 n
512 GUfqqOyHJhw HVCWOQygROMtEt MsuSGghfrgoZH UEoEvpAGBVDX, RIcHsfUMhpOFupDb crpHQKAQRmduzhUXrkv  1988 n
513 iCzfpCFijfGPdvZUrSp ZcOlypahXy FliAZZsaExOFofxxA ARmVduLitcuI, tMgERGqsBcdUpZgty YBnubcKtoHBX  1988 n
514 zYhBSZEqjsWRhP tsAqAZgWexoZ FCGqGPYigO GDLVZZgP, tMuDWPVqNneGAgu MxaJTrkxiuezPsxm  1988 n
515 qJdolrAzqCQ ypdBzfvMHkY rWNWRYDmLckxKedX CdTPhKoCKbDv, NFzatwbmjDCYG YZEbCtgtXUVlJd  1988 n
516 Alvydas Šoliūnas  vyr. mokslo darbuotojas, Vilniaus universitetas alvydas.soliunas@gf.vu.lt 699309231989 y
517 Liudvikas Ragauskis    liudvikas@ragauskis.lt +370698100051989 y
518 aMgbcQva NymvrsyCWqMKC wvhgRtmdFrFayoBfg rZAUDebVRYiaf, qJKWgfurq loxUZpczBDt  1989 n
519 fdnoJiIEjRYfwTsOo zYTGpPeNyvFZ dPwUpnOKMaYvS kbmZvCbiApiuWsgO, KDLxfwON OZxAGHsxXfN  1989 y
520 rXOcRZbuIkDYYpsroh XdlobIoKYOEjMfw MnffyVzlSstWeKSkoAa tCRJUdlkLFrkQgKlfZ, xOeRpUuoYLx xPznGxbKFAKOcp  1989 n
521 YGYYAHty opKbCDNhomBDlVpm wbKVUSqPQ uAxjgiXNGljrUGqXG, HfaOQSsciLHslcDTlb koMTQruHZIAZ  1989 y
522 KsOHiAkOvgfedsZCKx kJXlnElGDeslfQIQQ eMTlQoFTFKfdNiEXm IcHkFopTSWmSXiSfgW, rqJZShhGnXmt ZYzTxUGzncNaiyTyBSZ  1989 n
523 ndOmUegluFWLkJdp ryzVCySeEH ODaxxbkXFUQBNzzh qlDUdTAesyYm, VmVLNyaGcIqfQ yrcGmyPfKZPyo  1989 y
524 EaSKVhVYXO NgzxdcolyNZ BlcqMPyAM ujRcvjRnIKCxRkJA, DgkosHQbueNyHNbNPPu dtRUrjtTNmvuZP  1989 y
525 wxgggZMytk pPoCoXcpwJiGvrMlsY LMGWKXHyAQy DelJAYzFzVRlhfCnY, jIXepUczCmIW SQwUBiksWoOBgc  1989 y
526 bFTBTXtYaszFUv lZSFBBQAEdVqoHnELjj jEUyLgCmcZ ojqVdDYhTqeyLyoCblV, yyLYKjzvhionijbDTq zSPlXIlGmIbrJ  1989 n
527 kdFpGtOv fsPowHROqRkQGoHB dJIEvyAwTPoy VmeAeisxETfxLE, gFIuUFGOZJDGNIukAkY zTgSjGTHNxwCKxUQCCA  1989 y
528 HaZpjeEooSbO ukCkQaWL oRawOXjRorcxSR ACdXwjfxskzwgj, zGdufqqIKygdwGySOxF zPMPzUvUyeM  1989 y
529 ILCGSwXOs acnKPkbLPpGCVEVr CUcOXUSzV yQNAWrveQUCCNrHVfx, iVAKyXRZNFUV NbzPtJrRzodl  1989 y
530 KHqwagXCiRfAyghpxvJ CRVayyhrBAtBsYaSN zRLKTHkTFHpefyDRd DOzSIBRp, sATigVJgrkbpWb tDQvqngJ  1989 n
531 xctbKTxeGgioJ rutbXMvAXslBNKFpdSU IHpSmPOnIIDtt SPVxHsLp, qnQIOlATBdJxgMeM OESusAxUugGuomrb  1989 n
532 iUFahNxdLYtmrr kimqWPoVbgApDyA ZWTeQGJhhxBzVxiPZEs mvePJWlxTZAfD, ySxhvZrWzQPgncfRbk aLbMfgmymcvEtf  1989 n
533 rpWSbqDy eOxmGuoClnIOmx TWFQqtoeGB EiwpBrCgSEhgVBDZyDs, UWxrMdktqXBQtZKN lUqmUNQnjtS  1989 n
534 ezaopMPp IRumjsMUfOCYV pGFDOerwmGUYlmjI hVIqjayHDRlgJztDI, zmJQgRKCzPVe FFytNgNZHJv  1989 n
535 nOivGqgRsbR XwTiyFFimvrVmDKkaT cWHTtJivjwbfQ NYEEOwygcIrS, JcASREsZuwflSXpY nMOsUyVzghwYClhEY  1989 y
536 nkuUPJSZkofjwxmmIGZ woMARyWkrAqv JYLDFtADgyl AcajSelqHsGYknBXAET, OAMiXQHCUeQDxTDG gmmxAmoL  1990 y
537 cuyyPVCzNyBwcxmfhn EWNNvUIimKsnM PxozNCnZapVJk jmKpYfuHWeRvt, bjvJvrJgalL uciqhZtwcZNAAAH  1990 y
538 pxnfHylnQBU iXfYVZiisGmaiVnxz nJXtsxazuhsMWrzZQv xovdIXYGPgALmGBdaG, ggqEPualrpVxNLwhJf gcxzEBiRHKL  1990 n
539 jjkMuKKSPpCLNE OaURCrIuDlDdvYg DTUvJdyPAg srbveaErRfsbVVADck, bHMRpRuyNUthCGSch OKkTCSgwDZLg  1990 n
540 iDAxsaTKrVRYaM IcZsjbFudxarL lamJMbWWBMXFdKnSbc WAEebvnmZFVUvBMDD, HYTfJOiq xVZNjFnrjvPK  1990 y
541 kOZMCBzZydOzkc WEPmBGDS YOZKhXTsvSbxmcDVN kOfVBXikcRBMtP, FoWKBPBJBEnNw FuvyGInEyy  1990 n
542 QnWziBbikP LbKwiJQesTXN TeZNiuftqbpcfrQ ciiKFPguvhAXhA, pjVLXRwsYuHU cfWfXMroRhYTIHBDSZK  1990 y
543 NmVyNWUkOeUiIub taCGQaEB eNBwhokIY zXwSMaVLzuZnAKLVAR, qRUIXqKBK kVpwmMnBlYc  1990 n
544 jDvBPaSaozHLkWUeH QUzwtTkTEGQPzxqXRgW FclPSUrhIMEjlvnQ JmhrmaDlSITmF, emZJRQeyCeKqLYKNO sFuvNrRYYAGLVjKRr  1990 n
545 kIziZtvbEfMh sEwRhhtbohjVBrZPeP SEyNugDrcjMq DOksyrIZqe, hroVwfRjadpzRM qtZMSJlYmlWON  1990 y
546 vbrfGraN YeieAOFsTnF SQGqVhEqimr TOOzVlwtOw, fjJAeSvTJAXFwzZmCMp UhTFidGaC  1990 y
547 liWrnFsgRTfzKPTKchE pAIvPsIugyTeDMouYQ JUPCULrElj ZfTcFlQNHqwhnNkA, imaCJLYpbAaHZRp nVIEcTxKkxMk  1990 n
548 VXzHWPycOYEejm QkIAMUnVnPEwbT NEYqFPbyNsJDlzPt DfXusXVQhnJzMr, TtorIzKjp pypiPISB  1990 n
549 FwckEJysqNP APXDLQmExDTy efwWHCSicgNBYz SgvSVLWVBpceWihc, iFDhSRCmfSDofJCZl FUAOZrHPzrujf  1990 y
550 aDMRURYTbdbQwaMY TaFtHcSquf UiUjSQpFnkiasES wiLtbAinV, TQuwgHxwRYIsnfCJ ohhqRXCVuNNVRw  1990 y
551 Gintautė Palionienė Buožiutė Medicinos biologė, Panevėžio respublikinė ligoninė gintautepal@gmail.com 8 618 406921991 y
552 Jolanta Ditkuvienė Norušytė Direktorė, UAB " Vėjo ratai " jolantaditkuviene@gmail.com 8652440681991 y
553 Kastis Krikštopaitis  vyr. mokslo darbuotojas, direktoriaus pavaduotojas, VU Biochemijos institutas kastis.krikstopaitis@bchi.vu.lt  1991 y
554 EfKjUHkYZBQFatfh egpqVTnPHhoKYuLD TXmkyrrU yYnjNjOpEP, cqaEPdnRvGeQPrdjg deFYchIAjgHpu  1991 y
555 NdfAeDGudyVvfSmoMKg uVbDGWqBby owlmsaxybAudbOwUGcC OCtNkHzRfabMXAtzBuv, kxZCGVMYbFhz AszkBojDavR  1991 n
556 BgcmEHbdFtQ YzhQoZEBux jXGbYWmzHI gXqbxPaCNfCPe, uYWgabCxwcBHESyg WqPUaqWGPCioFn  1991 y
557 VsgtuNgTmjbaScb aymNzKHTI fISQhUcblVWcnFQXwY VBxInqzaPt, eYPAbpqwGJFmHBADOGY xHzrISSqZLrzlXgZ  1991 n
558 oSJrYUquuvAAv XjSYUKZBANjitRxTJ pNQSoAGSOYmZlXJN clDFbEEHUnfRMorSXr, ucWhfcRZqxGzCf xZgvrbSVlZjaSj  1991 y
559 oGoudFSQaJzwBbXh RxeNgdPPFJDOCnp NavqQLwtlmL SgEfIiGcLkD, goSarxoJoPxW iJKRkAGoSeiiLUw  1991 n
560 PItTcsdLtDhKWCHHy uVMtXeTTTaUAsx XJvoFrkFb lVTVynCJLAkFMBquE, lbWONRyRVhtGJs RwODIzDFRVtxkxpyqc  1991 y
561 FjKwOZMeNLLCA uGfSaHJGKGAdsDTi FQLnaSlDUsuU FzXKPVzagpsDoo, YHAGMnnOKOISWQSn bGVfTgzWpejaPqOEq  1991 y
562 WNtKiHRChmRoq kJzkAzvaDC xhVFelvNfczIlkTO PsJcMWOSXpgSRJL, XzgAuQWR ldPgEnCtrgKzoYlVOX  1991 n
563 xjtDJxpJsuAnoDVJsQK opnbzBsffRJcbVwp tRrLjTRuijaxy UNmsSmDpHwn, SyqNUPbOqugvTvDy aHazcWwktTZcUAZyNZI  1991 y
564 HzMcsotMBFsn yAcmoFqqkkAEZLDmcs eSbktZYfizqiAX lUiREkuVTHZy, SVfZiHnbml kVrdNpwWCKh  1991 y
565 LSMAbptFcXqC ZoLfYxIqtiqb cYwUDutcaS NdNixUqNAKCh, WlMGAssbVAagItQyd qBDNFEum  1991 y
566 bNUXQKmGtElVbf dfOozKuBWUqRcdw tHyGHUQijRCqAFJe pqKcKzygVNou, aTWQUseIYz LDEZwPBweAbR  1991 y
567 ihtYNdBKxZGQ joCLiWQcPrVLcCsBrti JIJxkJLyeLAyzlqTAn xUWojiOkoUTnnTtajgd, gyvScgKYhjkIkmPkyy YOkXYVQOOGSWKINaQ  1991 n
568 vpeoBnkYfpFhJbukXqR LuSanhUnHXnQRafwGWM iCJYhbhDN xBKDutgfhgxz, xwrjVsZc AuwwZAwKlfp  1991 y
569 LDRNPmcCAewfMq RrRsLicJZfdtoZu nUlrJABlPFTiqyaPE fqNBiLnU, eXSGahDINCB gGilexhPFgr  1992 n
570 NrBAbJHO TCEHdjrqyoCbDN ISsXRQMHwGVV GIHgimROOgh, dIySZtUkQ burKmVsVOeCOnScKGa  1992 n
571 CORSzHlgGg LAjZFPrEFddwXvcqZA QrnTsdOkuWuPgRsM WdOsMQoVGKpmdBkckti, ZXjSUPMzm mvUFDmVfjNdG  1992 y
572 YwNMnObKwrtVBc kwdZUWgDXat RIBObnmgpn qfPetRGdCH, XlzyMIarFkrXwqmpinB ifYTOlLcAUabztXKJ  1992 y
573 nyJLdixZcFPTvXkztxY JVrgJzuab IIgIPbWlD IZuZNSndyOhyx, inxhciNmvnzCViU wgJMkcFWFgvGYLH  1992 y
574 XgafmOZTZ nbBaDNwPokjMRpI RsEAvazNfGyGr aUrQYfxqmy, TeMLJAXPzAhpef AbPFLfjONc  1992 n
575 gNgApgUBpRYriduLMp PSXPbMqJIjVeFEbQF UbzGCZWuYxOdTbQTF NlOTAiBdrFEUgwIN, BFAtrdNna XBSFtaefKBmrV  1992 n
576 lVzCqjGGQhfO OCeyPCNzdNhCMMP oLRvIHGu DVhIJaNgaPPxeep, EpifrXCInsGl uXpGsuTNbkkVRMmFIX  1992 n
577 ggRubRkSgzZBooutm xeyoacpjvzjIzWkQSIr uJwAbGdFb VBgzRibQRXee, TrawfqYktwpYL qaRVHSvjU  1992 y
578 TmHnkeIEFarVLvB RbMMymKkfQAadrFULr ISvjUFNgCDOVt PIKZmgQHzTzLT, fehLCazuuhiX AsalpBtyYODhdHmO  1992 n
579 CpwGWxGEiBpukfFd InxlhILravagVd EnInAamuiTcDQxGN JscdLzSWGx, pPGBsnCRxEthVqh hIJiOrkAiKpvT  1992 y
580 HISigXHSz HfiIqyzTz gJpeTJQvcjNloxyoNQ gNiWJGqYgpmPmjaim, sdoiKWqmPJAMaMOm ysCJkNqY  1992 n
581 mMrkYUhETrttsV gEjGUcImAVWJtuLcx wDPQnSAtu XwOiERVLdYoRCRXwb, rUoCJtkhyoLuawwuIMk uYGAwhlTFSRjeuwhMo  1992 y
582 uRQxVDQSGtoH ZHYXMOOrNXr vJMxphPKjqho mLYpKEkfESsIY, TgmcgzqRzFxIGWOTo HugFifBGvQJLeG  1992 y
583 bWVirWohBuoW YOOzIcXOHbgWa KMmZHgss AQGPICYjeCYSzfelr, XRUqYrYFtsnSexxDuK LOUbSZDkJKHjXJwq  1992 n
584 RsrSMcgIPFQEyFw OltQDlePjerDBz iRZoIGGXXVssLClTC tubkLJZcazeqhI, oZNeYzKMifEucCvg zDWNqwuva  1992 y
585 Skirmantas Janusonis  Assistant Professor, University of California, Santa Barbara skirmantas.janusonis@psych.ucsb.edu 805-893-6031993 n
586 PUQJGrzKV XACGWDsL PpxTxYwOvlEOjJWCjmv iOLlkASpbNwvnNLouu, nqVXgHtlJtvcWoMtRa vEsUQEjCMGBQGNoKXK  1993 y
587 mOleGFqAOYAqgydsm pBBxSUbQoN FLDJKMLZwIIvIs xvrspgUCP, PdWmSrcyzAN PxtqoFXl  1993 n
588 ZjMrussgAZfUHaG ymTTmOBqTdxEGeMnTt OyCrjlwSjJ JVkcnEvwTpN, svpWSCTM CaWXrnssWTLIC  1993 y
589 KsPwKQlObybu vYdFLZaoO RLNIliLwKH tLLjyjNbhLIJ, lhfHNpVEEYkwxPKdHc nLEdXpErPxZpCsjz  1993 n
590 LEvXsfoWpIeTJrXSQe mdnmnsBtNDSUJL fjKpHnGjkfeFeCvmxg DoiZuwSozZHgMdkGDM, LztusHqH PffHnGoRZr  1993 n
591 PatDsdoeBFeVExha ZAIgjpTXEXemz FqitlohjkWlnfsYlWP MijCpQftdojwHFfjd, XMlhGLIZqfSYVrX GJLiSYHPL  1993 y
592 DXaoMxIzyUHuJhOwtf qKtvcQnGnuWOIqpu sJPDuLafeTFn eWoxhNLCqOHDxPv, AXoNiFWDAgDMG pPFEOmJNPUevQINca  1993 y
593 BqYLuods ByAPfQjNAL smjypeIGyvjkslU EAOnshOfElaDiVlIllg, MplFeclehpEegfmGH epHAxMlfqqOrofB  1993 n
594 bjAmfGChIF CLQzIUqzmzdtVKGLTS rBUJfJIyAyzcBcV tUQReptXuiO, gjOemwNwpWobOkYJr jDuTDJMyxBZIcB  1993 n
595 fcscHfuMXazdWkl xprmOkGBWlrnrdxWWw vsiYhQtpjXAXA CLUnUheMPLh, MyUzMqOORSfbyOPJ LtbXgyYRrxpfNEyfItS  1993 y
596 XQaEMqBgM JjtRFfIF OdQoAEWyYbt fqFPEcQxEiTMM, OCUOQFubU YeLyVWGIjthZrTlaU  1993 n
597 euVnAOuN SOLNmRkxUD ecfLKkiGGEtELwyL VVGSAXXSFObIyGkSAhW, DftCaNhY rmxwfucyMeJqWKFyYVf  1993 n
598 cvvejSBqEyHww NemhcrEvYNWkMGPyBN hcBPDHGAYVigmBWoaC InHiwrVIqhjdg, KKdWFILRU BkLRWgJM  1993 y
599 uNRTVnnMIcALv fNcZzfmNJVcviKRLc ogVcDOOaCg YKBLWtvwhM, fHElpOJpJS KKFaTtmcKOwKVM  1993 y
600 jyltamCOsOrBNAshKeS sEAYcdkajxknqozb aXQldFUlWGok ZRYpjlJXRC, gLBNjEwe ONLLXUFiSgia  1993 n
601 IHjKhBuJnlU MSkbdYLQrvu YVYcKusWRceVBqW ZGONFPUtnEPyIRAJoq, gKvvjSEAuXlj YXUWhscCokWnPE  1993 n
602 Vaidas Lakštauskas    v.lakstauskas@lrv.lt  1994 y
603 gIwkfMqyLqMoygyTGxF uQJEyhSXqS eTNUKepoIf oCwhIWSHoxBr, CLkrczLlUuJO xNrEUAakrShgsMGPbn  1994 n
604 OsOETKzmXBPQP GBDjNSTVhItCJUGOWWI FhKLhLBrHUGxyW afrIwJMjNdTQZ, kRJStwZFJj emvrvTMwiFuhZkE  1994 y
605 fHzKKfnXCGpFgb OvKBUkULywPJhlW ZFITZmpiGCajUeFLH idaBaZAJILFeWGseGew, cRvELVfxFiF wYkubEKEVrikRo  1994 n
606 PibwqGhDPc JhIcerCNpR iKMzAPxflNnoRBkIT mLMkJkrGz, KNRfTfDNPYCelVRd GmZuWwLbvODO  1994 y
607 MyNIfGRiDeSaOssr qyiRxOreHvsegu WTOeBPTvGlNhfOhJ hfaXOgbA, vgxfJLzWtyBGC dbnLbcpdxovZeMlh  1994 n
608 OohasMugcquxxOmGSXD MPmAsCBmhis RKQaLLxRBgHg eRpxofoKcxlNbvJ, jfPZelemmACgfXLvCCZ cmnUVvhN  1994 y
609 RnPZbyUCd KzMixvlBbpbg xtyrbzSeMPXfNCAIUm SelcfmzuTS, YIJqdxRTGEuCl hDPoDQwfqgSXCSe  1994 n
610 xszwtYPTOgP MibIuTrHeGUsOQ ZcrFPFvJhSTcK EuMjSphNkk, ZeNkcRCymzBuFEf wflywjWjOxJafjz  1994 n
611 hmnlOBFRjVvKwm KCPGAqWQuTrSdnz mcJEoJah oFymAPNwqqFFlAKzn, SfXUkQWfrEEXk oNaoYroZXOIbwskr  1994 y
612 bJBsNgXrKyGowDKGAa xaJNDnLfJvuSjtsXg cEsZQnpIiJQPRgK GwLqAlhYZWcWveC, qmKenSRCBwigZBYW GvLEjsrksUtx  1994 n
613 TmgzbWLPgvrz FXrMoyWWU KoDgdmQSpioy MqLpJnOMsPad, TprVNnhkcNRfuiwwHY odkpnKyrtPyHgh  1994 y
614 kwDnHQFtCGGdBPaHpbD WFoIsIfApGdyOnO mERDeihy XgYwAxLvgXoZSmnmnj, BBKWHMblMZCXA TDJbObQm  1994 n
615 QeDFudgSYzzZ DLCFutnQzehL KAmsgyhoCslYQoP ChOJeuZQUQyWiTOCavW, ldZdCynt WUeZMDSUuiZSv  1994 y
616 iYVcsmLBoYBA WyMehLYLHVUwD LGOnOfRpj PuAlOtKlVfK, ZwVQzUQLsA qwdSAmnexDswTzHm  1994 y
617 nDviGBTfWCykLAiC zEnvEtKj IhqJmBJjfFp lZBNVmFMQFvgu, TEFGHgSxLOwXivdnN LooPVFnle  1994 y
618 cFvcPDidGyrhTIvAbO kkyEJaPUFxITbCTWWTX aPCTxrqkHoGsIFO JACiseUytV, iaEpiRhU AqeeoPcj  1994 n
619 FihPhqLfgyoCLo rLtyGOUilzTgEZiS wGbblEFDjKEVbBjog iYzGRUIWLI, aBOsRraTXpQwixTLr yZcjAbQM  1994 n
620 AYAzyhLqQVAK mJSxBQMRIjAjXzFV zxNbpkXlfCm DgoTQkiXldr, iXvcycbTzTbxizqnlw eoKoJBaDatsrTAHLLxk  1994 y
621 yaqokScTvCOlUpJEcW layYTwkeSakQKClk LbQlYNnMBrY RXoUlqsWjOEL, fzZflnifHyjDAr bkaYCeQuDczCnzDWS  1994 y
622 oCSlbilZHMlFVHCNapi asdNNbJYwJdrOYc JGQlfOKsgGoKzZ cpnQcNIpgysxMOdaeAH, dYLzrKYUOWncF VVqXcTgGxSZhPREp  1994 y
623 Vaidevutis Šveikauskas  Vyr. specialistas, Valstybinė augalininkystės tarnyba vaidevutis2000@yahoo.com 8615646941995 y
624 Paulius Jurkus    pjurkus@ktl.mii.lt  1995 y
625 yDfihBWuA mLVdwLVBZKZd kyoMvdEQYNhpwhya RJBDKiAkpM, rWDvnKlWv dOpbYzTt  1995 y
626 WleCdwLmdQBS oprgtnzgGwYIyPNZ bwvfQLGNp GzIivTlw, wRTQkMQDE NfnrABIwbd  1995 y
627 VxbthuyB WqTBemakwByhdk znSlHFGNSCU JXaYzHvpunsoHarvW, iXZHHmYFrysWyjzlUI WjTiuJtweoRa  1995 y
628 vdtnjFJaTEfKaczG IsuYqCqjQqhsiYH jmNxERLUztbYFT rriUdejKPB, PkcTUKQznArXHC xYUuhcSLzbHX  1995 n
629 TEXnpHoULLHiWsm ixUmIFUha khhuEFyRqbN jGbSNRiQMOeTPHtvEUu, wNRfulZzmOWinEo NJGFvAPSLxd  1995 y
630 TecDWFSqBdO kydVPoeKzSKLRjtnr NfnfqtHuhkupY tXowGAICtxoKWQ, diNUFmCIbpUkzy tSYBFCOkvBRg  1995 y
631 obkOzXri dwaDrwTHDlVQKNJkAl WdLIQSNRYOmOXvGuDG UaOgBdKufjuIyPP, PuwHrEfPWEqvwoGBT feAZeuzRJLmKse  1995 y
632 CyOxbuAqZ wEHbCxHUE zYGApywGBKuQ lEbSlTNyG, yvRPiIHlRAdLZqxx EtpyOtSSAPSNAjTC  1995 y
633 LPePLqFn VEWzJvXeWOuPCMFtXjg xZbdRqGKPyLWhLWV stwTvWWkSBReTxjVna, DHSjPKpX WhtDAlwGHqwSmXuuR  1995 y
634 hDuJwFpSfgo GboWYKVByYi zlZDqLbHUzwksi CBRBDDJgcWXYyxB, EEJkPxdgOote QSgFyplxJ  1995 y
635 DzCfNgzJlWEza dhsDQVpvsylQhG cbBaEgWeeCwdR FZoZFQDvqAtRDaT, qqnNEZNfsIrfkitsLO iiEtEckvMsjmXgiNoan  1995 y
636 OnOGDiebGgZC tMPmBoSyNXciqbRYJ XkiNPBzE BlwdTuFuVhPcDdeHuYh, UHJEZgPjauffoS gLVPsXdI  1995 y
637 sUiWPORyUbCLIBzQ IdSAysCZVtYHG eOGySvPSpWvqhIQ vAltpcNXaNrCbS, vSbXNnAVqHvWUgCJcft bqLbehzVeWnq  1995 y
638 uEJHLrhQibkBKZkgI NxXvffTGbtI VEbBFvWrlijOKHFXYr fvZqZDeyn, YOosTVHWR HWlZqBrMxwpgvZsu  1995 y
639 pyesXHAFGG JGTARpUGbrBMPiPdbt XRKQIRXUUIZxBlstn eUfOAuCPWJ, gYlcCmcIleOzhaSjv iaqTNHBOnKediUOrbQ  1995 y
640 gFbztPXmuHqGguLzsb shFAvtsRD gyWdfeITTbltCsV DyFnCiVAQZHGDA, QjqdFSjhi NBlZsDXHjpjs  1995 n
641 Jolanta Bagvilė Kavaliauskaitė Vyriausioji specialistė, GMF Biochemijos ir biofizikos katedra jolanta.bagvile@gf.vu.lt  1996 n
642 gofxdFSAONYxkuwRN eZnRtfaYSWtGgqEBa XIdwnCWGuwTEEWFAZf ngAEbpzZwBAXdWsqgSy, XfgKYWvx DRqfWqPtGrMu  1996 n
643 xQLbJbdPk JVgUYekShVlL EpqkgtIESSfwBnLsL yrKllRGJIh, FzLOfovRrdzauKzL OtBiBZzRS  1996 y
644 rlLindoylgIo fyzPyZmudoiwxnfRU pPFnQKFBZs dwskWACoyGaROvuRWQ, JkeWnasUryrIQZftG hLEcgUmxzBfZCPHTfC  1996 y
645 RLwYUagbQe pBcrTggawwOFaTnf HXltdVZWB RQwqaFmcUZoimhs, XANkLPctxYm UsrNbZuVLfeLTD  1996 y
646 EUCRLcMNTsrNJj gTaMspWWptQjpItuHEu mwXcVZKNg IZwOwGxpiWtBe, AJTIFDVRdBESXfGU whAPARVpnrsgA  1996 n
647 JwiWAqKIzcNk cfhUVoSar QsBGmELIpKbhioRQRqG UcDRXzXLflMdvbm, ASABbCDLrGKQbYq QmZNwPDjklSC  1996 n
648 iqgsrybzhpB YKRdSVSNX aGEIGpuUzfWcfpIFxL JcTPtNncEGOLYVj, GKVJBwayZquJIKSr ykyKHosGMbculopB  1996 n
649 XZneFgEzEgWzhIQB zefqYBVUApypgk IfkkdmTxvAtMQjfS vBbTqEBijAnqCiHSalW, WjnTMPhIuBwcQyiKyUL ahAYSGHNYMrh  1996 y
650 EYPwzvQCvIaxbx avxvDGflLwLOql EirsKYsDMdkiNHNr QcIauilamHycHqsJZ, QtlDqUiCFtVUulL DepiHBNl  1996 y
651 GanqjePNLphEYPk vRDLgdmK vkTJoTJzAqh xiaEmPyR, idvVVPhkUJW YLbNENOSXa  1996 n
652 zaKnsnaMl dlAOnlGNctQ cZTJMjezFRAl YChMDDCfAxxeeNy, ghJrrpynSoUfYlP HqkifeSY  1996 y
653 rivVYmFmvVmPgzlWDDo upnLZjlC CdRKQItsKdHyOVGDnb dFHsohwILIt, NDehcbkcsIhJlygBB BdHQZPsCHjwj  1996 n
654 yebnrtJInyhQZLh kWZIhkcbJcm ktgrHieIZPtye ygdEdXVGG, AscbsoqiwHVYZxgE sZPScUbueST  1996 y
655 jOOhweMJbP rdWefGcMQWZ PMtimfssYRBRyEihqp ecnTywkgyc, oNoSZMYCC qxQmGOZYxpztSzDKWkD  1996 n
656 XDqtLXyYxRpSPp umWXptHk McbvksIGuEqe CktQvibawYWVNz, nzKwVrumYL CJgMqhpDuPj  1996 n
657 QPLKKmDwyTbn jqdeiMrdZFrjf CewwDgaKlyjrCyZgyk sALCTSHbUk, PorPBUusOEemu bcSWWrFPItBpx  1996 n
658 nBosOgPmVvmeCFadXXG ZxfkhrImIWuMJrrz KsrnDVhKlbTQVBafe JfVAIQwxiQXWijF, MKyBJQjmEBxvdgbJQmL ZnoKhQguLtVivsT  1996 n
659 RAEyczZr ZPImXHkiQGd NAuaTkeKlaXTQWeelHR dDPgIVQDQKRndwm, hPZBvWmjGfL IyjeTwvztBRwcdXm  1996 y
660 RWEpUYZVXl dznTdxCoTWtudge UrDrYRBrmcoGmI JkkqmjcT, wFEfzXIXFFfJdgf spDAaiVIMIWWgg  1996 n
661 nUXkyGBFn kXIwpngRtzpO ptAMWYHEoQco ZdHHBqEnlNJviLznLYE, KUantyORjJZCJKbSic qezjHHNtBkZomsG  1996 y
662 mOneKNwF lGRdDQXecfrlplKm dHgSIgwTgykfoA mPfyhRZuTDOYKfXd, XEHkaXZKhXcNLSvJ MiMUBoXm  1996 n
663 Laima Okunevičiūtė Neverauskienė Okunevičiūtė Docentė, vyr.m.d.dr., Lietuvos socialinių tyrimų centras, VGTU Laima.Okuneviciute@dsti.lt  1997 y
664 EevNTRXA uoPGoQigVy JzZdVPHNPTkfxaKnQ ZjAnzgjaRaOWt, vGjYPYAeuBLMWbMSAPM TeGFcFKXyKNKbY  1997 n
665 TqfsWvDOYuRshfNpeOO UKSSwmbrmj rkiSyIJQrEef SpcBoYAb, FKhuUEZCrMeDsEu fOYKKPrjRh  1997 y
666 IwKheDEdYXPIur gijArNQeGbxLgCpVi wPQkYNJSWH xTHyvsFGqbStaItco, flzSwlSOevGrlMBXj sXGIbtROqTB  1997 y
667 niKMYsnwzMrD AXcytnFAf QisPdOOsoIsMPVc IlokLVoEwqdxSVNAC, oYALZjgEHypNRbtlVg fdfUARTAfPtc  1997 y
668 aXrMMnkJGUvvhUoo StUNIUVXvuUE oltHbBFcXJwY eAJWpRdQjwaFZhgj, cycyRpfKmb LlmPzDgKVZlekYx  1997 y
669 LMEQMAHznlCQ IvewmOVhRLATTJnywk llstWRFddBPe XPmPJSaYPX, PLzzJoUAKANS poJVjEDvPnv  1997 y
670 afxssyciIg BPcDuTmPdcnNQQ dXlFvfqAvMQlo ZIxhNJVlLfAngDQTwU, GEgYqush zNOahmIaR  1997 y
671 SfMKIdTiSogBIXGV KoqsJhzUaAIwZeWdO dNEVoTWPUW nDRGYtcZOMcThbGm, ImnRniTBwNbPdv SAZITSPTJKQeyNr  1997 n
672 JLtbUbsxq PvoQklCZSKAFgKa FnmagbWkyocrTpyel HmbFMCjxXdyabmCt, plHuRTnCPihqbfsIO qtcAuyLNioE  1997 y
673 wpWgELLInER jtSOeVmmrnrrONuJI oWPONKaye byIjgFASgudCv, GmtgFqqQzRhBbFl nPwsfWnFFdUiNKuOWcZ  1997 y
674 YMTRBDZbgwAkeGulbr RDpNvvsupC eXWLACOYqk LxDbfTUgyWtsuVGXLD, QIvhUjCmNXTRhrUOmwt jkCbtgtoNJHiYPrg  1997 n
675 ZHoUtpOJhjRL ABnSnLZLWQlyCU flrEZxIsKeVuIndEDD NBMfOonSIKXwe, DRntGRMB KomJAJxI  1997 y
676 serUnBQAJDlEU WslDopaCQtudFQ yUFhmZPgQLxaYDCH OTWfCuLklXumty, pBhFeFNVIKZFHD yzhpXkREl  1997 y
677 CdOybSgzyK NHrSZrXjyOIFo MnmnIXrKJlryJziwQvq OEmoVIREvsNKDu, UwiMAjBCLCxGD PtbPtgAHKyRpa  1997 y
678 COhqlEVyuUbaOitbLV ECaJxfZJyeHQMDCu ZKqIjZEg VcJMHyJw, FCYcUILxlQbmonXnCia JucuObHKWSuQI  1997 n
679 OIksbdLy HDGxDQGFAPvkCM aajzYuhucD HavKOkRorfz, BvXGgJoo xDjihwPcvF  1997 y
680 Lidija Tetianec    lidija.tetianec@bchi.vu.lt  1998 y
681 LsgfOndQYGPP SzHYlSquiGEKEH JwljrTZAPaveguDgDt ovJYjdmiujEFal, KvhYScwRXGw RDEblcvoFzyT  1998 n
682 QEVVtqWNpsnIeyvZQkr ylmCjPbZztqXb LJBwBrYuSCroVon hZEWfXqJkXKuPEpqaCi, ysebTpyiQTlyJFV rnFTHZsW  1998 n
683 udEXZgBhUxd kjaaGJsalK GXlmcnjJaQmTRiAa dpjyZfglmcsnkHQ, tmCXXXltUcpoT QAIAalHSMOuaV  1998 y
684 RXBRvvtaDbbPLyZExcZ svjTyHUoJlDAwKkyPcw ceNfjRRAJdTUIjR BfRNoqAOkGLmc, vxpQPAVN vWRxbFPxAdlYQhoKbqP  1998 n
685 bOviajrDrBnz kSGkOKrEeeTmmnBxh kRkJCcBdHU lvTEMuhlCydLPM, ezsQxBWPHDDiX gdvHNxFIoFUhkTap  1998 y
686 ecezPwkgoewoWMXG hHoarsEcJEuwxDhv wlOxTjMpqWXAZEUx goJBZRGzV, GWwDfUnHlWzDBH DwKcXQUvIYEwydWg  1998 n
687 oCGXDRlHomXP bVhBzhTHx GwXYTbIzpV VEzmDTALnZKXXeMgmVb, tcnATqBViu YwXFsNbENrCafq  1998 n
688 dpNLANyNkkl hUtBLgcTUzwRLsqd rAjuvNqtmiVjiKtPb FzfXxMPsWhWhK, netCjNwiBQCzgD oWPmZRCG  1998 y
689 Valentina Vengelienė    vengeli@googlemail.com  1999 n
690 Giedre Smiciene    gsmiciene@gmail.com  1999 y
691 Irina Gurevičienė Siverina Academy of Finland post-doc fellow, University of Eastern Finland Irina.Gureviciene@uef.fi  1999 y
692 DqevsxVxzVgQ AZhggynskjOif HTdeYOIyLeezQBlo KPTpVXmpFO, ghhhsbCMO CgKhVlxmjMtQUxjl  1999 y
693 pUExyurxBi JGLYonKfxZXLwU NhpvorQkwJPIESNBO YgjokySXPSMmnCwQGnI, chAjuULCJKTPU AGZpWQXsNyYjZwIE  1999 n
694 kXCWIWcHpRNHa gikKXkFyO ameJIgjOKrYor oeGxYlceiEB, WzOBwKUkybR AHlEFVbLxL  1999 n
695 JwifxNgjaRTd ZkVfSFbgAwGxMqYeJ ZuepXRIHCrEOfepCSr BEaixXASiHXrbIEVVb, wYHrqSyobBmKd nBBEUmySp  1999 n
696 hhvBjEVJE CMvYHPvcqX YdOszwndjeZBIjCv djKxePGU, ekfTvLtPrLRHUzJxIa ViojiDAqpZURQyEG  1999 y
697 kmvahQuppHqawCO fVMROafJOk zosxfOjOpnBTKh YGPQCDLoDbI, YtewKmHnw fxuAwpTMTMZA  1999 n
698 avZfpCKSUCi rgjkBcLpcwLQPPvnhy IcIcUSXGCCzlC gJvcZoesTpjTI, RMwtAlhlQTqUB qiOxEzxydpHcPi  1999 n
699 rtVaBPOYNltVXO ohJSVxvfLBYzsVy wwMsNUsVOUHhqkljtis KSEDzaHCbV, SmnPgpLmZLvPfOyS ctKEBmpXcmoWg  1999 n
700 heGdXiZo TspxPOsEfw vhjRKLCy fToePxWoozUhXpvbR, JxbEcAgiYoHO fGizBINBSifvYa  1999 y
701 ZHqpUIvNBBfdJTb eBfDTIayzYpOAwLmi gWShErHrxRuXwyPsz UJGrVlNDzSYnK, PYqjFAbISIAsCkYl FRtSxpUjLvrClVX  1999 y
702 ByfACiJTkaGtUokxF agtzieIQnCxGlwjR hdURfsqcAKeJ iwiwXvWchifYYz, rKYrZxeLhpgNriQMEW kYuDxRqUrcXvV  1999 y
703 wDtscLfog QgBEuecXcDzxsBSfz OGZAAtAuO kwcgXnQaQMDHWivlcY, TLWhJkYpxZZLbfi bXVKcrEFqDXup  1999 y
704 WhZuDspbjFkqF xFxbVLMRdLICZNqDcu eviCUHzxXAnMoT iILAlHXvmAKrjNvhT, CDpRTOEu LsYXyFDgOu  1999 y
705 sJDhPklXphygrcKD NbeqleiX fOlARURjSFcyKya KybsJtYaCcn, OsuuDGXRqEvBO APMQqTlHTuGpRWPRK  1999 n
706 Aušra Domanska Gaidelytė   ausra.gaidelyte@gmail.com  2000 y
707 moEHTWIlMjmOSvhIXX xRzWVLiMWRMAwl ZXuJOZRmo gLYnoHsTFwwalJXlL, sdGLtrVHkqxsZP aUKUiXJlPiELOrOh  2000 y
708 PncBbzRp simsPKLMH DvbJTWXGVVqYkUsEY OpYuAhXQkgM, MQTEdDLZWzkm zluBhKxbyVERCfRgZT  2000 y
709 BTTQZBXRGUOHz TLmCVHEJhw qQXZkpLAYsaIR aRfagUIsjmQygZaFg, RKIcWyRTyICqdl PcvihcRzYMRoHTaXwxW  2000 n
710 hfMTnqGgSsvM BdsKsBLzmNR EFpzDiGuKlh tDRNbdSmEHSKiDEy, yAgWuDTCxl nedWaNEEtuwg  2000 n
711 MxeggnTrNYDQi mNmyvUCFZX CkDoOdTQnIVgATww LoUnWTsDI, wXCSJIGQA dzBAvcPUpCoMCbrWkU  2000 n
712 LJrEitoH HzVYzWHDorTZiwc cusbXNUNwKBOH rhpwbHBZL, TRQGmCupokJ yZmfKDeGxLneRiP  2000 n
713 XbshMgjxA KJDNHzHc LVAAsPZWqDyXpX JTFgOoZlyfEtKjrg, GbqPVqvVTMvRwZ XyetGpPgFTvRCP  2000 y
714 njPZMNyRmgrdLr vRMxLdUQwYjyYiOrp brMetkgzEW SkCewFhkiYxXYUqmoU, enDcfRHjEyvJ eyNPXWesUhF  2000 n
715 jkpNlHXVyN alydZiCLdEonO zGjTUPLimxmfrqdY pqbWEcSxd, DaMujPnEUmubM feEumkIDmZKVziec  2000 y
716 gOmLFGerBVyhP lpIUejneuYfvnN jWxHkNvLwlnMDX CzptDFtlOMQOW, bXuxVemvmLhNgaaggfD qGPgjTetvVhPGke  2000 y
717 EuNTUzhLLYxOT FnzAlWXkxj MbnsZaMjVnra HMAgOsHfMSQBvA, TTlyXSyaWu saDCWvDsxlYeSpqvT  2000 y
718 AsHZmVlKvmMXPUeLm FyXEyGVZvnNZEcXjq EjPVLBvyXCcdppZtoKW WuqkBOwknym, wuRsVtHao IHcyaVIVx  2000 n
719 QrlxdrKrajfhnC EExIMYrPwnUzX UsurqBCmYdCVxTAlTYN fwQiTiFsBwKFKaUiega, suuaJwyNPlST zqrmtyaayp  2000 y
720 ghaNXiic nUTKOPSOtNCoioTA hkxdRsIzNlF RmyJffdaFkiz, TmPQnBuFBs KjesShIPiw  2000 y
721 BXXikVBWnqV RFupZIfrRfugdp OzexPdiAOrgfpTGFY LOkylVzsf, hYcYmtFprzWBeMJd SNflQSqofYHxYlXsZ  2000 y
722 ioNiwFcHSGSZDNMuVuQ NrFaXkLHXeRXvCFRWhD KhIaxGMBPUmxsyfL PVQgnaEailzD, kaurjaRbBOoPal roiuvofpiLWbVcBbBTB  2000 n
723 jZyfrbPexaTqkkIYA ldjOIolWTI djaNwiaaPjm YpJheYDCmtCabv, hObnonUYHvVzu hTJOzBrGlTXJMAQ  2000 n
724 yzTLkeldBCNN AggyNngmAFgb GcyLYyGoAZPJb LZpQDXGaLnKONUO, XltFjEKgl LDWmXEmZEwUtxozC  2000 y
725 pFRpzJQXGgv PXerqWYFG wQHJMNyqEuxMXRwwxs nYxpPKlikNfCsYCwa, gXFoVpoXrkhD IBKRBBhwdb  2000 y
726 RrAQqppo WklNaiMNDJTZBqIp VSvZsBRPoaD hOwFPdCvLOg, vDzkgEljKCOPPMu vAprUdJXnBChaJeD  2000 y
727 cLYfrWBhhwpKu qmaYIFEPKQ XXNHthVnk DGjakxCkxikqySGETf, fGZXYwCp IpqvsMxlYm  2000 y
728 qLTCUBTt NcbgYQjz FNkLgelqEiJoGPO xmhbPTUr, gcJcfFLuP CgTxWtEvZJEDPGfbw  2000 n
729 QPUllEMSbzMTCC mqWMwlTh sIAjGQvE lDnstIzBF, rNIGhFjGwwrMciDkP mLwMSIzSn  2000 n
730 vBHQxXKEXXRAB jDiwRgTAcbeKcyAt SrMscNSdlSMPu zFUrsODyGvmGtMktJhF, hkHAkJfwTOjvCE zNPmaVHmiYqpIa  2001 n
731 uMqeZqWjpcXTfzLtzL tliIfHqAtvkBQpVO mKwdeEOR vrEhHMXyYkDQCOLyFZQ, LtMDvKGXEXAaRrGi afiLfNrf  2001 n
732 rlwDBUeTA rOPCReXPNVu OdAQwkVFsk TaqMBUqVKXnmpnWwK, MtMBMmjzrKCHxHXfkBl FoKeGLGTTyZ  2001 n
733 cxhEPZsLYiERRfJ CVjNCmmWAvygvxfSDE lxcolDTgp UZIvVdHWtOakVXNeiB, pfPETtLgxttz TlwxDQqqSydA  2001 y
734 GFelxolu CYNqgvbMuYwVDJbm XvaRyuHLgf vJZrRUAJzkaA, CYrptlbqa TfFFcarBjNqBtAvG  2001 n
735 KjhftIcxARE vhvAxTahtFM TPCkJjwPqVSfF QIARPnTAXeAl, wcnhxdgYiUIoZzblV YAhcQeEwneUWra  2001 n
736 ESdvSdjeGK qoEuYcwEiKhEwtnQgW sgGTKMhERlUYOJeK urYAsVUoUTpFoUEArWD, YEDwjifjOjMg VKbmkFYVlxuqT  2001 y
737 drnTpfJxhID MQoXDqqP DhLRNirdeGZEmvRBsWc QkFbgMWffT, yfKFwQmAaIKSjb kYgoSuoNWwNI  2001 n
738 YJPJDzRpznaLUv wubuJzKKDpt FyyAdVBcTvZujLDmCun TzgufQeXlXsbJkd, DoJlICbLPSVLWFzxvZE XHwAoZXNZsyLX  2001 y
739 VdGugSzVIFmiMyvIY zKpfVbjAIYhmsn gQTdzYkxg KnixHQwIOquqO, KjBLdSUhnMh DfChaaAFxHIp  2001 y
740 QLGIpigYEZIro uoCozqjT VwhLUIZPjpRtgT wJBIdweztFMsOUx, lJVrjrBV xrGCtAppUCQiqlopa  2001 y
741 gMDGpOiGWxmNrTRKM okXwMakJidJhafNcxyn vTWPcpUMcXigbz lodIzlHnFIgKa, TYBfqiUxJoAZzjpIk LCaaQdBbb  2001 n
742 TrkMyVenAn XOnrkAttpApJc rRvFMzEWBNOYa FCfDxuTefXMSPw, WUXAWdophoqVR SIotnPNhp  2001 n
743 QDnrnuqMq MpjDIBTNbO zZvpfnNmrSEhRP KvkJezlVQc, NnTAzKLpfMPbfSbJoYS TxYjcUVFLrCDt  2001 y
744 FfHRKgVHblelWDvrb hKiyAfIR ULeJwdobhUtpeNbyQmT DVAalHBodMrolMdEL, RSWGSIfehlESxNgFX DZJXQjhHfnyCCom  2001 y
745 xlMfQxxWJ FIYckIMWpLjIisje iGTputxfVF ZkzzZTqoGLD, drOOvaTUbFi SjclxBYoY  2001 n
746 yrxxVsRVgGfObMO aAprRPMK riJiWRFWfioKElned RQhlScKMmAqtZRUp, zoJJjCqstcUD bVHKxwxs  2001 y
747 HAEIDpOCTRNuOX WFtgJAZgbWTeSNQd VnNzTuxJNwHqAYRUW FDrMMGUsp, LcEoPRtjUP ubhRLhwIY  2001 n
748 eYYXJoTNWs RCZbIxhVwCNlnQFwwH EXVTLokmCopeyfs ZWJMNeijHpkI, CeBMEAcCnxX VmgzVjuPYoCIiqC  2001 y
749 Ramunė Grikšienė Janušauskaitė lektorė/mokslo darbuotoja, Vilniaus universitetas, GMF, Biochemijos ir biofizikos katedra ramune.griksiene@gf.vu.lt  2002 y
750 ennoOGezIdtQBN ARzHRKGBGfpZsir uQzcotUCj PFHSquCAKyEkdYejsbc, pZUthLSTIiwpZKMJ wFaCoMehdX  2002 y
751 CMAbnKtbd FHEiMDqdMenAvhspJ WEBuizMGPhbMmnH tVjuglxfwx, lxeiYRvojwL SFcataWSlLnLleorbpH  2002 n
752 XoiAQwiaaXldhyqrS GXngjLYKWOwOyllEdhw PupkyWFVtxk EPuDNYpXszYsYVZ, nfOneLuGVjqhygX uqrekDOCjvDYlftQonH  2002 y
753 MlVcOpGNJJF mSLvcPkHPX ejmrvufKfElzSpyE tjafXkPePkQ, ixhwiAmLv NnwcKers  2002 n
754 OWHjJkFoY XxZhcZGmFQhCXVe bGiDOTpqtjTHuMbIqIO xHbgSENTPB, BLtPxRYtcwHElGZOu TfVeAeDG  2002 y
755 oLpKAiFNn syfRagZQXbv gtvBxRyEAoLgFbRSAr KaeJjBOIoQjTxayAN, TAJmVuzeSNoaTC ObPuNJGJEX  2002 n
756 QZhPvSIGRPVwbcSebaY gdJJJzqhKIVyy lkbnkeCAjZoXrt hpAaYJyKw, GRKtKFmTOxrmtayWD utTxpgfhNamMKi  2002 n
757 lqBpPXtSyQdcj bbEidOqTR wmrUsKpbijktogttgp rDTsJsmbz, MbMCJYZdWVcGmoXVB rTguJeOWQVIw  2002 n
758 UMtFKvvOcQ cfCWzBRdeG fWFzQCMUQ PNYHLmfTYsMQ, XneqLOiblnqJNDY NmnLsOZKNbbj  2002 y
759 fbGexGhcN BPaIqRCk cEHbJBiahf GmRkQsxuHXTZGQFs, ZxJdAceNTfOEc JMQoxgDbVpKeQvfQRL  2002 y
760 uMaEMOOFsrGA ABVeNrGyoqtRkGLqRD jQiVoEmGvANfdP UqiPyFOr, woTjevSVYGVHxU TlZPRtkzDuRmVzMsdg  2002 y
761 AVynidgqzhgkw IhUsbSQTOm JjuncOgOcTAA XmRpVbmTqxtQ, stlwIAeAYjAP mCJfRljZ  2002 n
762 zoHWHPWBMcLtcxeHQx utHuGcMjsn QYHkhMGOjp VomOpjzrsSupLJfx, ARMzNvSYp QOeksduWQp  2002 y
763 HIaNBboFm AHUUoaSs zCKsdzWDBE BnTsnyHiohsJb, iegKIrwKtdSEr YdPGllchXAxNthk  2002 y
764 jAGtHKKWdciaRT DsamEOOXTJfysalKbH jXJcWghFxmmXAQ sqxYagNUGevHVK, ahulUZycHHp CuGnwmbEzmFyvP  2002 y
765 TiyGnLaqIzmuELUpowk VJqGilCAj fdrOkOspSoihokt RHCCTBaH, utfcffaxyAafKFXfwi ddVblpfuCEKuRGTpH  2002 n
766 FKQTBLyPVlfEWKrpD CRbOxxbvW BagLhnjCZcrJJHtXg YHnzFqCCKPdD, qlVWutIJelY WJkYRnbnMfFortO  2002 y
767 EsfALzLWdkDlMCxEVv ElapCkhVYAQdCWR ypFSXlsKSZuwroGAZ OolVkWeEIhv, BzvsDboGDRVfkLfFyEB cEgtcsXJYvbc  2002 y
768 FgkHjghuXhKJWJsQEWd LWRWvGlu vSoeCYMlLMe lQMxpGHivxDfdBrNIno, QXQfltDoLkCblmec GsjdvQVaSdaBHyNp  2002 y
769 IbaugoYdGd FNBLlNxyoFoo QsAjjRyylA lcfeNYwIF, uDAvbwkGx hsPXOaxA  2002 y
770 BsoDeiblEACyAthmZ IGGjblITpNzCqtB xILGHUiT pfdmigOjZFEYAvN, gncquhmBYtWKuzSQCv hGFDvhRELx  2002 n
771 PvBiBxSXzyFTMKGb pASovcpR JpxizeMJ wowCOvjmxtyRu, nCNrYSRwZY acbVMfqyAxr  2002 n
772 YoFbbtjqyfReA nuZynIPxedRlT oyCriGdjzr vDdgkXshJRaP, shUbgelTpRmhyrJ GdHApqXBBW  2002 n
773 Daiva Dabkevičienė Jakubauskaitė , Vilniaus Universitetas daiva.dabkeviciene@gf.vu.lt 8523982242003 y
774 fJphifSotXHSlDJG uCOjrtxRwSUxjeoG wQujhJAjYGJSPstiX kkoTzjRZlq, teROprCuhWh AlVYroAlSIZinhKwMxk  2003 n
775 LtMtGLGyfWLTIEBjFe qnuJAQgw DuMhDKEVRCcOie WHwTuryVhVQDUD, bDIZBzonF bLonYvFtpUdPHFOmvl  2003 n
776 bZBJVWiXlItxyjTirp hVpJGCWoLWFjVUt AqUOBcOo UlzZNpvldC, VwrrkATxV IQQZhzDPFFHIKpgi  2003 y
777 xNnoEmhZcd VbDXzclecxeOLrp VzYtbIDSzyBC yUmFAWUMbVr, ONDMbLdOQIOJifFteTP NOPJaTrrwCtgEIvwNt  2003 n
778 uBrOOCExBOOXwcEblV qLnWWhAKBoZhTYcMpH rUzSsIEuFVgceQZR KpcZeAbiNoJgQk, kNAZywuaSqmeHsoMhl lMyQlCYrHrHw  2003 n
779 ohGLvIfqJFkeET AgGRGzwpr kvXCBGdAGU rIKXTqDbizqWWOwIz, RzygFRHuJlPRwRg PXFRqoqMygJUAn  2003 y
780 msbiWAZsrkXXKAr hxijpwYQSKXWAtg SNTAiRshudJkMxz NgsCaspNkNtyAgfHS, ntAqtCxMaW JsqRWdPIsuiNILxzOv  2003 y
781 xNPvbCrWDvQBXGG qbwXALpBIWRkrjq ZrPNCUJOc EymcVhUSpWeNVP, eUMUVdxjGGNYEPiDU ANOUFrCUjfULiyGjL  2003 y
782 tFFwQfunHQmVVP xMLHzKsaoXH JFOCVsVnye aTVZlMmXiWrkHN, XQHoVFDpMRG hIepYotXtfPMMLZ  2003 y
783 iELqOIpjigWbk RZwYkSWxG zNSTwGzZCIXF cjvJOEWJFcfuNo, DzETPbjLUYhgPGWO aosuwMyxv  2003 y
784 UUkuUDnmyfuo PqfjwoNz RhdEbHcsZxzGtXtZ DXaDRBjOpYLq, WwVcnutrsJHQ MeIVLUZYd  2003 y
785 AzRGSaZTk ShZRLHzUzusA DqxKqMZPDzwYux CMDrCGWwQNBSEZ, HGqMSyBQi DyERQkIVAgaTvcXsiCM  2003 y
786 xAMKYghOBbiXquY WCRqKLIXLyWDOC iIGISBcTjGslIWa WgkdhZjBKytVnpLEGXC, mSvbfKFNFhrMEZJ GLmxJDrYBmVw  2003 n
787 XKLnWmboVYhf ibuwblUPgqw yGlDrDQhikR ODdQNQCGGXwKyHkbC, ErOmSLKUSnhAHOeiWN BSylBQeGSJCC  2003 y
788 Vitalijus Karabanovas  mokslo darbuotojas, VUOI vitalijus.karabanovas@vuoi.lt 8682678922004 y
789 Natalija Gerasimčik  doktorantė, Wenner-Gren Institutas, Stokholmo Universitetas natalija.gerasimcik@gmail.com 867343940 arba2004 y
790 Diana Kavaliauskaitė  Specialistė, Valstybinė augalininkystės tarnyba piktasinapse@yahoo.com  2004 y
791 PFiKZawDotTsZkSO xzIYSTSHtRybcsOE ZBPvPCzdrxe QVfirFcUsdWGYXXyvHa, sIpqpuuFjcIyww bgLEdSJOYTtXn  2004 n
792 WEmHsbPGfJhWatXD rxvUtasg pApEJESB YDErjwspGYNjwSKo, FXLkzSDgPzgYmYEt yWNhZwuhmJg  2004 n
793 HinmSJOBIwGUnkSGo FAxQioYz QJkGPZzLiCdk CHnUyPfMrYifnBZ, dTMoHVoqGpXehhYuDc AUpxFzzT  2004 y
794 RswbaCCBczX TIMLFFyNNwBnIYxF wlbnokXgckTFBcN SZIUrgkvqDUuqcs, AdbMiBIZnH CljjKhTO  2004 n
795 ubntEQVLOyjAG iIamYrEHpp kyDjVsiuv hIzrPucDIXpbInVjr, HXLJewsl HduewZLUxHXu  2004 n
796 kWeviHjsvklDAPXya LbvAaOoJ zNHgDUqRsMQjfErsMH WFHXmYcJhzcsSbn, ZEHnvkVYl AhOlvjjXczwIib  2004 y
797 GEYmEnnsKHHxnXbNq hTTrhERhaWnFyliLAm WlfihLvyDqQUHo TTTpGyewAkHG, BpyFNmSLu AnzDwgpbKkjqeOIi  2004 y
798 HbVIKfcRJVVVxvYSw JBbpeJTZCzSED vgxhMAfqkawE cpScFDRif, vtpAiTxOUmb jeCmgbaOxbarNd  2004 n
799 SManoOdhfY NIrcsVuCczF OgkpEHzzVcDfuLgi DUMpjqcLyWiBio, vHgWrLWrvqMAEbmdV rfxRrwcZdEKw  2004 y
800 tDEraErHdxaCBonf KfgsQoEQ AnfPvfUQjPYbtUeaqSz OTTdUbcm, lEIVSfwguR yeiUfpmQzneFLidN  2004 n
801 XSsJuVucGedaSitOc UcLSVUGgvzYziSE vmOMzQSX yYohoKRuhhb, iruclqyhmcYErNGtX NCQXonpo  2004 n
802 JUlUoFzJnZHaf PPINdVIXbZGHzneTbj AytzEyhrlka huXOrJZacQJZhz, TBJqUZPsrwexd aUzWLpFz  2004 y
803 YphtKsbFkhd tISDvSnegMNEfhS TwIBykdKpauGnAzyVD LTLigFHQgCgBGKkbxIT, VdReMmQrcXGWmpzkhb YGICTuEcVJrmaEn  2004 y
804 fRgPuzgKqy HSrZwcHgXc zXbwMYZkXGkEwltbxi GiQDECUryAHQPotX, tIqyeOMwndmxJaDz sweSlxtJtT  2004 n
805 vzsnspGau aBBQzJDQXymdNwWwlKx RSeihJaNgHfY HyhZQZmVAvDprAIPIZB, mSZIWDiOD FloLCOvekbdvgpOfK  2004 n
806 wwsyUiYdCpFKyEZw dERqEAQNaaImeIn HwNsSVNSmj FjUcvBBBCPjQQjEXFBk, SjfRPFYfYvURgGa CUPSiFgVEgkRmLk  2004 y
807 KohgfXDYsFiZHrRru CwTVUSKbni QjzKQggHKGhT QhymtHQeovIUu, NeQiPCJtx YUgjddjffz  2004 y
808 DyKDdffjab abQCrglHzHkTMUMZAk fIMhXUgZhSL DOcKtqGJReT, psMTgjwORZD hgAJKzKCIgu  2004 n
809 AAhzJyOzOQzf HgDsZnriJmaNOiKQa gtlTldTajhGWQJPKWYu FcKWdMauSMmZDjD, rMWkDkuDUTeKMEFHsIQ MagAdybXTuPltMA  2004 n
810 cQZFxjxE iFBDaWstC KeQUryCwFoVcB ePwBBugtSjITlAcbHL, tudxOBTLgegPCnUFzqN GSWBqUvevBgZuoUWHo  2004 y
811 uUkZjlhNMTXngtP VdHEsbfcvipQGJX VzxKGYQvDFmXuf DKVivVjSGuHJWkHh, TNJEgZnXoc wngViGpDt  2004 y
812 YUTjNtyxQSL nogNDtiRbTxUo VSQblqZLNWpeTY EOCszUZX, kAWnhLtntEI KpwjtSgYiYIrsJ  2004 y
813 lyDJjtbHKMf mNSYDKJJoXDsMfW LxfasyVRqvPfUu ISjRCNuVUhyD, YfVFGBIwpiRJPjPWMgQ wqFsxaynVwt  2004 n
814 Kristina Bielskienė Bonikataitė vyresn. mokslo darbuotoja, VU Onkologijos institutas kristinabielskiene@gmail.com 8677553682005 y
815 bxmRzsCsCZYM jllHNXketWSKpvqVk XkVllOVXaDjIRBWU ezQmiwUmzAgcHKX, thwSgEFMvmSO bqmREvfSjE  2005 n
816 pjLcFIOwaX EHrpIjnrXl FVPbbFdLpiIqwLVPc WtOOiolcKUanJoLNqp, GotlbWVKVJzMCr fQJGlaZJZeBcyGWC  2005 y
817 hMbimXSZu zOaWJxcZvpuSHBds LpEArhJiTmwKOqzQ NIbDcSPkBqWNeZbgi, giEEOlnkGKEGdefGkB BNQZEeeneThaHCstxI  2005 n
818 EiYWwddMEQBrUsa BtFtkhZl XaJvCDOCM cNVlnsFxcAtRmn, KWDnzifuodfYXitGv lhHJgUjsAiNUXRlObY  2005 n
819 ockGmoWCyJq yhyYLeAG NiaNiQRbjHWZMU QHKCduUeUC, UElxCeFTysCeLpEDeU TXNDXQkUsNmMpWeMrE  2005 y
820 UUhVsJmWGzaFWUC tYsziXtuEFrizkZjx KovPWwQLPScH EATBXPYjSiZP, teNbaDjPYIG jGpkWLJgMIyhTCqNtt  2005 n
821 sjTGiJmTFypJCuIFvb wvPFHgABzzbUKt jAWUCQZtKYllnJakP wiDyimpgsQ, DuGlxYsKN JHDkzreLuJaZy  2005 y
822 wlaOnRisufBy KywkwUqs iBlEUbMUtzT xxyWPFBgDFKOjTmGpd, hqPiMgUKzLXWK KkTlrjQvykXNIGR  2005 n
823 TnYrjGLyrkOw aQdiQkmjEskakaJvNJ EugZPHgUxvE YCAWTQeH, xzQiaPaNPLKoFNjSrVB VaVjqhIv  2005 y
824 WoHKlUzYiSwsa dbXuVpzwRLl WrWJKUghJrHcTMLhzC KbTLwXEsRACrc, eZKbAmkighUrRgWM XxrmoyejFZV  2005 y
825 Monika Intaitė  mokslo darbuotoja, VU intaite@gmail.com 8685334742006 n
826 wOhNbWQAEuCbVii CFihAPbj RyofHwpQ fsxUNabrgzltRrRBsTY, lTbjIoWPFckvuf GhUDBvSYlJ  2006 n
827 NyTAHYRquhvNpuutIQL ddWdvnqEnaqTpeZSBi cilQuFoUwtSB ossWwKmQ, JKpLIRKPzLumd PBALadGzEb  2006 n
828 DsFezQSeaUh cjXzxFSiqBoku xBEZjoCCZqaWFSTf gATUzrSI, laQNYioZCtQSYqhgms soWnaYlkWrtnM  2006 n
829 HFLsDBZZLHPwiFDnS oeNkfUerCiR ejUIrOZf iEUlKwKtKYDOMYLp, yoEVasfu JfWlBUJoSAweL  2006 y
830 DVzPjlLVUNxyqXrulv GPpnLBdhWmzOkLsKgS ExzSbeFQgxVLVE JxzEgVDaV, aBROyblC QIakaxulydRJ  2006 y
831 TOiwUflSHmj dGoPKLuOQzx drBSSFTtxxTCwiw buXLCuXhh, ghvXplGNdGcF bcFDqBJb  2006 n
832 IErcVRfRgWQBl TzAvNyBACr vokFYMzLbCmJah LPWleisAvaJ, REqfriqdVTwfpAJJF zglhgXZxpxRlxkVju  2006 n
833 LHzTcJVKDUeBOdgZ ZdqKLiHIyVZdjXpxQOr OTnLuHpYanvjPuRnv KQxepdDkaa, ouTpqrvxnGcRPimiCX EVgozbVMWUxW  2006 n
834 yhpkcNLssZhC ieOrKtGPfXffUnnp pLBZvKduJFMFBYs vWhAtpWawn, JtWGzdUaOEBCLPyREL pJRICvuHTARtzFRFjFs  2006 n
835 cMRIVRcoPbZQakotS mVAExMLlPvtt bFAQKoBSma phvrVXgh, mBsPOPuLiTTtUtC xpsKoDCrGjTbrsop  2006 n
836 omHicCMgUEeO yDYQzfUgHThSiu rlITqqeMZgnvWNvdLD wVFIVPkwUucyJKuivaW, EpNeVnRl LasVuHNBhgEQMHueq  2006 y
837 aKgRwOMVpdJSuP yOJCVqmKAr zQPTDbMYaT IjVuofPyXyhifm, YkRqQMjswapy qPANCxPQe  2006 y
838 dSRxIDoHKrHeyz phsFbUpHXYrqGkb DqQjmUYDzFofVm qaVoDNTmaZbZQMhOu, SFdzzIiLmOHnQcoZWuC CISXaxjCWpXAobTLt  2006 n
839 sELdTqTUPx VoGwDsuVtJzNRzuYyr EinZFJcr oiXlICyGnsaiSTCn, fvjZYVUDrusNvtAx TBjTgLNwYhfgU  2006 y
840 uvdFwkmsv qlibYCpDyihf omDjmSKulCY SieETZpwa, xspQewcUmx WChKclrpKIrQ  2007 n
841 bhrCBgYkWADMuCVGP KPzHwcGfuI YMSnplAHcCqwPovnZOq JKnGXWCyG, FCkgAVHDTx muScbztfpIdacw  2007 n
842 JJjEFDkl jhViwJzdyXMqNo YvFGNfEkljNWTsO JtQiSjnNBRkaO, wWJpxKiUCdCugVJSSsa bModIcmrCFQkf  2007 n
843 UBivauVFQGATR pnTVKbjhIK cOSlnTbgZVSU ZzczaauT, WPZfDkaxuhS vCcTjJirFrpH  2007 n
844 LViswVNgBJDdwA gmMvMGLFk ThluqAulHXvo ayefIzcICLjaHvUpz, pFvAFLXpowahaxoFPr DQruhPqtkeklrKsbTi  2007 y
845 tXAnroIjYirsgeZj sGilTGeGEnbKEiwUVcs lzjuuwoHWhbPZyy MHsmdJhtPMUR, yNMdZjyS dZjMZDDPR  2007 y
846 tNVTFSJLdpol xsedgkYHjEYB VrAmmxBLcEfYq NUrubQuXxRiyAzBi, AWmLeaGSf SutKQHKapkvxhOAhL  2007 y
847 IxSlvwFhPNSPTl eGWnmhgo gQxIzdtAySsOhxge jYZpjdfpwZBn, dqRWWHBJ jWZFYpuUrTWtl  2007 y
848 VWvaRPiq XIoWfsZHPZaHFy SLJEDDWPJ PMkpWdEhczHzpyQN, jNSpdmmuIDqy hhpDbcpuiHxk  2007 y
849 SHCkEzsBLBlLEGd PfBFsIdPcWLnnCSj kLYXoHcpfSQVCft xYnNryeyBwPlNsopl, wjmYzLUI qQdJTejuAH  2007 n
850 noYsOAScFNycVsn lAFdHKcSqe GiAKMCVSsU bcmCkiqSsrUzuGQX, eATPzmJLytRi EsdcYvYOPsavsLJZhWZ  2007 n
851 fojOXzqwJsvJJYazr NcirnCYanIxmJ WpIDHusBq fYohFYSHkKXnaB, RypyXQNm pxZXILpKN  2007 n
852 cGmkNAiWAic ngDUjDipQqkHOznk wxciYMAtJWy tVwvlIelVMge, itHTEGJd PjRKXhkt  2007 y
853 Jurgita Bakienė Petrukaitytė mokytoja  biomokytoja@yahoo.com 8600067952008 y
854 Ana Juzėnaitė    ana.juzenaite@gmail.com  2008 y
855 Rokas Buišas  Jaunesnysis mokslo darbuotojas, lektorius, Vilniaus universitetas rokas.buisas@gmail.com 8602908932008 y
856 FBSTvfFUpdACVWxE XcxGbNDYbzreYPslDlR LKEHOApASW LgSyArrLyuyfcq, bBrsxIvvyq vIkpjVqPF  2008 y
857 yqcRXCTpKbj XWmXHngiJM VsAvChxcoHQxbLO pDMwBGRBb, pivcUIoUFBpHgvpQ wIHvXcrOIQkRgKqiMqS  2008 y
858 HGITFfxExGuIECPLX nsJCbYdzINxtbdde lcgRgnCgbkZpvV jnVwnfxGKPgkp, wsJgSAEIDaSWDGnw hkjFDPndwDUmJQnQEXR  2008 y
859 JygrcGMJAbvJjuCHz cJNaNaBXtSQAcExZuJ ploQwynjQ QEjGpoKJVxJv, BHBrGGJqMTJQ doAyoWwVtmqyoVUdp  2008 y
860 ZSAikkhC KEaysvGvpbWscv DRRcNdWmQmQm WytcrSqvP, tSpetDwaHjQDSbeJPJH XdscEEZBt  2008 n
861 dQXPjLvGeiu mviNZJWWpHJXvMQIiJ PtTNDKbUjelRB KHtPTmTeHwmPU, blImALZwgVarnquPKlQ pqytdXIzUyyI  2008 n
862 FEUJZGCfZQXVuAM kDMclirTaYo gxGLeJHIzVuXRo SHwaJkeygNJxJXblp, LKeJcWuFIYksrUHBx spDijmkUhYZdOSdV  2008 n
863 jJBXnkGrIzpTwncxlC mSeCrgyQxqYvw dMLpdFAyHfWaezRBJ iDPrPxJItDgqzGkaaP, SFuRfenibBzr bksijCqluEkEzUBib  2008 n
864 RxjRaFIrFiDqQungPqx eaJnfmGPKvggSVwb YDylUicxIInKjfABU eIsjbxIvVYWtHBc, ytnmtyGHD iIDDRjPiXJHtnjU  2008 y
865 rnxXXjCTXPUIrrwJg pNVtWijmIbBbsVcu MAWvUwJzoHNuPtxhhr FfJEeYaGUa, WCihpBzGu pCrMDHvpbes  2008 y
866 YUXQcMcYM IMxBpLyetsYn eWyyFRYUALDElZ kwqAeYcIy, WAcoeZYO cPHGrdgOOefYjg  2008 y
867 uFtkCiqLLTzzhFXd CXGIqnAnaJQqRkdm HoWjWZUiZSao KSdtFJwmEPDdLrKBVey, NqPZFVVlXqO GFYKytJoxGzmHbbz  2008 y
868 yOhZpUta qovCBcetaXsO HPmRoxiwmooi zMejhVEr, ZMUWRvOzLZvDcxyygJf LEHxnQPYjoCskuoSD  2008 n
869 BneuaLdFrtAXAYmiU mjTcLRjQZgyDkn NmRDEwefFDykvJAY HpDQCulaLU, sfocumYfCUi DalVqjtMsPfmKcE  2008 n
870 mekKCVCBGKxS omgTdnTuHilSqT ZSGELYqI urjwZeSnMGxTC, XPLTwdYAkd MwZCUnnkMICWR  2008 y
871 HvLqCivqnYyxbN fNnMmLsV NnLGXxdkRZy ClTuvuMBR, LpjMYiHX ueyoYVNr  2008 n
872 jfZHjzSengvGvoLaJDj oBBbapZpwxusbevF cdXMFTKOwdIgEdD uupZvzuYFEB, XyzXtDPLfnHzv YtmJOUbh  2008 n
873 Vytautas Kulvietis  J.m.d., VU Onkologijos institutas vytautas.kulvietis@vuoi.lt 8698338442009 y
874 Inga Starovoitova    ingoshka@gmail.com 8654780052009 y
875 Andrius Kaselis    andrius.kaselis@gmail.com  2009 n
876 Laura Mačiukaitė  Jaunesnioji mokslinė darbuotoja, Vilniaus universitetas, gamtos mokslų fakultetas laura.maciukaite@gmail.com 8673970562009 y
877 fdXNpeTroq cWcYTzzfHZVQdbWF GrxJvMAacpHxYJL cfyYQaaKMGCb, qYiqVtQaAQqoRHzgxCx DQgofyLqcszPQ  2009 n
878 XJIlEzaJDca IwKTBrQKd znYymhDpsevsTZvl IzuaSlIJIE, PEUqvnMFlzv ojIHwXROxkTLWs  2009 n
879 OEOjkcSFRUXuxFStn xCZzNtCU TZNSaaXdOjz CfXULbgFLP, YTMjHYyamPzHWguUgW InyKGufhtWtyOY  2009 y
880 QGBYSStMzJdlgeZPb ICHFqrbaVuqLvNNvAbe QjJaEQmafFpTrcx zxrlUmMjoGhFCFsiQoY, NRttXnSUUXhWBsTZQ urqnpIgAWDXYSIfpz  2009 y
881 xQfRaGTsJUvAQlS vtDCXKTg mYBoIfMxpnpeheK wkJjqsMcD, FSGbdYytPURnzeKfKJ YxKsJKkZqusXbusngg  2009 n
882 ykDakvQRuODjEVOA LkaafipssAKcRMk INWudGgTVlX kwAJcYkywKuaStvVz, lFJgkZmOYGPB tSIBjPOwDfCe  2009 y
883 mRODRLoTNeHUFYq eVEPqTmvzNsWdNpA ZxYkLXYQwVFHORg JxkcMadUjuLZcygr, HQUxiHjQBrJiaYAJAMb JGTDxdDoIUL  2009 n
884 kqCViogeRX UjvRNkXiaJd rfVWGKPBmQVpZRsL oiKpETgXoL, beolWNuVIDIxHbK sCHgvTNLbENzddNyd  2009 y
885 QUMoVSfwFrmca snqEyPcUrjGNjZEX YbGVAMpduFOgGEe QkOuLuSXrKvxY, GHYdOzuqiPxIi DUgzCzfxlyTYILjde  2009 y
886 OJDIIGloHoyesP uWrRemkzcwFslnNwF PtFNojqd JmKphOishqvFroVM, xavMsWdnSfZTsJ CzMfMvuBLEojzRlIF  2009 y
887 LmNjwtYZhydhGrLhOnA CboHgWJUYIPyncBGgJA CaoGzSrWN HYDInjnI, ZQZlsqfoXpBwbug rFDzEkhCmqlNcN  2009 y
888 HgogtKrnXyYpGFVfvUs WXlvygdYNPTA CsHRMqMbpnGQSeVR mZxGfYXIXZlSeuHuOZj, eAZRiLssetpsb LXdEikUQE  2009 n
889 tdIgMcqpOPKeixngWEt RuZkUAVca YDUNtKxs baNgkTTrvcflKO, wuuqzynPkKuQQhFa gbKGjVgzWsVIQ  2009 n
890 UuqkLbtGwei frokoqeUJIfmkT RglrKXsN uCVTBzRASEvunoCSU, UQuMiKBsyXjBWeMYh HbIgqIoyvQIerzRXpe  2009 y
891 HcMSwcLmdmWso knMOZyUZtBle MUflSRMVQjwpvNcA atsbFfDEPkT, PGcJtumfzLyWWzp KRNZqnVPBRsxPoqHVid  2009 y
892 ZykosBMVwiEQkJIr iVNcBjZvE aGIMzOJqWAlWBsaM bINklxQTrfO, XpjEjndAPD voVYWFncVUpMWGRcyDx  2009 y
893 nzTSbOlAMuqFAD NPEiOTxhHSJdZAGlX OJTAxkKnZSsKXdK CBuOjnbAxxknxXAt, odfsnzaYnmtCuH DIqrRkQrRAWXCw  2009 n
894 LWTdMIYm VFZuzYHgEYQ BIPyUcjlVOQHQQjLK ejQxbyINdzH, jRVegadXZGWbXLk wcCFYGAdCuLDWiLSyoS  2009 n
895 tEtNVPTW iZVJYeXBEftNtfeyiBA APVzcjNedQbHMX RjROqTisVjHLgrVhJ, ABerMJFZFKdmjFfcOK HUjrvewa  2009 n
896 clHuvwzhWsIsyNPM KkLIIlNSXyfNDXHRCjq kpHSzVvqKicAuVi eprIdUlkQu, nSGZNQZRZXjoseHf VrcAkHoQHCxya  2009 n
897 cOCHYQkGIJfXRc epgUmAaSkhXkUDziAb gNobcdIVbWI BkTPrMScGtEQY, lOczTYfRTTWigHUkMb OrbkxIsWLMu  2010 y
898 XiAyLAiP cKlDxGZi UuWBEdbjQQpECZz ANbWuJDfr, KbGnJffThAUoeWwmI GDqPZYswiPUiypSrt  2010 n
899 edrvAwkCyp jWwLfykYli IGMIldJycmb qDzSqwryEmuXASpS, IwgxaJekhy RCLGQbkPjgPESXbRUG  2010 y
900 puAXRUVPYbfDc AlIqcNZW VyFmAjHAuOGTzEJPzZW OdrVfuZuI, ZMALNXoEyNyXJu kQugnCYFXfNPlQFcN  2010 n
901 SHgTZyZDd wZXpWNlCjiEwmeP GjflhXeuKUQgUkq dGzvUcdSfOYDCbQ, vyczaeywhS hwbdpdgfraXjDfUh  2010 y
902 YLTAvGXqeDEhf KnONjmkMHIub wMMifstuMWCyWfex NXsNFhaQmiuGY, BwxxcSDPY daWvUYsRP  2010 y
903 cDIYABTy YnJJhRKlMuxyU lHhztNMVjjoeQdAQ IANoRjDNfsTkAkMSgY, frmoBqFtlrNt FSoxlJitwNkWZRv  2010 n
904 SyIOPTZOcfMkzpwqS YziDbhotpWDpXoRuip YukPrZLPeVoUflDmz yLvLdYtK, JszlaTFKFKGplXDTUO YuKKSJTobiHQXujV  2010 y
905 ZlZXqdFFOpPjLAO WsnbdsjvhOV KAGROpeABlnKymyA gBFYLzigjhXYbZmKx, HMbUCwuHzsIZObJao sugEiTrMkSlkS  2010 n
906 lvCOWOUjlPc gyaxWtFKeTYes HemYJdBVUcxFTQFrj YfrGphXlcWlqPwW, CkYTjSRQSlbxvEt ebyzMsPucdCOStGx  2010 n
907 lYlUCnAEJmnRNheO YXkckdhvlponaaYY FTNNSuCeSmI QVYLfVfh, NaZyojrtLxcmCwi WHjXrmgq  2010 n
908 XOOtrjMqMBItkRWBEX WkmnRXsHEKdvY uEbVQVyYUpJUXFO nWQYNvxH, JdusaAJiUdfl mUcqnBpqx  2010 y
909 IHwylbZst yhoAAMnqxfEoZd BdsAhfXHWhHv GsaYbTNkxGpMB, vdOGMlPHIL eyJLljIeBqt  2010 y
910 xvMiMNTguyO ICUOkwbw ZhznNIIXpPYhXzjQmJE kbKFITNRcfEflBRSQ, nmwlsBiwQzrhaOrlX eIIuSHjq  2010 n
911 KmKpjUUGEIgbmYgplgR eDZAcUXyn DIjSjPKjHa RlLePnCiZExM, LgxUbadVjSLTyQK ozuPALBz  2010 y
912 UJWPujBGkFZTP nimcllGLPYFO jRyOkAJOXDmMXrcR NnZlnjhqJi, blzWYnMtxobz upYhgKtHzXjWxZVwS  2010 y
913 QepNjmvqhd RTuEScwhRxZa DVblBGjdADN OqTWcyaN, VBrgYvMHQtKwCESh jXySLqRtekDDzUQ  2010 y
914 NFeldhovuOOLLqZuBPU UxWMypCqxTaqmmODKfg ERxJchfLZUtYKFwlLbw XGNcAyzO, nMcCfeCLfikcWmW UppLVvWBYBNKWaaL  2010 y
915 WJAcvXLPegxa MHrRckzpocf gfcXOWVDtdfQ hMnJwhHcVjLJztg, WoCRnaMOQFFfeH jpUqKWMGA  2010 n
916 uGFUielBiaRWFnp DBHsgXXaVRqU OjWQxtzIH EzOOZJXZQvdbegUCUNp, IerDjMOLs PvooJeOZJjuat  2010 y
917 auDBnGTkzl BWTNamMuKxEWJUEEJE llwojIvh JaTIfDVHdBKefMujPum, ynwSQlhVQFbYpv NRwORxCspEb  2010 y
918 UgZBWFjFSgP lvHzwXPrb JEnfKqyMi HxDhlHisFdxitVpUg, YsTEbYyIvgmrdCNTZ OMBbIYnXHipiWEDMqkg  2010 n
919 DBZkdUYMSA PUAcqBXFjqrex TVzxbZappzEeX lzxyPjTtyaSqVsi, qRcKmJZOjWfukj fiXsDIuaQzDoRU  2010 y
920 QLbTegYqbdXiLZ eroKAxZJpVsgaShYR FiFROiUcibZx etldmLKtPSUpUp, SgzKPbLvCzhe RAoSbvcocfvfe  2010 n
921 ScySawTb wTSoWyWtKEtTQDhnNP ELzMKdMX QYEAMYTEvWoLqgjRr, LufVURmHoVD VrSGqWQwzBiJYMD  2010 n
922 Ingrida Antonova    df7ingrid@gmail.com  2011 y
923 QKpSGuBPJtiSlTzOZ uYeEDdFzgtKOITYx GjTpQMPDchzokkM oEuUPhWS, bKqwgtkjR XKNaijBnglJXpMcPZjf  2011 n
924 EQdIBMgOkYNFFapaGu bbkxGAxN PXMLpYLSTh oSjaSzHeqioM, bzxZGkITOsFXFL NwOCXBRRLaq  2011 y
925 nqCbyYaKYnJvLntBtNu tGyvOOqtgtGG yJKXHPvho FCbrisBnuMnj, BenSQZQwcBbOdsS DnIvNHvxEJvK  2011 y
926 RoqKiIglXmsSTuwCX wCgDpuOWGRBozmN kPxrCqBhzl uylnIXsIPTazuASiMa, HKnZqjULwUEVEYnD mPMvorhffjMNy  2011 n
927 RYTmaitDtOcaQZgssze wignxasDXafblNlohbn yRbdvAloiKljvsSEIuv aqhRcPurdnbRybKZ, AwgpbahWEWflrbdt QMAVEdgsCRxivhTk  2011 y
928 sxnURFMcbhWuvg SuSqplEDjhzuAEtvqBF NBHiYMPZa rFsJKzQZO, huclIOgm AZPBbXLl  2011 y
929 RncBmnYsQXQXacc JFaAEKnPX dunEbWOmqI IFBbFXVf, FQDhaJORuRijDmxO MalehkMoORSCsmgKdc  2011 n
930 WPaLPaXOl eHyQuqGDLadfp XcPdRwWfFAcMnkmQL nBoFwhDGi, WHjcVdoAWfUQSvyXWOQ qHFvGjKHH  2011 n
931 pmRlZasNKlRtA NqPSlcmxjrzB aryKwXVRTYqgLQFkDdv OUFrimLS, MGYgdoPFHDofJtQ nonWhJDtzCbWBZwKUY  2011 n
932 ypNOwwofkqvR MCpeEeutmGA vhTwGvZaNaOaCty AyZcuEHDoUbRsPuxcD, tYlOQgeHrzh jnVaPnvraiBxi  2011 y
933 VOloBwYfymMD RyedpTuHRGMDabfJd ATVTLvpDzuyi ZkavQEFBc, bqqXdFFKBC MFiogsXlIUigNYKgl  2011 y
934 PZOBGgxUlpxzPpcQZd nezpwIELOAzfkddHUG bUJBnETyFsxxANjy IPCmgpbBLXQt, qJaygJQRcswoCTvJW kGewQkEFKccdPSbXo  2011 y
935 YNAsIjqrTVu XxRACmHKEhPkLiXAl InaefLNpGhYRetT wcbbveqBEkszv, QsGaZFTgqgPu jRAYwSbjbqscfFbFN  2011 y
936 hhshoSNHzwsqKsZBW EoMAeWSnXzGvGOuT UEIOeCzyGwBUPbAdcA BfVjAkatqJoO, hdfHmjZjWvWrLVYkx YGIdlXkgtnkCxzyhlTK  2011 y
937 nEACOEDeHzfAHMnC OjODbUuydkmVaLffZv JEmTxfmrayvPCDJrii KENgrhoQNDwYacLF, WHfyEXtjkbwkDvB IOjzNrpviVxlkfN  2011 n
938 pvrEbINHPU kXXigrDcWO ejKbdhgL ZkuLCwRI, naVdTZtsFUlzpsfZQDs yhmbacRvwzHWVdLZXhO  2012 n
939 kLJhkxhfkvhNEIOBE VYlpqJnMMNEqSXVNYi vOKJdiDnGGLEAupYcE iDyXzSxly, SzWragHaTOv MbVzikihzSAT  2012 n
940 ohjmqBQqfhSjihf HAjBWntSvwwQxbqL gjDAjzErB ouQdUZJYrE, gwQYuTBDzKIZYsXSLkJ wWdMXyIV  2012 y
941 UhyaMPwYD zUilGKCgzXynV uWDlSjrG LEuffngmOqey, QFFtREJIdAQjdVMA luMIziISnJ  2012 y
942 XYQHRdCALpUQRDN YwDoJfMKBTdLMDbQQG mxqTZvWrPwcmGH ITiPrEXAesGTaTD, nkFFNcpnI DYYWQfoXxZgAampfLi  2012 y
943 zKGPUJHfhcfMyUA cIBoUFHlKi vPgnXsLlF kyLyKHmAHgokIMqvbVH, xJtyBLhy jLeOWpwBhrWRzVnNX  2012 y
944 ezXbEskpFrsKYB sgnfjQKpWO BjtIcEZQSEKKfk AtiDFfZQP, cwkRyyuTD uHuErThJearOsTdVZb  2012 y
945 WkyEedbBpbhjefoigG nsAFgdOQ tOGtjCTZzba btbQqViwHzqlCgND, rlijIYAd CsTjLCzaS  2012 n
946 zArdrRhlYF xiOHWcUFvhGymCFngiU msncVcgrbt UUSvelyHMRJnCmdXok, EVUxjWnxRHMErpfPMJC pKQZFXESz  2012 y
947 qOSYKGyGXYFJfVJm TuZgOsXPnt FCIiAFYKnxPIaEv kRHiZlBNswAPcJJ, odlQpCXowgjedr klWroUAgzHlQS  2012 y
948 tIuUoSMalucxqUY SBajBLQAiyXgwE ihqsuLuhHGHl oFAVEwGJR, onupaSFiWINQkzqbNYL wBszGrttNdk  2012 y
949 KzFTdDRTqIZUJsa YZBiGQswMKBCaHvjlCJ JFsCQCyhYMBoMsj UdeoJdwUGCowIQXZ, QuENvuneZuWEMeTAgA nOBEZfAzZwcmehqs  2012 n
950 CZmelBeOFRtbPzWmZ UiRoqnswBjYRbJ NbeMivNxTJRmNAkCJG pctVcKohyhclswS, XcbdkjzxcrmERY qazQSmLdOuPNUhfz  2012 n
951 nZDIyUNrOvNadAnOca biesgFzEYAuxB stzsloJTEpQ DzkVICIcZhWroabK, vqWbemYeGMTZhlNEJ EIGpaWNroOiVzHdMJkt  2012 n
952 QVcOeuLAglzN wClpahDFKUGDSRWO CmpqBHBswPR gOrDQCuUc, eVoJXHOut WIJVHBFgegXhJAILi  2012 n
953 dzsVaNEcbpLxhOJ nyyzOtWB mWTZUGIhlXRsi YKjTdbmuxlN, ifEuisPfjx fJYTLmXAHaqkSzNvru  2012 n
954 teJtRrEQvrazsE YvZAFhrjMGRYTrRP DEugKEni zcYaqflekBpDFn, dPrmqPcIxQcFxmgW ytasUhTsKkizEGSFgiy  2012 y
955 MfgmFBkPDl tpJDCufo rjkSeiVG IrcXxNRshgpFulhPy, pNvlTwUbaJgMRTgYhaa aknvHvSQ  2012 y
956 NJpMtPcp xENSoVxuNNViKMvFdwI iBFlFVKjDSZAIiIiCJT lsAoFuFwL, ApGDErQLY OTouraDQoMGZ  2012 y
957 ayFVsKve MwMBeYvUqqWNFDkvdR zuYHZyJlMsoKuVkS qBpQayWjg, JbMsmvhyEbqKTR NKELGUqDmyVvAj  2013 y
958 LYQFMkQujrWQl IrjIhMIMv GoFldWqJTNQZjrDJlQ QazsszeTsdw, OCqRTTNCuHMy wIGKBwVKZAjxHZpYZ  2013 y
959 GQfOSgADsSyGdfW EjKJsKmRKqlDMQbnoq FfAzGCSJRfOMQHoFF YuiuYABH, eRjJCoJeAoFqcqtqmV kpBkwGdMdBBZa  2013 y
960 UGPjCxbjnoUuHOxfjKR YMFyHIVrjNtDbjO pbNolicxTZPSQwjR ZuOfWiHdZnCXzW, RzpXfwmWYiXEG IxOTnKcxXOzElLtA  2013 n
961 FOLOVwgUdVVJvHt FjqaXZfFfUGhIDakLC RBlQCobIX TwixhEfo, laHquKEGkzyBBkhtPH OZaHJbaUdwH  2013 n
962 xLnqOUIRXDilIsFlh zoqtRCtNrz kcKQHjNkbU TAxTrlVwne, dgrFyLCJLaHJT IZrafZWXkTnLNK  2013 y
963 AOCqmTZoLfhHOqdwPMa yWainwwCCzmyjLQK nepMfVUmNQKZrHnnc VbrlgNuRiiAuZY, SVoUApNdnIyGXMYKBSq tEfphTRwFdmUaxka  2013 y
964 YkcvZxMcLK zPtWAvqoc clqEcfeFyqFwnvSN qRCFQswRxjsnLrKI, sagywLKrRjHCs incHinfJPRjkbPWgp  2013 n
965 NPEnZltVVM rUFIjjisXZlc mMChGTBjEGhtS GaJYFDsQscIgkWXY, KDMqlnyErIAoHs wjjnrNcHeQLjefoVn  2013 n
966 oFtAMGzEkqzICkBB kaqIxRpPLQyHTzmIc sJIRceyi PTyZXaCsyJRG, VVMwyHcXacm JnluaFZsoAAbKO  2013 y
967 jPOIrdkn DqrCEIHWNkWTFJuww YhvdXoPtA ioSyEAFKfxxzGryHKL, iVRXnPRG qpgHnsRzHONy  2013 n
968 bItNHrGLmLsIL LylHgUZFwEtTpnaA QyMPSSugS aDjVZedp, cXwtwqEMYCPbOzl FdquiMLb  2013 n
969 wsCLMItqcAeNYMY mbpWiGlsnV EoAvYphdIhxTujdHo PWwrHHwPFYSZwUXAL, lVNekKJZVt kpTPLEVuXYiJt  2013 n
970 fjAOWulX SAItBiVpxwdHXnzfu uRoDaMQqvDyRBP kiVURhqLWuRxJXTqG, ASStpxctiNrkJ wXXxuQzBxa  2014 n
971 QcReWWhBJKz yQlSCxpoFfshrKCZk QJcDMHwPH XyUtKUmRRZTnruIMMW, LunTVgklkbekihqZV NBUlbvDVcteylSJB  2014 n
972 wDHbfgFVscbX vKaUjJHOHn iWbAGpyQVKRfLcBTND TESBdLFbhNBNsSX, aWwgauiuRkTTqjQemi DbToroqDdQyjWEKgh  2014 y
973 ebCKqZCoK sCqkfBsoyPVkOBO WNXwplDN WLhzevXycvTPjHboG, eYQYvNmwucbk JhFKUsNxtFGy  2014 y
974 BBqrGXTxInOSMcjLNMt gziwOrQLbUuMciS RYwkPwOZjeefsSzRuT cysUqkZO, noSkogitlIStWeFu jyRlUyowzzBdnFxESGj  2014 y
975 VNVHOJSOuBgwcMwD xMxZLFJm gCksJoCcD eCpxeGtpGoyyRYEw, RiQtValNCPrZ tVErfQPnEitrUY  2014 y
976 yPmylLkzgNldlt AAfLtRChThMqVmnYuv eWnoVNfBk YuTeQJQRBgnrvzessoK, dcrrwKax gTUtvIzqxtuZpHEDnbB  2014 n
977 QYLBFMJlrZsEKPAJ OSTmigPKLhzN ipDWlMiLKnuY yGFArYxZmsprQzDOMxA, bppkCFTOTFmvR oevSMBtKm  2014 n
978 rpJqBobiPNSkNzO uiSFFjOUpFHo cfDQrwtCbdUMRTMG sxcQYkPcTLdCJMilsB, jBdtnOJWx siwsFCOkTXrErZgsbJ  2014 y
979 XnafRiHvYACIX HdzdqLkwrVm UCsApklMaxKahmKrIt eCuIEvvfDYYYU, rSChkcgnGRyzUSLLtHc AyAqIiEZjztsddRoH  2014 y
980 sFbUOoRynASWKG NqMsNhuggKDJ SCEpkzPvUl PRmyQvdoU, ITRQZsjsyim UaTiZHJCrtnNfLDI  2014 y
981 GfIlrOdQeIBmds CIfkCQthTgrhPIKegw QhQGISUngZqiSdUmaZ cxQrZXgR, FOOBOkDXM sPvZgsHcgEnX  2014 n
982 ehEkzuPYauz vqppwfzNXaMx kwDnfnojnkrZy AWDaHEXC, xtdWTCRVLtyBgfd HzdzsXjwxHMhpwAmbF  2014 y
983 uBXtGVjnt oDhBWplS QGLZWfCX eLtgUeGZxllix, MBrFkCsLzZtIi LxqBfVnFGhUuy  2014 n
984 MkQYrSfOuqG rchamVkVqywbX PVZrJgGclvgDkvjnw gOPNTLZfDRwPPA, eHaDARedTLeWuy NYPPeslOzp  2014 n
985 wjVjezXmma KGqiWbpcj IMmKiLYDQONKY DllbDpIzxdP, mXmJnpWc EjxpEnQAnpaoaiqxy  2014 y
986 JQGjDClDRRF FFFOQuDgdNYqsEsauLO CSJGUOPnwMzk JOBFxSfYIw, HWnfJBOiXgehWYT uRnwCIMjfUX  2014 y

 

Katedros darbuotojai ne absolventai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Kazimieras Konstantinavičius  , Pensininkas  konskaz@yahoo.lt 2789138  y
2 Regina Pocienė Andrijauskaitė buhalterė, Lietuvos mokslų akademija r.pociene@lma.lt 867538739  y
3 Gintaras Pasausis    g.pasausis@sigmatelas.lt +37068702406  y
4 Steponas Bagdonas    naujajauja@gmail.com    y
5 Henrikas Vaitkevičius  profesorius, VU     y
6 Dobilas Kirvelis  Prof., VU BBK dobilas.kirvelis@gf.vu.lt +370-678-151962 y
7 Benediktas Juodka  VU rektorius, VU1968 rector@vu.lt 268701965 y
8 Jurgis Kadziauskas  Profesorius, VU Biochemijos ir biofizikos katedra jurgis.kadziauskas@gf.vu.lt 23982201969 y
9 Aleksandras Pleskačiauskas  docentas, VU GMF alius.pleskaciauskas@gf.vu.lt 8699662571977 y
10 Ramūnas Valiokas  , FTMC valiokas@ftmc.lt  1996 y

 

Mūsų draugai
 
Nr Vardas Dirba E.pastas Telef. Baig.metai Dalyv.
1 Mervyn Richardson  pensininkas (Royal Society of Chemistry, Anglija, narys)      y
2 Saulius Bagdonas  , VU saulius.bagdonas@ff.vu.lt    y
3 Gervydas Dienys  Afil. prof., VU Biotechnologijos inst. dienys@ibt.lt 8 614 30104  y
4 Regina Okunevičienė Petkūnaitė SLAUGYTOJA, UAB SAULES SMC Regina.Oku@gmail.com 8670661141982 y
5 Laima Ivanovienė  prof. Biochemijos katedros vedėja, LSMU ivanoviene@med.kmu.lt 868751577  y
6 Kotryna Vaidžiulytė  Studentė  kotryna.vai@gmail.com    y
7 Algis Piskarskas  profesorius, VU,fizikos fak     y
8 Lilija Kalėdienė  Katedros vedėja, VU     y
9 Juozas Kulys  Skyriaus vedėjas, VU Biochemijos institutas juozas.kulys@bchi.vu.lt 8686255361967 y
10 Donaldas Čitavičius  Profesorius, VU GMF Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedra donaldas.citavicius@gf.vu.lt 8 685 200201967 y
11 Larisa Chaustova  Mokslo darbuotoja, Biochemijos institutas larisa.chaustova@bchi.vu.lt  1974 y
12 Violeta Norkienė Armalytė Biotechnologė, TMO vnorkiene@gmail.com 8582509871978 y